Blogg

Sida 2

RSS

Vad jobbar en brottmålsadvokat med?

20 Jul 2020

Brottmålsadvokater arbetar med att försvara personer som har begått eller är misstänkta för att ha begått ett brott enligt Sveriges lagar. Yrket kräver djupgående juridiska kunskaper.

När träffar man en brottmålsadvokat och när behöver man anlita en sådan? Svaret är enkelt om än ganska otrevligt. En brottmålsadvokat anlitas när man själv eller anhörig begått ett brott eller är misstänkt för ett sådant. Ett brott enligt svenskt lag kan exempelvis vara stöld, misshandel och skadegörelse. Det finns olika varianter av brott. Grov misshandel bestraffas hårdare jämfört med misshandel med färre skador, något som är mer eller mindre självklart. En brottmålsadvokat försvarar sin klient inför tingsrätt eller högsta domstolen. Advokaten har rätt till att besöka sin klient om han sitter häktad för brott. Mötet advokat och klient emellan är personligt och genomförs endast dem två emellan.

Brottmålsadvokatens huvudsakliga arbetsuppgifter

De flesta advokatbyråer i Sverige har minst en kollega som har specialkompetens och erfarenhet inom just brottmål. Brottmålsadvokatens huvuduppgift är att förstå klientens situation, vara medveten och informerad om händelseförloppet för att på så vis kunna förbereda bästa möjliga försvar. För att kunna göra sitt jobb måste både advokaten och klienten vara helt ärliga mot varandra. Advokaten är skyldig att värna om klientens integritet och försvara denne enligt sin bästa förmåga. Vad krävs det för att kunna bygga ett bra försvar oavsett fall? Först och främst krävs det djupgående kunskaper inom brottsrätt men även förmågan att skapa förtroende och vara så opartisk som möjligt och följa svensk lag och stadgar.

Alla har rätt till försvar

Alla som bor i Sverige och har begått ett brott eller är misstänkta för ett sådant har rätt till försvar. I enkla ordalag betyder detta att oavsett om man är skyldig eller inte så kommer en brottmålsadvokat att sköta ens försvar. Något viktigt att komma ihåg är att man har rätt till att anlita en privat advokat där arvodet betalas av en själv. Det är dock långt ifrån alla som faktiskt har råd till det. Detta betyder inte att ens rätt till försvar försummas. Om en advokat inte anlitas privat kommer staten att nämna ut en offentlig försvarare som har precis samma uppgifter som den privata. Skillnaden är att den offentliga försvararen får betalt av staten, medans en privat sådan betalas av den misstänkte. I vissa fall spekuleras det kring huruvida den offentliga advokaten tar till sig ett fall på samma engagerade sätt som den privata, men det är endast spekulationer.

Viktigt med stöd i samband med en våldtäkt

15 Jul 2020

Att bli utsatt för en våldtäkt är ett av det svåraste brotten att ta sig vidare från. Sexualbrott innebär att man blir utsatt för en handling som kränker en både psykisk och fysiskt och det är ingenting som man skakar av sig bara sådär. En våldtäkt straffas också i en skala som motsvarar den kränkning man utsatts för.

Idag ligger straffskalan för en våldtäkt på som lägst två år och som mest sex år i fängelse - skulle det handla om en grov våldtäkt så är fängelse i minst fem år och maximalt tio år att vänta för gärningsmannen. En våldtäkt räknas som ett sexualbrott och dit räknas även brott såsom våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande, sexuellt övergrepp, koppleri och köp av sexuell tjänst med flera - samtliga med varierande straffskalor.

För en person utsatt för en våldtäkt så är det viktigt med hjälp. Det underlättar hela processen. Genom att söka sig till sjukvården så hamnar man i en tryggare situation - både rent medicinsk där eventuella skador tas om hand, men även rent mentalt där man sätts i kontakt med kuratorer, psykologer och kvinnofridslinjen. Detta är viktigt. En annan viktig sak i att söka sig till sjukvården är att man där kan säkra bevis.

Har man blivit utsatt för en våldtäkt och meddelar detta till sjukvården så agerar de efter en given manual - som man godkänner innan - och som ger en undersökning där man även samlar in spår och teknisk bevisning som kan leda till att A) en gärningsman kan gripas och B) också kan fällas.

Varför anmäls inte fler en våldtäkt?

Det finns ett stort - närmast gigantiskt - mörkertal då det handlar om sexualbrott. Många drar sig dels för att anmäla och dels så är många heller inte medvetna om att de blivit utsatt för ett brott. Det senare förklaras av att definitionen av vad som är ett sexualbrott har skärpts till. Rent krasst så handlar det om att ett nej alltid är nej och om den linjen passeras så har också en juridisk linje överträtts - detta oavsett om det handlar om beröring med händerna eller om en ren penetration.

Ett nej behöver heller inte vara ett verbalt sådant. Visar man med sin kropp att man inte vill så är detta också något som räknas. Samma sak gäller om man blir utnyttjad - eller utsatt för en våldtäkt - i samband med att man sover. Har du exempelvis druckit för mycket alkohol på en fest i Göteborg och vaknar av att en man har sex med dig: då är det en våldtäkt det handlar om.

Det som talar mot att många anmäler en våldtäkt är primärt två saker. Vi ponerar att den man som ligger med dig under den här festen i Göteborg - och som alltså begår en våldtäkt - är en god vän, eller kanske din pojkvän? Skulle du anmäla honom då? Det är där ett problem ligger. Den vanliga våldtäkt som många ser framför sig sker i mörker, utomhus i Göteborg och av en okänd gärningsman. Det är en felaktig bild av verklighetens våldtäkt: den sker ofta av någon man känner, tycker om och litar på - något som försvårar en anmälan.

Är det något som Me-Too visat oss så är det att gärningsmännen finns överallt, i alla samhällsskikt och oavsett bakgrund, inkomst eller härkomst. Kvinnor - som primärt är de utsatta - har svårt att anmäla en våldtäkt av den anledningen att förövaren kan vara en partner, en god vän eller en kollega på jobbet.

Rätt juridisk hjälp gör skillnad vid en våldtäkt

Det andra som försvårar en våldtäktsanmälan är att det ofta handlar om att man som offer känner sig anklagad. Det kan komma frågor från polisen som är kränkande, man kan känna sig misstrodd - och missförstådd - och uppleva att polisen i fråga inte vill lösa ärendet. Detsamma gäller i rättssalen där den åtalades advokat kan komma undan med frågor och insinuationer som rör klädsel, sexuell historik och exempelvis alkoholvanor. Här måste det ske en tydlig bättring i vårt samhälle. Ett offer ska inte behöva gå igenom en golgatavandring efter en våldtäkt.

Till dess att en förbättring sker så är rådet att man som offer kontaktar en jurist - ett målsägarbiträde - som kan fungera som ett stöd genom hela processen. Ett stöd både rent juridisk och rent känslomässigt.

Du kan hitta ytterligare information på www.våldtäktgöteborg.se

Avkastning från enskild egendom vid bodelning

2 Jul 2020

Vad är avkastning från enskild egendom vid bodelning? I samband med en bodelning mellan makar så ska man dela det man äger lika. Makarna skriver upp sina ägodelar och tillgångar och drar av skulderna och därefter så bestämmer man vem som ska ha vad. Skulle den ene få saker eller tillgångar motsvarande ett högre värde än den andre så ska denne betala mellanskillnaden.

Det är det normala vid en skilsmässa, men det finns emellertid vissa detaljer som kan påverka. Vi börjar med avkastning från enskild egendom vid bodelning. Vad gäller där? Med avkastning från enskild egendom kan man mena att exempelvis en av parterna äger ett hus i Spanien som hyrs ut regelbundet. Huset i fråga är ett arv från en släkting och räknas - enligt en klausul i testamentet som enskild egendom. Avkastningen är alltså i det här fallet de intäkter som kommer från hyran. Detsamma kan sägas om man har ett sparkonto - vilket de flesta har - och där kan avkastningen i form av ränta räknas som detta.

Ska man då dela upp även detta? Svaret är ja. Avkastningen ska normalt ingå i en bodelning. Men, det finns emellertid vissa saker att ta hänsyn till. Vi nämnde att huset i Spanien är ett arv och att det funnits en speciell klausul i testamentet som klargör att det handlar om en enskild egendom. Detta kan då innebära att den andre inte har rätt till vare sig avkastning eller till värdet av huset i fråga då detta inte inkluderas i giftsrättogods.

Var tydligare - överväg att skriva ett äktenskapsförord

Det är aldrig helt enkelt att genomföra vare sig en skilsmässa eller en bodelning. Att skilja sig från den man en gång har älskat innebär en känslomässig bergochdalbana där man kan tappa fotfästet under en tid. Uppkommer det därtill en konflikt gällande bodelning och kring vem som ska ha vad, vad som ska räknas in och vilket värde varje föremål och ägodel har så blir det ännu värre.

Det man bör överväga är att skriva ett äktenskapsförord. Det må låta väldigt oromantiskt, men det kan vara nödvändigt att göra så. I synnerhet om man vill hålla vissa saker borta från giftorättsgodset. Om du exempelvis har en sommarstuga som gått i arv, om du har ett företag som du byggt upp från grunden eller har en bil som du ärvt av dina föräldrar så kan dessa vara bra att skydda genom ett äktenskapsförord. En advokat specialiserad på familjerätt kan hjälpa till med detta.

25.000 par skiljer sig årligen i Sverige

Det är enkelt att peka på att man som nygifta kommer att vara ett par för alltid. Tyvärr så kommer verkligheten ikapp många och i Sverige så har vi - årligen - närmare 25.000 par. Det om något är en tankeställare som visar på vikten av ett äktenskapsförord. Det handlar alltså om 25.000 par - 50.000 personer - som stått och tittat på varandra vid altaret, lov att varandra evig kärlek och därefter tagit ut en skilsmässa.

En skilsmässa i sig är ingenting att höja på ögonbrynen åt. Men, den går att genomföra med betydligt mindre friktion och mindre konflikter inblandat. Ett äktenskapsförord är en pragmatisk handling som visar exakt vem som ska ha rätt till vad om kärleken skulle ta slut någon dag. Eller - som också kan hända, även om ingen räknar med det: någon dör. Även där kan ett äktenskapsförord underlätta. Exempelvis då i samband med arv och liknande. Vi tipsar att läsa mer på denna hemsida: https://www.familjerätthelsingborg.nu

Digitala kurser på nätet blir allt vanligare

5 Jun 2020

Tycker du att det är svårt att förstå allt som händer inom juridik? Hur ska man tolka lagar och vad har man för rättigheter? Vilken hjälp kan man få? Vem får man som försvarar en och vem åtalar?

Tänk om du skulle råka hamna i en situation där någon av dina vänner eller bekanta blir utsatt för brott. Det kanske till och med är så illa att de själva begår ett brott och sedan ber dig om hjälp att förstå vad som händer i rättsprocessen. Då skulle det väl sitta fint med en liten kurs i ämnet. Bland alla utbud kan du säkert hitta något som hjälper dig och den som drabbats eller varit förövare. Det är dock ännu bättre att ta hjälp av någon som har det som yrke. För alla dem som valt att arbeta med juridik av olika slag finns det alltid kurser att gå. Alla behöver hålla sig ajour med vad som händer och det finns många erfarna och kunniga föreläsare som kan bokas.

Vad gör en jurist och vad gör en advokat?

En jurist kan ha diverse olika arbetsuppgifter. Det handlar om att ta reda på vilka lagar och ordningar som gäller för just det ärende som ligger på bordet. Att utbilda sig till jurist gör man vid högskola eller universitet. En jurist är kontaktperson mellan två målsägare och man kan ha var sin jurist. Det kan gälla i rättsfall men också i privata ärenden eller när det gäller företag.

En advokat kan göra allt som en jurist gör men har lite fler områden att sysselsätta sig med. Denne behöver också vara medlem i ett advokatförbund. Som advokat kan man företräda en person i en rättssal vilket en jurist inte har befogenhet till. Men det finns undantag som gör det möjligt för en jurist att under särskilda omständigheter kunna biträda en person och försvara denne i rätten.

Vad gör en domare?

I Sverige är domaren den som äger laga rätt att döma i en domstol. Han eller hon måste vara svensk medborgare för att få lov att döma. Grundläggande bestämmelser om domare finns att läsa om i regeringsformen. Det är en grundlag i Sverige och en av de lagar som har till uppgift att forma själva statsskicket i vårt rike. Allt emellanåt kan det göras en revision av regeringsformen. 2010 gjordes en rejäl sådan och endast en paragraf stod oförändrad från 1974 års regeringsform. Är du intresserad i en digital kurs så tipsar vi att läsa mer på denna hemsida: https://www.bginstitute.se/

Att tidigt ta hjälp av en fastighetsjurist i Göteborg spar tid, energi och pengar

6 May 2020

Vill er hyresvärd i Majorna att ni flyttar så han kan ge lägenheten till sin son? Eller bråkar ni med grannen om var tomtgränsen egentligen går? Kontakta en fastighetsjurist i Göteborg.

Att hamna i en konflikt med sina grannar eller sin hyresvärd är aldrig roligt. Tack och lov så finns det kunniga fastighetsjurister i Göteborg som kan rycka in ifall att man skulle behöva hjälp. Det är svårt att själv ha koll på alla lagar och regler. Det kan därför vara bra att be om juridisk hjälp för att verkligen reda ut vad som gäller redan i ett tidigt skede. Då kan man lättare undvika att konflikten eskalerar. Man sparar på så vis tid, energi och ibland även pengar. Detta eftersom fastighetsjuristen då i ett tidigt skede kan gå in och medla i konflikten vilket i ganska många fall gör att man undviker att hamna i domstol.

Ansvaret att besiktiga bostadsrätten ligger på köparen

En lägenhetsaffär är en kostsam affär. När man har hittat drömlägenheten brukar det gå fort i budgivningen och man måste fatta snabba beslut. Som köpare ska man själv före köpet besiktiga lägenheten eller anlita en besiktningsman innan man skriver på köpekontraktet. Öppna och stäng alla fönster. Kolla förvaringsmöjligheter. Hur mycket hör man av ljudet som kommer utifrån och är det olika ljudnivå vid olika tider på dagen? Kolla så att ugn, spis, kyl och andra vitvaror fungerar som de ska. Finns det skadedjur? Spola i kranarna, kolla tryck och vattentemperatur. Spola i toaletten och leta efter vattenskador. Kontrollera föreningens ekonomi och fråga vad som ingår i månadsavgiften. Det finns mycket som man måste kontrollera själv innan köpet.

Dolda fel kan dyka upp även vid bostadsrättsköpet

Dolda fel som man inte har kunnat upptäcka vid en vanlig besiktning av bostadsrätten brukar ofta vara i badrum, men det kan också vara på terrasser och balkonger. Fukt, mögel, elfel och skadedjur är exempel på dolda fel. Men om ett fel verkligen kan klassas som dolt har också med lägenhetens ålder att göra. Ett äldre badrum från femtiotalet som börjar läcka räknas exempelvis inte som ett dolt fel. Anmäl felet till bostadsrättsföreningen och reklamera felet till säljaren. Är det ett stort fel och säljaren inte är samarbetsvillig är det bäst att kontakta en fastighetsjurist. Förhoppningsvis så kan juristen medla men skulle ändå fallet hamna i domstol så är det bäst att ha en jurist vid sin sida.

Vad innebär korttidspermittering?

4 May 2020

Vad innebär korttidspermittering? För många företag i Sverige så har en brutal verklighet visat sig. I och med den pandemi som sprider sig över världen så har uppdragen och jobben minskat. Detta i form av en kedjeeffekt - alla drabbas på ett eller annat sätt. Till skillnad mot andra kriser så är denna heller inte någonting som vi kunnat förhindra.

Denna kris är en följd av ett virus och därför så kommer också regeringen att göra allt för att rädda företag och genom detta också arbeten. Korttidspermittering är en åtgärd - men vad innebär denna åtgärd mer konkret?

Korttidspermittering - korttidsarbete, är ett annat ord som används - innebär att man som anställd blir permitterad till en viss procent motsvarande 20, 40 eller 60 %. Rent konkret så innebär detta att man blir arbetsbefriad men behåller en del av sin lön. Staten går in och betalar en stor del av den anställdes lön. Arbetsgivaren betalar lite mindre för den tid som en anställd inte arbetar och den anställde får, i sin tur, lön för den tiden som han/hon inte är på jobbet.

Genom detta så hoppas man kunna se företag på fötterna även i framtiden då den värsta stormen blåst över och där folk i gemen fortfarande har ett arbete att gå till. Det finns även förslag på att en permittering ska kunna gå så långt som upp till 80%. Regeringen vill att företag ska kunna sätta igång direkt och genom detta hjälpa till att åter bygga upp vår ekonomi. Korttidspermitteringar är, sett till detta, en investering.

Hur mycket går man ner i lön?

Kommer man att tappa en stor del av inkomsten om man nås av beskedet att man blivit arbetsbefriad utan lön? En del av lönen kommer naturligtvis att försvinna, men ambitionen ligger på att man ska kunna ta sig igenom detta utan att mötas av en ekonomisk ruin. Alla kommer att få offra någonting, så enkelt är det.

Ser man till hur mycket pengar som försvinner i samband med en korttidspermittering så kan vi ge exempel på detta. Det finns, som sagt, olika nivåer på hur mycket en arbetstagare går ner i tid och därmed finns också procentuella skillnader i hur stort lönetappet blir. Vid en 40% minskning av arbetstiden så får man en minskning av sin lön med 6%. Handlar det om en minskning i arbetstid som motsvarar 60% så blir löneminskningen 7.5 % och om det - som det nya förslaget föreslår - skulle handla om en minskning av 80 % av arbetstiden så kommer minskningen i lön, rent procentuellt, att ligga på 12 %.

Ett exempel på hur det kan se ut

Vi kan säga att du tjänar 32.700 kronor i månadslön och nås av beskedet att ditt företag ska permittera enligt den andra nivån - 40%. Detta innebär att du kommer att behålla 92.5% av din lön och alltså istället tjäna 30.250 kronor/månaden. Arbetsgivaren kommer i det här fallet att minska kostnaderna för din lön - inklusive arbetsgivaravgifter - med 52.5%. I konkreta siffror så betalar din arbetsgivare 20.425 kronor istället för 43.000 kronor varje månad. Resten täcker staten och det handlar om ¾ av lönekostnaden.

Lönetaket är i dagsläget satt till 44.000 kronor i månaden och dessa nya bestämmelser trädde i kraft den 7:e April - men gäller retroaktivt från den 16:e Mars. Reglerna gäller för alla arbetsgivare - men där vissa undantag finns i den offentliga sektorn. Tilläggas är att det inte gäller för enskilda företag.

Tips om skiljeförfarande

24 Mar 2020

När man vill lösa en konflikt men kanske inte vill gå hela vägen till domstol för att få det löst, då kan man välja att ta hand om den saken på andra sätt utan att behöva ta till en rättslig process.

Förmodligen så är det inte alla som vet vad det innebär med ett skiljeförfarande, eller ens vad det är för någonting. Enkelt förklarat så kan man säga att ett skiljeförfarande kan man ta till om man har en tvist som behöver lösas, men man inte vill ta saken till domstol. För att slippa långa och utdragna, rättsliga förhandlingar så kan man istället lösa saken genom ett skiljeförfarande. Det är många som väljer att göra på det viset just på grund av att det ofta går snabbare att genomföra än om man tar allt genom domstol. Skiljeförfarande är en privat metod att använda sig av vid lösning av olika tvister. De personer som utses att lösa tvisten kallas för skiljemän. De parter som är inblandade styr själva över vilka handlingar som ska medverka i skiljeförfarandet.

Fördelar med att lösa tvister genom skiljeförfarande

När man kommit överens om hur saken ska lösas så skriver man upp ett avtal där båda parter skriver under att de har kommit överens i sak. Om man väljer att ta saken vidare till domstolsförhandlingar så kommer ärendet att bli offentligt för vem som helst att läsa om. Genom att istället använda sig av ett skiljeförfarande så kommer allting att ske privat och allting sker under sekretess. En annan stor fördel med denna typ av lösning är att det går mycket snabbare med förhandlingarna än om man hade varit i domstol och försökt lösa saken. Skiljemännen som utses att vara med vid förfarandet har ofta en specialistkompetens inom området, vilket väldigt sällan är fallet i en domstol.

Nackdelen är den stora kostnaden

Skiljemännen som är med under förfarandet utses av de parter som är inblandade i tvisten. Det kan vara vem som helst egentligen, men gärna någon som har kunskap nog att klara av uppgiften. Största nackdelen med att använda sig av skiljemän och ett skiljeförfarande är kostnaden. Det är ofta väldigt höga arvoden som ska betalas ut till parternas skiljemän, och det är de två parterna som själva får betala ut dessa. Man kan även använda sig av skiljemän när man upprättar andra juridiska avtal, som testamente till exempel. Det behöver inte handla om en tvist. Läs mer om skiljeförfarande på denna sida: https://www.skiljeförfarande.se

Ta nästa steg med entreprenadjuridik

15 Mar 2020

Vad är entreprenadjuridik och varför ska du utbilda dig inom det? Det kan öppna nya möjligheter för dig och ditt företag. Här kommer en beskrivning för dig som vill förstå vad det handlar om.

Entreprenadjuridik handlar om lagar och regler gällande entreprenader och även de olika upphandlingar som sker i samband med projektet. Vid uppgörelsen av ett löfte från företaget att utföra ett projekt på inom en bestämd tid, kan det bli många tvister om detta inte görs på rätt sätt. Det uppstår lätt otydligheter i kontrakt och liknande och därför är det viktig att någon vet vad som ska göras. En entreprenadjurist blir utbildad inom just detta och vet vilka lagar och regler som ska följas, hur kontraktet upprättas på rätt sätt och vad ett löfte innebär.

Slipp bråk och tvister

Vid ett projekt som innefattar hantverkare, till exempel bygg, el, vatten eller avlopp måste reglerna vara tydliga med vad och var dessa får vara samt göra. Det kan lätt uppstå irritation hos både arbetarna och de boende. Finns det däremot en entreprenadjurist på plats kan denna hjälpa till att förtydliga vad som är rätt och fel. Med kunskapen om de lagar och regler som finns kan dessa bråk undvikas, ingen av parterna kan säga att de har rätt om en lag säger tvärtemot. Då får de överklaga och det blir en väldig process. Men här kan en jurist vara lösningen. Alla slipper onödigt bråk och negativitet i arbetet och alla kan hålla sig till sitt. Se till att det blir rätt från början så kommer alla bli nöjda med resultatet.

Entreprenadjuridik ger extra möjligheter

När du är en färdigutbildad entreprenadjurist kan du få jobb på olika advokatfirmor, eller varför inte starta eget? Du ges chansen att utvecklas som människa och du kan hjälpa människor på ett annat sätt än tidigare. Har du dessutom arbetat som hantverkare så vet du hur jobbet ser ut och vilka svårigheter man ställs inför. Du har säkert själv anlitat en firma för renovering eller liknande och ställts på den sidan linjen också. Du vet då hur det känns att gå i bådas skor och kan genom ditt nya arbete vara den som reder ut problemen. Nya dörrar öppnas och du klättrar allt högre upp på karriärstegen. Med ett jobb du säkert kommer älska, kan du sprida din nya positiva energi till vänner och familj. Livet blir helt enkelt bättre på alla sätt.

Kan jag bo kvar som hyresgäst efter en bostadsrättsombildning?

20 Feb 2020

Det blir allt vanligare att hyresrätter ombildas till bostadsrätter. En fråga som därmed ofta uppkommer är ”Kan jag bo kvar som hyresgäst efter en bostadsrättsombildning?

För att en bostadsrättsförening ska skapas krävs först en omröstning bland de boende. Men det krävs inte 100 % majoritet vilket innebär att ombildning kan ske mot vissa boendes önskan. De har i detta fall valet att bo kvar i sin lägenhet ändå. Det som skiljer är att man får en ny fastighetsägare.

Du har alltid valet att bo kvar

Ingen kan tvinga dig att flytta vid en ombildning. Du kan göra din röst hörd vid omröstningen och om ombildning ändå sker kan du hyra din lägenhet. Men kom ihåg att villkoren kan ändras.

Man sitter hemma i bostaden och talar i telefon med bekymrad min

Bostadsrättsföreningen blir fastighetsägare

Vid ombildningen köper bostadsrättsföreningen samtliga fastigheter av tidigare fastighetsägare. Det sker genom att föreningen tar ett banklån och tar över ägandet. Varje person som vill bo i bostadsrätt måste sedan betala in sin del av värdet av fastigheterna. Detta beräknas generellt av antal kvadratmeter i förhållande till totalt antal kvadratmeter inom föreningen. Det kan alltså innebära att man betalar olika mycket för olika lägenheter – utifrån storlek.

De som inte vill köpa loss sin bostad kan bo kvar och därmed vara hyresgäst hos bostadsrättsföreningen. Det blir föreningen som äger, driver och tar hand om allt gällande renoveringar. De är en hyresvärd. Det blir därmed även de som sätter hyran i förhållande till föreningens ekonomi och värdering av bostaden.

Kan ge bättre service

Att ha bostadsrättsföreningen som förvaltare och hyresvärd istället för ett större fastighetsbolag kan ha flera fördelar. Man kommer närmare hyresvärden i och med att de äger ett mindre antal fastigheter. Då de flesta är sålda som bostadsrätter blir det relativt få hyresrätter de ska hantera. Eftersom föreningen äger fastigheterna strävar de även efter att hög standard hålls till den dag som personen flyttar och man kan lägga ut lägenheten för försäljning på den öppna marknaden.

Stämman som avgör

För att ombildning ska ske måste en stämma hållas där man röstar om frågan. Det krävs då en 2/3 majoritet för att beslutet ska klubbas igenom.

Ekonomiskt fördelaktigt att köpa

En orsak att inte köpa bostaden, och istället bo kvar som hyresgäst, är att man anser sig inte ha råd. Men bankerna brukar vara generösa med lån till dessa ombildningar eftersom belåningsgraden generellt ligger under 85 %. Det innebär även att det är möjligt att ta lån på hela beloppet.

Du kan hitta ytterligare information på denna hemsida: https://www.ombildningskonsultstockholm.se/

Kan ensam vårdnad ändras till delad vårdnad?

27 Dec 2019

Det finns många frågor som rör vårdnad av barn och nedan finner du svaret på en av dom vanligaste – kan ensam vårdnad ändras till delad vårdnad? 

Från ensam till delad – gemensamt beslut 

Det enkla svaret är ja, man kan ändra ensam vårdnad till delad vårdnad i dom fall där båda föräldrarna går med på ändringen. Man kommer då tillsammans överens om ett avtal som passar för båda parter, förutsatt att man utgår från vad som är det bästa för barnet. 

Generellt har ett barn alltid rätt till båda sina föräldrar men har den ena en gång fått ensam vårdnad har det troligen också funnit någon form av problematik hos den andre. Upplever man att saker och ting har förändrats och att det bästa för barnet är att föräldrarna återgår till delad vårdad behövs ett skriftligt avtal godkänt av socialstyrelsen. 

Ändring av vårdnad i domstol 

Är det däremot bara en av föräldrarna som vill att vårdanden ska ändras från ensam till delad så kan denne vända sig till en domstol för att väcka talan. Det första steget är då att vända sig till ett juridiskt ombud för att skicka in en så kallad stämningsansökan som alltså sedan behandlas av tingsrätten i den stad där barnet bor. 

Så avgörs det 

När en domstol tar upp frågor som rör vårdnad och andra typer av familjeförhållanden utgår man i regel alltid från vad som är bäst för barnet eller barnen. Har domstolen tidigare beslutat om ensam vårdnad för en av föräldrarna kan det krävas att den som förlorat vårdnaden gjort förändringar i sitt liv för att kunna få tillbaka sin ”del” av ansvaret. 

Ärendet prövas hur som helst noggrant innan domen faller och finns ingen särskild anledning till att hålla den enda föräldern utanför vårdnadskapet kan den återgå till delad, eller gemensam som det heter. Vad som är bäst för barnet är som tidigare nämnt den viktigaste punkten men man granskar också föräldrarnas förmåga att samarbeta när det gäller frågor som rör gemensamma barn. 

Fall som inte ger rätt till gemensam vårdnad 

Kommer föräldrarna själva överens om att återgå till delad vårdad och socialstyrelsen godkänner avtalet så är det troligen rätt beslut. Har däremot den ena föräldern tagit ärendet till rätten utan att den andre håller med så kan det vara annorlunda och det finns flera orsaker till att en domstol inte kommer ge rätt till delad vårdad. 

Eftersom man tittar på vad som är bäst för barnet så är det viktigt att föräldrarna kan samarbeta. Utgör den ena parten tydligt motstånd när det gäller just samarbete kommer vårdnaden sannolikt fortsätta vara ensam. Även i dom fall där våld, missbruk, psykisk ohälsa eller något annat som direkt gör att barnet kan fara illa nekas delad vårdnad.

Trovärdighet är även det en punkt man kollar på där det finns flera exempel på hur den ena föräldern rent av har ljugit och hittat på saker som inte är sanna enbart för sin egen vinning. Bristande trovärdighet är alltså också något som kan avgöra hur vida vårdnaden ska vara ensam eller delad. 

Måste man anlita advokat till bouppteckning?

3 Dec 2019

Så snart någon anhörig har gått bort bör man alltid göra en bouppteckning som säkerställer vad den anhöriga har ägt, haft för skulder och vad som är till för de som ärver den anhöriga personen, eller personerna. Därför måste man alltid göra en bouppteckning. Det blir som en förteckning av allt som har rört den anhöriga ekonomiskt.

En bouppteckning är som en legitimationshandling som visar vem som har rätt att representera allt det som rör den anhöriga som har dött. En registrerad bouppteckning behövs för att någon ska kunna ta ut pengar från den anhörigas bankkonto, eller sälja eller köpa för dödsboet (alla skulder och tillgångar som den döda har haft).

Därför är jurist viktig vid bouppteckning

En bouppteckning ska ske med en jurist utsedd av två förrättningsmän som inte är berättigade till att ärva den som har gått bort. De ska sedan intyga om att allt har skett på rätt sätt. Om man ser till att antingen en begravningsbyrå eller jurist gör bouppteckningen, behövs inte Skatteverkets broschyr eller blanketter, då de vet hur det ska göras på ett professionellt sätt.

Inom 4 månader från det att den anhöriga har gått bort, ska man göra en bouppteckning. Den ska sändas in till Skatteverket. Den ska då innehålla själva bouppteckningen, plus en kopia på boupptteckningen, intygade kopior eller själva testamentet, kallelsebevis till bouppteckningen och en fullmakt att företräda bouppteckningen och dödsboet. Skulle det vara så olyckligt att den som har dött inte har några tillgångar alls, räcker det med en en dödsboanmälan som då ersätter en bouppteckning. Om man vet på förhand att man inte hinner göra en bouppteckning gjord inom 4 månader kan man få anstånd från att komma in med en bouppteckning inom 4 månader. Den ansökan om anstånd måste dock komma in till Skattekontoret inom 3 månader från dödsfallet i så fall.

De personerna bör vara med vid bouppteckning

  • Bouppgivare: detta är den som bäst känner till vad den anhöriga har ägt, det kan vara ett barn eller maka, make eller någon som har stått den döda nära.
  • Dödsbodelägare: dessa är de människor som ärver av den döda; make, maka, barn eller barnbarn.
  • Efterarvinge: dessa kallas efterarvinge då de ärver EFTER att någon arvinge har dött, det kan till exempel vara syskon, barnbarn eller syskonbarn eller kusiner.
  • Förrättningsmän: alla bouppteckningar ska ske i närvaro av personer som inte ärver och som intygar att bouppteckningen har gått rätt till.
  • Ingivare: detta kan vara vem som helst, men bör ha en stor insyn i både bouppteckningen och vilka som ärver och vilka tillgångar som ingår i bouppteckningen.

 

Löner för att jobba med familjerätt

5 Nov 2019

Är du intresserad av familjerätt? Om du vill jobba med det, finns det flera olika yrkeskategorier som kan vara aktuella. De flesta kanske tänker först och främst på jurister och byråer som är inriktade på just familjerätt. Dessa finns det ett flertal av – och de återfinns främst i landets större städer (till exempel Göteborg). 

Det finns dock andra kompetenser som är efterfrågade inom yrket. En sökning med nyckelordet familjerätt, på en av landets största jobbportaler, ger oss många resultat. 

Som nämnt i inledningen, är det i huvudsak jurister som söks. En juristbyrå i Göteborg söker till exempel en arabisktalande jurist. Förutom familjerätt, jobbar byrån även med socialrätt, migrationsrätt och affärsrätt. En annan advokatbyrå som jobbar med familjerätt i Göteborg skriver att de söker en paralegal i samband med att de expanderar. 

En annan annons gäller socialsekreterare. De söker kompetens som kan arbeta inom den enhet där bland annat familjerätt och familjehem ryms. Det betonas att du kommer att arbeta nära tillsammans med dem. I de flesta fall är yrket inte lika välbetalt som arbetet på en juristbyrå – samtidigt är det kanske inte bara en hög lön man eftersträvar. 

Att arbeta med familjerätt som jurist innebär inte sällan en god lön. Medellönen idag ligger på över 50 000 kronor, och jobbar man på en privat byrå blir lönen ofta lite högre, jämfört med om man jobbar inom offentlig sektor. Enligt löneprognoser kommer jurister att bli ännu mer välbetalda under nästkommande år. 

Markanta skillnader mellan privat och offentlig sektor

 

 

Löneskillnaderna för jurister inom privat och offentlig sektor är ganska stora. Siffror från fackförbundet Jusek tydliggör detta med grafik på sin hemsida. Klickar man i att man arbetar inom offentlig sektor och har en lön på 90 000 kronor, så får man beskedet att man tjänar mer än 97 procent som befinner sig i samma urvalsgrupp. Byter man ”offentlig sektor” mot ”privat sektor” så tjänar man mer än 90 procent i samma urvalsgrupp. 

I privat sektor är även skillnaden mellan de lägst betalda och de bäst betalda större. Till exempel visar deras data att fyra procent av juristerna tjänar mer än 110000 kronor i månaden. Dessa siffror tycks inte nås i offentlig sektor, och således är gapet större inom privat sektor. 

Den jurist som tjänar 30 000 kronor, och som jobbar inom offentlig sektor, tjänar mer än nio procent i samma urvalsgrupp. Motsvarande siffra för privat sektor är fem procent. Man kan således konstatera att det finns stora löneskillnader mellan offentlig och privat sektor. 

Men det finns givetvis många andra faktorer som påverkar. För att ”ha råd” att nischa sig hårt som jurist, eller som juristbyrå, behöver man kanske ett större kundunderlag – kundunderlag som hittas i de större städerna, så som Göteborg, till exempel. Vill man jobba så mycket som möjligt med familjerätt kan man behöva flytta till en större stad, om man inte redan bor i en. Även om jurister på glesbygden också kan vara specialiserade, så finns det inte alltid tillräckligt många fall att ta sig an inom nischen. Läs mer på https://www.familjerättgöteborg.se/

När jurist inom försäkringsrätt bistår polisen

30 Oct 2019

Om det du är intresserad av juridik och som lekman läser på och studerar olika intressanta rättsfall, kanske du har hört talas om ett mycket uppmärksammat mord som skedde 2016 och som inkluderade en äldre herre i Arbogatrakten och som kallades för "Arbogafallet" i pressen. Misstankarna riktades så småningom mot dottern till mannen som hade mördats. Hans fru hade också fått allvarliga skador av den som hade mördat pappan. Frun och mamman till den som senare blev dömd till anstiftan till mord, ringde 112 och vaknat av att hon "blödde från olika hål".

Först misstänkte polisen att det var kvinnan som hade mördat sin egen make, men efter några dagar föll misstankarna på dottern till paret. Efter ett omfattande spaningsarbete, misstänktes dottern och hennes dåvarande sambo för mordet på pappan och mordförsök på mamman. Så småningom fälldes sambon för mordet och dottern för anstiftan till mord. Men det vara inte det enda som hon misstänktes för. Det visade sig att hon bar på en mörk hemlighet.

If misstänkte mord på ex-mannen

Redan innan hade försäkringsbolaget gjort egna efterforskningar om misstänkt mord på dotterns ex-man. Polisen avskrev dödsfallet på kvinnans ex-man som en olycka, vilket borde ha gjort vilken vaken polis som helst misstänksam då mannen, visserligen i 50-års åldern men i övrigt frisk och stark, drunkna invid en för honom välkänd brygga och kvinnan hade precis innan tecknat en miljon stor livförsäkring på mannen. Den enda som gjorde alla rätt var försäkringsbolaget If. Där hade de jurister som kunde försäkringsrätt, men inte bara det, utan även som kunde tänka logiskt och kunde använda sitt sunda förnuft. En försäkringsman gjorde en egen utredning om kvinnan som begärde ersättning för mannen. Senare, när kvinnan gjorde sig skyldig till anstiftan till mord, misstänkte polisen henne sedan för mordet på mannen, men då hade bevisläget blivit mycket sämre och polisen lyckades inte bevisa mord på mannen.

Viktigt med jurister som kan försäkringsrätt

Det som är viktigt att det finns duktiga jurister inom försäkringsrätt, är den att de duktiga juristerna kan vara till hjälp för polisen i de fall där varken logik eller sunda förnuftet får råda och de är alltför snabba att avskriva solklara fall som olyckor eller självmord. Då är det viktigt att det finns andra yrkesgrupper som kan slå larm och som kan agera om inte polisen agerar som de egentligen ska; utreda misstänkta mord innan de avskriver ett fall. Ibland måste fler yrken och människor som är kompetenta och duktiga göra polisens jobb.

Hur får man gratis advokat?

4 Oct 2019

Hur får man gratis advokat - är det överhuvudtaget möjligt att få rättslig hjälp utan att betala en krona? Det finns olika situationer som kan kräva professionell juridisk hjälp. Sådan kostar ofta pengar och det innebär att alla inte har samma möjlighet att få den hjälp man behöver. Detta står emellertid i kontrast mot att alla ska ha samma chans att nå rättvisa.

Den som har mest pengar har bäst möjligheter att bli frikänd, att vinna mål i rätten eller på annat sätt kunna köpa sig rättvisa? Nej, riktigt så fungerar det inte i Sverige. Här ska alla - rik som fattig - ha samma möjligheter och rättigheter. Det innebär att man som indragen i en tvist eller i ett brottmål också ska kunna anlita en jurist eller en advokat oavsett vilka medel som finns på bankboken.

Inga fria luncher, säger kanske vän av ordning. En korrekt iakttagelse förvisso - men i det här fallet så handlar det om en väldigt generös meny sett till hur mycket man i slutändan behöver betala.

handskakning med advokat

Tre olika lösningar är möjliga

Det vanligaste scenariot om någon privatperson hamnar i en tvist av något slag är att rättsskyddet täcker kostnaden för en advokat/jurist. Rättsskydd - har jag verkligen ett sådant? Ja, troligen så har du det. I hemförsäkringen så finns nämligen rättsskyddet inbakat och det innebär att du per automatik förmodligen har detta skyddsnät som fångar upp dig vid en framtida prekär situation.

Hur pass täckande ditt rättsskydd är, det är emellertid en helt annan fråga och denna uppmanar vi dig att hitta ett svar på. Försäkringsbolag har olika nivåer, olika tak och olika gränser för hur mycket man är villiga att betala. Vissa kan exempelvis säga att man betalar 80% av kostnaden med ett tak på 200.000 kronor. Detta medan andra har betydligt mindre generösa villkor. Se över vilket rättsskydd du har och försök att omförhandla detta om du har sämre villkor än du trott. Man vet aldrig vad framtiden bär i sitt sköte.

Rättshjälp - för den som saknar rättsskydd

Alla har inte en hemförsäkring och därmed har man inte heller det rättsskydd som inkluderas. Dessutom så kan rättsskyddet komma med vissa klausuler för att gälla också (att man ska ha haft hemförsäkring under en viss tid och så vidare).

Om man saknar rättsskydd och behöver juridisk hjälp så kan man istället vända sig till A) en advokat för rådgivning och konsultation enligt en fast taxa och B) låta denne, vid behov, skicka en ansökan om Rättshjälp till Rättshjälpsmyndigheten.

För att få rättshjälp så krävs det emellertid att man uppfyller vissa kriterier. Alla får inte en ansökan beviljad - tvärtom; det är vanligt med avslag. Något som primärt handlar om att man som sökande har ett ekonomiskt underlag (inkomst, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder) som överstiger 260.000 kronor/år. Om så är fallet så beviljas man inte rättshjälp.

Ta hjälp på internet

Idag finns det möjligheter som förr var omöjliga. Att använda internet som en kanal för rådgivning med en advokat är en fantastisk lösning som inte kostar pengar. Likaså finns det vissa byråer som - under vissa tider - åtar sig ärenden pro bono . Man kan även ringa för konsultation och, gratis, få direktiv om hur man tar sig vidare på bästa sätt.

Hur anmäler man umgängessabotage?

4 Oct 2019

Hur anmäler man umgängessabotage och hur stora är chanserna att en sådan anmälan tas på allvar och leder någonstans? Vi tänkte reda ut lite kring detta ämne, men först: vad är egentligen ett umgängessabotage?

Barn har rätt att umgås och spendera tid med båda sina föräldrar. Det är också därför som fortsatt gemensam vårdnad fortlöper i samband med en skilsmässa eller en separation. Från statens sida så ser man alltid till barnens bästa och i det här fallet - i samband med att föräldrarna beslutat sig från att gå skilda vägar - så är gemensam vårdnad att föredra och där båda föräldrarna genom detta har lika ansvar i beslut som rör barnets framtid.

Därför kan umgängessabotage ske

I de flesta fall så fungerar detta bra. I en del fall så är det jättebra - barnen har två olika hem, men upplever att det är lugnare, skönare och mer kärleksfullt än vad det var då föräldrarna levde tillsammans. Det finns lyckliga skilsmässor som är till gagn för alla parter, det är en sak som lätt glöms bort.

Men, det finns även exempel på där en skilsmässa eller en separation river upp- och vänder på allting. Föräldrarna kanske är oense om att skiljas, en ny partner kanske dyker upp, bråk om pengar kan förekomma och känslor som svek, avundsjuka eller hämnd kan dyka upp och svärta ner hela tillvaron. Det senare kan leda till infekterade bråk som - tyvärr - kan innebära att barnen används som ett slags vapen för att såra varandra. Något som kan innebära ett rent umgängessabotage.

Så kan ett umgängessabotage se ut

Ett umgängessabotage är att anse som ett brett begrepp dit många olika handlingar och företeelser kan räknas. Det kan handla om att den ena föräldern smutskastar den andre inför barnen, det kan handla om att manipulation och det kan handla om att hela tiden framställa sig själv i en bättre dager.

Ett umgängessabotage kan även innebära att man ställer in planerade träffar hos den andre föräldern med hänvisning till att barnet blivit sjukt. Det vill säga: barnet ska bo hos pappa varannan helg, men drabbas hela tiden av mystiska åkommor som gör att dessa helger måste ställas in.

I en del fall av umgängessabotage så har man även sett att den ena föräldern reser iväg med barnen utan att meddela den andra, att man försvårar vid hämtning- och lämning samt att man, helt enkelt, inte dyker upp då man bestämt någon aktivitet. Allt detta faller in under det som kan kallas för umgängessabotage och allt är - om det sker upprepade gånger - att anse som lika allvarligt.

ledset barn

Anmäl umgängessabotage till Tingsrätten

Upplever man att man som förälder är utsatt för ett umgängessabotage så kan man anmäla detta genom att lämna in en skriftlig stämningsansökan till Tingsrätten. Det som sker i och med detta är att båda föräldrarna kommer att höras och att man därefter skickar ärendet vidare till Socialtjänsten där en umgängesutredning tar vid.

En sådan utredning brukar normalt innebära att föräldrarna intervjuas samt att även andra närstående till barnen får komma till tals - skolpersonal, tränare. släktingar och så vidare. Målet är att få en så bred och stor bild av hur umgänget ser ut och vilka svårigheter som eventuellt finns innan utredningen skickas vidare till Tingsrätten. Väl där - och om ett umgängessabotage ansetts förekomma - så kan ensam vårdnad tilldelas den som drabbats.

Det, om något, borde visa på vikten av att tillgodose barnens rätt och behov av att träffa även den andra föräldern. Ett medvetet umgängessabotage - oavsett skäl - kan faktiskt innebära en förlorad vårdnad.

Advokatbyrån Sörmdal kan hjälpa dig i denna typ av ärenden.

← Äldre inlägg