Blogg

RSS

Privatdetektiv i Stockholm - För att finna sanningen

17 Sep 2023

Många gånger kan vardagen kännas perfekt, men ibland dyker det upp frågor och tvivel. Särskilt när man börjar misstänka sin partner för otrohet. För att få svar och klarhet i dessa känsliga situationer kan en privatdetektiv i Stockholm vara till stor hjälp.

Ett kärleksfullt förhållande med förändringens vindar

Anna hade levt tillsammans med sin älskade man i över 12 år. Deras liv tillsammans var överlag harmoniskt och fullt av kärlek. Trots att åren gått, var kärleken mellan dem lika stark som i början. Kanske berodde det på Annas mans arbete, som ibland krävde långa perioder borta från hemmet. Dessa separationer gav dem möjlighet att längta efter varandra och uppskatta den tid de fick tillsammans ännu mer.

Ett bekymmersamt beteende

Dock plötsligt och utan förvarning började Annas man bete sig konstigt. Han var inte längre den kärleksfulle och uppmärksamma partner som hon känt i 12 år. Annas misstankar började växa, och hon började fundera på om han kanske hade det svårt på jobbet eller om något annat störde honom. När han till och med undvek kramar och pussar, insåg hon att något var riktigt fel.

Hemlighetsfulla tecken och önskan om svar

Anna kände sig förvirrad och i ett desperat försök att finna svar, gjorde hon något som hon senare insåg var ogenomtänkt – hon började genomsöka hans telefon. Trots att hon hittade några frågetecken, fanns inget konkret som kunde ge henne klarhet. För att få svar utan att behöva konfrontera sin man, valde hon att anlita en privatdetektiv.

Diskret hjälp från en privatdetektiv

Den valda privatdetektiven var medkännande och förstod hur känsligt ärendet var för Anna. Tillsammans med detektivens diskreta och professionella hjälp kunde Anna äntligen få de svar hon förtjänade. Detektiven gav henne möjligheten att få klarhet i sin mans beteende och ta reda på om otrohet var inblandat, eller om det låg något annat bakom förändringen.

Läs mer här: https://www.privatdetektivstockholm.se/.

Advokat Malmö - därför är det värt att ta hjälp

23 May 2023

De flesta går genom livet utan att stöta på några problem som kan innebära att man hamnar i en juridisk process där man exempelvis blir misstänkt - eller utsatt - för ett brott eller där man hamnar i något typ av tvistemål på det mer affärsmässiga planet. Men, det finns alltid ett värde i att veta att sådana situationer kan dyka upp och att man då också gör bäst i att anlita en advokat i Malmö.

Det vanliga gällande dessa tvister är att man hamnar i en konflikt med A) någon man haft affärer med att göra eller B) en familjemedlem. Det senare kräver en speciell typ av hjälp och detta i form av en advokat inom familjerätt i Malmö. Varför sker då tvister mellan familjemedlemmar?

Två scenarion är vanliga. Det ena gäller ett arv och hur detta ska fördelas. Även om man är släkt så kan ett arv leda till infekterade konflikter och om en sådan uppstår så kan man med fördel ta hjälp av en advokat som ser till att föra den egna talan. Genom detta så slipper man säga en massa saker som kan såra ännu mer och som kan ligga en i fatet. Vanligt är tyvärr även att tvister sker inom den närmaste familjen.

Ta hjälp vid en vårdnadstvist

Tyvärr så ser man en ökning av antalet vårdnadstvister i Sverige och vid en sådan så bör man anlita en skicklig advokat inom familjerätt i Malmö - en advokat som kan visa upp lång erfarenhet vid just vårdnadstvister.

Detta kommer att behövas dels sett till den juridiska expertis som advokaten kan bistå med, men även sett till att hen kommer att vara ett viktigt stöd.

Familjerätt i allmänhet och vårdnadstvister i synnerhet innebär att stora känslor sätts i spel och där kommer man som inblandad att behöva ha en axel att luta sig mot då det blåser som värst.

En advokat ger rådgivning

Tilläggas i detta är att många vårdnadstvister också kan avstyras genom hjälpen av en advokat i Malmö. Det handlar till mångt och mycket om att hitta bra kommunikation och lösningar som passar båda parter.

En advokat kan närvara vid samarbetssamtal och komma med alternativa lösningar och idéer som passar för båda vårdnadshavarna. Dessutom kan advokatens rådgivning kyla av konflikten och få klienten att gräva ner en stridsyxa. Det kan göra en enorm skillnad.

Vad har man ansvar för när man hyr ut i andrahand?

30 Nov 2022

Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andrahand? I så fall finns det några saker att tänka på. Dels så handlar det om ansvar - men dels även om mer personliga saker som du måste ha i åtanke innan du går vidare med en hyresgäst. 

Att hyra ut bostadsrätt är idag lite enklare än tidigare. Sedan 2014 så har man lättat på reglerna för bostadsrättsinnehavare att hyra ut sin bostad i andrahand. Tidigare var man tvungen att ange beaktansvärda skäl då man sökte tillstånd och godkännande från sin BRF.

 Idag räcker det med att ange skäl. Det låter diffust, men som skäl kan exempelvis samboskap räknas, en längre utlandsvistelse eller en flytt till annan ort likaså, och även exempelvis att man ska hyra ut till en närstående är ett skäl som kan innebära ett godkännande. Just ett godkännande är ett exempel på ett ansvar som du har i samband med att du vill hyra ut lägenhet i andrahand. Om du inte har ett sådant så ska du heller inte hyra ut.

 

Ta ut rätt hyra för din lägenhet

Där har ingenting förändrats - det har blivit enklare att få ett tillstånd, men man måste fortfarande ha ett sådant för att få hyra ut. Och, en förening kan också dra tillbaka en lägenhet om man upptäcker att det sker en olaglig uthyrning. Det finns många exempel på där detta skett och inte minst i storstäderna - Stockholm i synnerhet - har man sett att vissa hyr ut lägenheter i en närmast industriell skala som påminner om en ren hotellverksamhet. Det är olagligt, även om det kan vara frestande med tanke på pengarna. 

Just pengarna är en sak att tänka på. Hur mycket kan man egentligen begära i hyra? Du har ett ansvar i att lägga hyran på en rimlig och skälig nivå. Det du kan göra är att jämföra med liknande objekt i området och där du samtidigt ockås räknar in dina kostnader för kapital och drift. Ett litet påslag kan göras om du vill hyra ut lägenhet möblerad, men tanken är inte att du ska bli förmögen: du ska kunna hyra ut din bostad och hjälpa en annan person genom detta. Det finns verktyg på internet att använda för att få fram en ungefärlig kostnad, men ta gärna hjälp av sakkunnig innan du bestämmer avgiften. 

Vissa föreningar kan även begära en avgift varje månad i samband med att man godkänner en andrahandsuthyrning. Detta ska i så fall tydligt framgå i stadgarna och du som hyresvärd har också rätt att begära motsvarande belopp av din hyresgäst. 

Tänk på detta när du hyr ut lägenhet

Försäkringar är en viktig fråga i samband med att du hyr ut lägenhet. Du ska ha kvar din hemförsäkring - och din hyresgäst ska ha en egen sådan och dessutom ofta ett tillägg. Kontakta gärna ditt försäkringsbolag i den frågan. 

Om du ska hyra ut möblerat så tänk på att upprätta en inventarielista som din hyresgäst går igenom och signerar. Det minskar risken för framtida konflikter. Samma sak kan även göras vad gäller exempelvis skador. Lite slitage är emellertid något som du måste räkna med att din bostad drabbas av. Någon ska, trots allt, leva och bo där med allt vad det innebär, eller hur?

Hälsopreparat är en djungel - vilka regler gäller?

4 Feb 2022

Under 2012 infördes nya regler gällande hälsokostpreparat. EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet förbjöd då cirka tvåtusen hälsopåståenden. Innan hade den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, arbetat i drygt fyra år med att undersöka hälsopåståenden på hälsopreparat och kosttillskott. Det handlar då framförallt om kommunikationen till kunden, reklam, texter på förpackningar samt vad man säger till kunden i butik. Kosttillskottsbranschen är en lukrativ bransch som omsätter flera miljarder varje år. Svenskarna köper för det mesta bantningsprodukter, vitaminer och mineraler.

Några av de påståenden som förekom i stor utsträckning handlade för det mesta om att bevara hudens elasticitet och bromsa åldrandet, att hjälpa en orolig eller hård mage och att med olika vanliga livsmedel, som grönt te och chili, gå ner i vikt. Man tog i med hårdhandskarna eftersom man ansåg att påståendena var vilseledande och saknade vetenskaplig grund.

Ämne från växter - en gråzon

Dock har det funnits vissa kryphål som många företag utnyttjat. Trots stränga föreskrifter fällande hälsopåståenden finns det en gråzon för ämnen från växtriket.

EU-kommissionen har släppt igenom ett antal registrerade hälsopåståenden, med det menas vad som får sägas i marknadsföringssyfte samt stå på förpackningar. Nu är det så att processen med godkännande kring hälsopåstående har avstannat under bedömningen av en stor grupp livsmedel som innefattar delar av växter och botaniska ämnen.

Det innebär att en övergångsbestämmelse trätt i kraft, och enligt den får man göra de hälsopåståenden man ansökt om tills dess att det tagits ett officiellt beslut. Villkoret är dock att det handlar om nya livsmedel, utan de skall funnits på marknaden tidigare. Det är också företagets ansvar att preparatet skall vara säkert för konsumenten.

Inga genvägar till en bra hälsa

De flesta vet att det inte finns några genvägar när det kommer till hälsa. Det som fungerar är regelbunden motion och sunda vanor när det kommer till kost och alkohol. Att göra kontinuerliga hälsokontroller i Stockholm, eller där du bor, är viktigt för att hålla koll på sina olika värden. Ibland har han dock underskott på vissa vitaminer och mineraler och då kan det vara bra att äta ett kosttillskott under en begränsad tid. Vid en hälsokontroll får du reda på exakt vad som saknas och vad du kanske har för mycket av. Det bästa är om man kan försöka laga mat där ämnet finns med naturligt.

Man vill gärna tro på reklam som säger att man kan bli ung och frisk med en enda tablett men tyvärr är det sällan så enkelt. Att hitta en hållbar balans i livet är oftast det enda sättet att behålla sin hälsa och rörlighet.

Anlita en advokat för arbetstillstånd

28 Dec 2021

Som företagare letar man alltid efter den bästa kompetensen. När kompetensen man behöver bor utanför ett EU-land och ska flytta hit kan man behöva anlita en advokat för arbetstillstånd.

I jakten på rätt person till firman kan man ibland behöva gå över stock och sten för att finna personen som har rätt kompetens. Det kan gå så långt i sökandet att man börjar leta utanför vårt avlånga lands gränser. Plötsligt så har man hittat personen som både har kompetensen och är rätt för firman på alla sätt och vis när nästa problem uppstår.

Personen man sökt efter bor utanför ett EU-land. Huvudstupa får man kasta sig in i snåriga juridiska regler om vad som gäller för att anställa en person som inte är EU-medborgare. För att kunna reda ut juridiken och vad som gäller kan man kontakta en advokat för arbetstillstånd. Dessutom går det snabbare om man som företagare fixar arbetstillståndet än om den som man ska anställa gör det.

Låt advokaten hjälpa till med arbetstillståndet

En person som vill söka arbetstillstånd i Sverige kan få vänta i mer än ett år för tillståndet. Om man som företagare lämnar in en ansökan kan det vara beviljat och klart på 10 dagar. Advokatbyrån kan även hjälpa till med att se till att allt är fixat och klart inför arbetstillståndet. Som arbetsgivare behöver man även se till att den anställdes försäkringar är betalda vilket advokaten påminner om. Det kan också bra att veta att vissa yrkesgrupper har högre krav för anställningar än andra.

Hur mycket får man egentligen göra om i sin lägenhet?

9 Dec 2021

Som bostadsrättsinnehavare har man en betydligt större frihet vad gäller renoveringar än vad man har som hyresgäst. Hyr man sin bostad så är man ytterst begränsad och kan exempelvis inte ens måla om utan att först få ett godkännande från hyresvärden. Gör man detta utan att meddela värden så kan man tvingas återställa bostaden i befintligt skick den dag man flyttar ut.

I en bostadsrätt så har man betydligt större frihet. Det är din bostad och du äger också rätten att skapa det hem du drömmer om. Inom rimliga gränser dock. Du har regler att förhålla dig till även om du äger en bostadsrätt och föreningens stadgar ska alltid vara något att förhålla sig till innan man påbörjar en renovering. Man kan exempelvis inte börja riva väggar utan tillstånd - och i synnerhet inte om det handlar om bärande väggar. Förenklat kan man säga att du har större rätt att förändra en vad en person i en hyresrätt har - men mindre rätt än vad en vanlig villaägare har.

Vad får du då göra? En sak som man direkt kan säga är att det som är innanför dörren är mer up-for-grabs. Detta innebär att balkongen och uteplatsen är något som tillhör föreningen. Du kan således inte börja glasa in balkongen eller byta fönster utan att först gå via styrelsen och eventuellt då kanske lämna in en motion om att samtliga i föreningen ska genomföra nämnda projekt. Utöver detta kan du dock se en ganska stor frihet vad gäller förändringar.

Förändringar du kan göra i din lägenhet

Vi tänkte rada upp en liten lista över vad som får göras i en bostadsrätt - och vad man ska tänka på i samband med att man utför detta.

  • Garderober. Det står dig fritt att riva ut garderober, sätta in nya, platsbygga egna lösningar för förvaring och detsamma gäller för exempelvis hyllor. Här bestämmer du själv.
  • Kök och badrum. Här råder frihet under ansvar. Klart står att du får renovera badrum och kök efter eget tycke och smak. Men, lika klart så stipuleras att allt arbete måste utföras på ett fackmannamässigt sätt. Kom dock ihåg att exempelvis golvbrunnar och köksfläktar inte får ändras hur som helst. Där krävs ett godkännande. Tyvärr ser man att just kök och badrum är de områden i bostaden som flest renoveringar sker i. Långt ifrån alla av dessa sker på det man kan kalla ett fackmannamässigt sätt. Ett råd till dig som planerar att köpa en bostad är att alltid kontrollera vilken firma som utfört en lägenhetsrenovering i Stockholm. I synnerhet då om det handlar om kök och badrum. Vattenskador och fuktskador är tyvärr inte ovanliga att se.
  • Ytskikt. Här kan du fritt välja mellan färger, former och material.
  • Väggar. Vad gäller väggar så får du inte röra bärande sådana. Där krävs både godkännade av föreningen och - om sådant ger - en professionell bedömning av en byggtekniskt sakkunnig. Ska du riva andra väggar så bör du alltid klargöra detta med styrelsen innan. Det brukar sällan vara några problem, men det är att alltid bättre att spela ut de säkra korten.

Kan arkitektur påverka brottsligheten i ett samhälle?

12 Oct 2021

Kan arkitekturen påverka brottsligheten i ett samhälle? Att vissa stadsdelar och vissa platser är farligare än andra att vistas i kan till viss del även förklaras av hur arkitekturen i området ser ut. Arkitektur kan påverka brottsligheten i ett samhälle - på ett negativt såväl som positivt sätt. I större städer som Stockholm så arbetar arkitekter och stadsplanerare nära polisen, kommunen och företrädare för kollektivtrafiken i syfte att skapa en tryggare stad.

Arkitektur påverkar definitivt hur brottsligheten kan komma att öka i specifika områden och på givna platser. Det finns många sätt att agera preventivt och där man, genom arkitektoniska lösningar, kan komma att förhindra brott och skapa en ökad säkerhet och en större trygghet för medborgarna. Det mest givna exemplet handlar om att implementera mer belysning på platser där brott begås. Genom mer belysning så kan många ljusskygga individer se sina vanliga, så kallade, arbetsplatser försvinna.

Det går även att bygga på ett sätt som förhindrar brott - och det är heller aldrig försent att bygga om så att brottslighet från ett specifikt område försvinner. Det senare kan innebära att exempelvis buskage tas bort, det kan innebära att en arkitekt i Stockholm använder sig av mer positiva förändringar och därigenom tränger bort kriminella element från otrygga platser.

Genom att exempelvis planera för caféer, lekparker och andra mötesplatser så öppnas en större genomströmning av människor - vilket i sin tur har en positiv bild på hur brott kan förebyggas. Detsamma gäller att man också exempelvis planerar för busshållplatser, taxistationer och bankomater: ju fler människor som rör sig i ett område - desto mindre blir riskerna med att ett brott sker.

En arkitekt i Stockholm kan förebygga brott

En arkitekt i Stockholm har, baserat på detta, en stor roll och ett samhällsansvar. Det går att bygga bort viss brottslighet och det går att förändra områden där brott tillhör vanligheterna. En arkitekt kan, tillsammans med andra, skapa tryggare platser. Detta kan ske på olika sätt. Att man skapar positiva känslor är ett exempel på hur en förändring kan ske. Genom att hålla rent, snyggt och genom att reparera trasiga saker - exempelvis lampor och fönster - så kan man bygga en ny image kring ett område. Detsamma gäller för det territoriella detaljer som ett område kan förknippas med. Klotter, nedskräpning och annat kan tvättas bort och därigenom signalera att platsen i fråga är för alla - och inte för de som begår brott och föredrar mer social oordning.

Övervakning är givetvis något som alltid diskuteras i samband med brottsförebyggande. Övervakning behöver emellertid inte betyda det som många förknippar med ordet - kameror. Det kan även vara en arkitektonisk lösning som löser problemet. Genom att exempelvis vända fönster mot en plats eller genom att öka sikten - ta bort buskar, träd eller annat skrymmande - så kan man skapa en större insyn till olika platser. Det är svårare att begå brott om man känner sig iakttagen. Givetvis kan även kameror och ökad närvaro av polis och väktare vara en form av övervakning som fungerar också.

Det viktiga är att man ser att en arkitekt i Stockholm de facto kan påverka ett samhälle i en positiv riktning. Genom preventiva åtgärder kan brott förhindras och en ökad trygghet kan skapas genom detta. Det är så samhällen ska byggas.

Omsorg om barnens väl

10 Jun 2021

Det är inte lätt att vara förälder, och ännu svårare ifall du är separerad. Ibland kan det till och med bli så pass svårt att samsas om föräldraskapet att det blir ett ärende för rätten.

Som förälder ska du alltid se till ditt barns bästa. Även om det ibland kan vara svårt, om det krockar med det som är bäst för dig. Det kan även vara svårt ifall det är ett läge där du känner att du agerar för barnets bästa, men barnet tycker inte likadant. Ett sådant fall kan vara om den ena föräldern har någon typ av mående, eller livsstil, som gör att barnet mår dåligt. Eller om det finns ett hot från den ena föräldern mot den andre. Det kan vara en situation där det gemensamma föräldraskapet inte fungerar och en förändring måste ske.

Hjälp att hitta rätt balans i föräldraskapet

Som stöd på barnens sida finns det ett helt system med socialassistenter och ett juridiskt regelverk. Alla barn har rätt till en trygg och bra barndom, och ibland kan det innebära att endast en förälder tilldelas vårdnad i en domstol. Att en förälder har ensam vårdnad behöver inte betyda att den andra föräldern är dålig på något sätt. Det kan även vara ett upplägg som beror på att det inte finns någon annan förälder, att den andra föräldern bor långt bort eller att det är ett upplägg som båda föräldrarna är överens om. Ett upplägg som i många fall kan underlätta för båda parter. Läs mer om vårdnadstvister på denna sida: vårdnadstvistvarberg.se

Hjälp vid vårdnadstvist

8 Jan 2021

När relationer brakar sönder finns det inte sällan barn som behöver ses till och tas om hand på bästa sätt. Med en kraschad relation mellan föräldrar är det inte alltid lätt att hålla sams.

När en relation avslutas har känslor oftast svallat höga. För många är den processen inte heller avslutad efter att separationen är genomförd. Att komma tillbaka i någon slags ny vardag är inte enkelt. Många frustrerade föräldrar kämpar för att samarbetet kring de gemensamma telningarna ska fungera.

Många gånger kan man i denna sits uppleva att man är ensam om att tänka på barnens bästa. Oftast fungerar det bättre med tiden, men inte alltid. Är problemen allvarliga finns det en möjlighet att inleda en så kallad vårdnadstvist. Tanken med en sådan är att endast en av föräldrarna ska få det juridiska ansvaret för barnet.

En rättsprocedur som kräver en del

För den som hamnat i en situation där samarbetet alls inte kan fungera är rådet att ta kontakt med en specialiserad jurist. Vanligen finns möjligheter att få gratis rådgivning. Utifrån vad ni kommer fram till vid denna kan ni bestämma om du som vårdnadshavare vill gå vidare med processen.

Rätten har att göra en objektiv bedömning som ska baseras på barnets behov. Idag, då mycket kommunikation sker digitalt, även mellan föräldrar, kan det vara klokt att spara konversationer och liknande för att kunna visa fram för rätten. Framför allt har du nytta av din advokat. Kunskap och stöttning är viktigt under en besvärlig rättsprocess. Läs mer om vårdnadstvister på denna sida: vårdnadstvisthelsingborg.se

Kunskap inom ett spetsområde

16 Dec 2020

Det är viktigt att ha någon som är kunnig inom juridik om man är ett företag som ska kunna leva och fungera länge. Det är viktigt att man vet vad som gäller både mot kunder och leverantörer.

När man talar om spetskompetens så skulle man kunna tala om jurister. Det är personal som har en grund men som sedan väljer ett område som man studerar en del extra om. Det är till stor nytta för arbetsgivaren. Men när det gäller jurister så finns det flera olika möjligheter att hitta arbetsgivare. Man kan öppna sin egen firma, bli anställd av en juristfirma eller så kan man bli anställd av ett företag som verkar inom en annan bransch, men som behöver en heltidsanställd jurist.

Avdelning eller ensam på posten

Större företag har hela avdelningar som sköter juridiska frågor, men mindre företag kan nöja sig med en eller ett par. Vanligt är också att man tar in jurister tillfälligt eller på uppdrag som exempelvis rör entreprenadjuridik i Göteborg. Ett av de områden där det är mycket viktigt att man har ordentliga avtal som specificerar rättigheter, skyldigheter, ansvarsområden med mera. Men ibland även på flera fronter som till beställare, samarbetspartners och underentreprenörer. På det sättet vet alla vad som gäller och det kan kännas tryggt att ha något att luta sig tillbaka på under projektets gång. Man slipper då mycket konflikter och frågor som redan är avklarade innan man ens börjar med arbetet. Tryggt, enkelt, smidigt och bra för alla parter i projektet.

Jobba lagligt med ett arbetstillstånd

13 Dec 2020

Att komma till Sverige och börja arbeta är inte alltid så enkelt som det kan låta. Det krävs inte sällan arbetstillstånd. Det finns hjälp för dig att ansöka om detta för att arbeta i Sverige.

Vad krävs egentligen för att få arbeta? Är det inte bara att söka ett jobb, gå på intervju, skriva under anställningsavtalet och sedan inställa sig på arbetsplatsen måndagen därpå klockan åtta på morgonen, och därefter sköta sina arbetsuppgifter? Ja, för de flesta svenskar är det inte mer komplicerat än så. Men låt oss bredda perspektivet och titta utanför vår nations gränser för ett ögonblick. Ibland hör man främlingsfientliga människor påstå att folk från andra länder kommer hit och “tar våra jobb”. Riktigt så enkelt är det inte. Det är inte vem som helst som kan komma hit och bara börja jobba. Det är villkorat och faktiskt en ganska omständlig process att som utrikes född nå hela vägen till ett arbetstillstånd och få börja arbeta i Sverige.

Undvik svartarbete

Har du precis kommit till Sverige är det en god idé att söka arbetstillstånd så fort som möjligt. Ofta kanske du redan har ett arbete på gång som du specifikt rest till Sverige för att utföra, och saknar nu enbart det slutgiltiga beslutet så att du kan arbeta lagligt och betala skatt. Om du tycker att det är krångligt att söka kan du be företaget du ska arbeta på om hjälp. Det är alltid bäst att få papperna på plats och inte börja arbeta svart under tiden.

Vad innebär affärsjuridik?

23 Oct 2020

Alla lagar som berör situationer där företag och privatpersoner är involverade kallas för affärsjuridiska. Dessa omfattar många och olika juridiska områden i det svenska samhället.

Affärsjuridik är ett brett och ganska allmänt begrepp omfattande alla lagar där juridiska personer och privatpersoner är involverade. Den kallas även för civilrätt och anses behandla de flesta situationer som kan bli aktuella i vardagslivet, inte bara för privatpersoner utan även för företag. Affärsjuridik behandlar bland annat avtal, frågor kring kollektivavtal, uppsägningar, fastighetsrätt och miljörätt m.m. Observera att affärsjuridik även berör frågor kring tvister såsom skilsmässor, något som är bekant under namnet familjerätt.

Affärsjuridiken har många och olika områden

Affärsjuridiken är juridikens bredaste gren. Där ingår många och särskiljande områden. Den största är möjligtvis arbetsrätten, som behandlar frågor gällande kollektivavtal, avskedande, uppsägning och anställningar. Avtalsrätten omfattar arbetsrätten till viss del då den fokuserar på tolkning av olika typer av avtal, deras giltighet och formuleringar.

Både företag och privatpersoner är sammankopplade med fast egendom. Där kommer fastighetsrätten till hjälp och överser frågor kring upplåtelse, ägande och överlåtelse. Företagsbeskattning är en del av affärsjuridiken som endast berör företagsvärlden och behandlar just beskattning under räkenskapsåret.

En skada kan uppkomma i olika former, och här fokuseras det inte på fysiska skador (dessa behandlas av brottsbalken) utan skador som kan bli aktuella vid andra tillfällen. En skada kräver oftast skadestånd och behandlas just av skadeståndsrätten som också ingår i affärsjuridiken.

Den immateriella rätten blir aktuell när en person gör en uppfinning, skriver en bok eller ger en idé om någonting. I vissa fall kan det handla om något som inte är synbart och är svårt att mäta i siffror. Sådana situationer löses via immaterialrätten.

Att värna om miljön blir allt mer populärt och lagarna som stiftar hur just miljön behandlas omfattas av miljörätten. Den i sin tur är givetvis en del av affärsjuridiken.

Vilken utbildning behöver en affärsjurist ha?

För att kunna arbeta med affärsjuridik måste man ha en juristexamen erhållen från en högskola eller ett universitet. Juristprogrammet fortlöper under tre år för att avslutas med en kandidatexamen i juridik. Idag räcker tyvärr inte den för att få ett bra jobb. Det är även orsaken till att flertalet väljer att fortsätta sina studier 2 år till för att ta en Magisterexamen.

Majoriteten av affärsjuristerna väljer att profilera sig inom ett utvalt område. Detta gör dem till nischade specialister med en bred erfarenhet inom specifika frågor. Självklart förekommer det även allmänt praktiserande affärsjurister. Läs mer om affärsjuridik på denna webbsida: https://www.affärsjuridikgöteborg.se

Hur många dagar får man arbeta i sträck?

14 Sep 2020

Vad har man för rättigheter som anställd - hur många dagar får man arbeta i sträck innan arbetsgivaren bryter mot reglerna? Vi tittar lite närmare på den här frågan och försöker bena ut några frågetecken.

Inom vissa yrken så kan det kännas extremt hopplöst vissa perioder. Detta som en följd av att man arbetar hela tiden och där man aldrig riktigt får en chans att vila ut. Frågan är hur många dagar man får jobba i sträck utan att det bryter mot Arbetstidslagen? Detta finns reglerat i paragraf 14 i nämnda lag och det som står skrivet där är att man som anställd har rätt till 36 timmars sammanhängande ledighet under en sjudagarsperiod.

Glasklart, eller? Nej, det man måste veta är att denna lag till viss del är dispositiv och således förhandlingsbar. Det innebär att exempelvis kollektivavtal kan påverka hur många dagar man får jobba i ett sträck. Enligt direktiv från EU så innebär detta att ett kollektivavtal kan innebära att man som anställd har rätt till 24 timmars sammanhängande ledighet i veckan och att detta rent konkret kan innebära att en anställd kan arbeta i hela 12 dagar i sträck. Vi kan ge exempel på hur ett sådant schema kan se ut och vi håller oss här till två veckor:

Exempel på schema

Första veckan

Måndag - Ledig

Tisdag - Ledig

Onsdag - Arbete

Torsdag - Arbete

Fredag - Arbete

Lördag - Arbete

Söndag -Arbete

Andra veckan:

Måndag - Arbete

Tisdag - Arbete

Onsdag - Arbete

Torsdag - Arbete

Fredag - Arbete

Lördag - Ledig

Söndag - Ledig

Så kan alltså ett schema se ut för en person som arbetar inom Handels och som står i butik. Det är ganska lätt att se varför ett schema likt detta är utmattande och att man som anställd kan känna uppgivenhet kring detta. Det är dock ett schema om inte bryter mot några regler - så länge det följer ett kollektivavtal.

Gör man verkligen ett bra jobb?

Det finns ingenting som förhindrar en arbetsgivare att lägga ett schema som ovan där en anställd alltså ska infinna sig på jobbet 1o dagar i sträck. Men, det kan även handla om ett arbetsmiljöproblem. Den fråga man bör ställa sig - både som anställd och som arbetsgivare - är om man verkligen gör ett bra jobb om man aldrig riktigt får vila ut? Kan man verkligen prestera fullt ut och på samma sätt Dag Nio som man gör under första, andra och tredje dagen? Det här ligger naturligtvis lite i vilken typ av person det handlar om också.

Klart står emellertid att alla behöver vila och koppla bort jobbet. Att arbeta för mycket - oavsett om det handlar om långa eller korta pass - är oerhört slitande och kan definitivt leda till allvarliga konsekvenser dit exempelvis utbrändhet kan räknas. Mer humana scheman och mer förståelse från arbetsgivare är, i många fall, att önska.

Med fokus på barnet under en vårdnadstvist

3 Sep 2020

Ingen vill vara i en situation där man är i en vårdnadstvist. Men om det händer är det viktigt att få professionell hjälp. Detta i form av en advokat som har erfarenhet inom just familjerätt.

Att gå igenom en vårdnadstvist är inte kul, utan det är en jobbig situation för alla inblandade. Att lösa det själv är självklart det bästa, men det är inte alltid det går, speciellt inte om ni genomgår en jobbig skilsmässa eller separation. Då kan det dyka upp onödiga konflikter som kan göra vårdnadstvisten svårare för alla inblandade. Det är heller ingen situation som du borde försöka att sköta själv. Kontakta istället en advokat så snart som möjligt för att få hjälp. En advokat kan hjälpa er alla att komma överens om vårdnaden om barnet, och ta fram den bästa lösningen för hela familjen.

Barnens rätt till deras föräldrar

Barn har rätt att träffas sina föräldrar, och för det mesta i en vårdnadstvist jobbar alla hårt för att detta ska ske. Det finns dock som vanligt undantag. Exempel på några sådana kan vara om det finns missbruk eller kriminalitet iblandat. Då är det i regel bättre om barnet stannar hos den förälder som inte sysslar med något sådant. Det är din advokats jobb att sätta det bästa för barnet främst i alla lägen. Under vårdnadstvisten så pratas det om vad det bästa för barnet är i er specifika situation. En vårdnadstvist handlar ofta om att båda föräldrarna vill att barnet ska bo hos sig, men det kan även finnas andra underliggande konflikter. En advokat kan hjälpa till att lägga upp ett schema som kan passa båda parter och barnet, så att den bästa möjliga lösningen kan nås under rådande omständigheter.

För barnens bästa

Vid en skilsmässa eller separation har barnet rätt till båda sina föräldrar, om det inte finns någon anledning till att det inte ska vara så. Det bästa för barnet är för det mesta delad vårdnad, men det är fortfarande viktigt att det upprättas ett kontrakt mellan vårdnadshavarna. En advokat kan hjälpa till med detta. Målet är som sagt att nå fram till den lösningen som barnet kommer att trivas bäst med. Under en vårdnadstvist kan därför även socialen bli inblandade för att göra en utredning om hur barnet mår i hemmet och vad som är bäst. Advokaten kommer självklart stötta dig igenom detta, förklara hur allt fungerar och kan sköta kontakten med den andra föräldern. Läs mer om vårdnadstvister på denna webbsida: https://www.vårdnadstvistgöteborg.se 

Vem ska ta hand om barnen vid en separation

25 Aug 2020

Livet blir inte alltid som man tänkt sig. När det bli meningsskiljaktigheter svallar känslorna över och man tänker kanske inte helt rationellt. Då kan det vara skönt att få hjälp i kaoset

En skilsmässa kan vara nog så besvärlig. När det tar slut är det oftast inte bådas önskemål och någon är sårad och vill kanske göra sin partner illa. Tyvärr är det ganska vanligt att det blir barnen som kommer emellan och som skadas mest Antingen man vill att de ska välja var de ska bo eller att den inte får välja alls. Det spelar egentligen ingen roll. Båda situationerna är lika smärtsamma för barnen då de inte vill såra någon av föräldrarna genom att välja sida. Det är en omöjlig uppgift för ett barn oavsett ålder.

Ta hjälp av en jurist

När det kommer till lagar och paragrafer är det lätt att gå vilse i alla formuleringar och svåra ord. Att få hjälp av en jurist som kan förklara allt på ett mera lättbegripligt vis kan vara till stor hjälp. För att sätta igång processen är det bra att kontakta för att få boka en tid. Då kan man sätta sig ner och gå igenom vad det är som man önska ha hjälp med, så att det inte blir några missförstånd under resans gång. Man ska vara väl medveten om när man startar en sådan process att det inte handlar om vad vederbörande vill. Här handlar det först och främst om barnets bästa. Först måste man se så att båda föräldrarna har förutsättningarna som krävs för att ta hand om barnet. Är båda ansvarsfulla föräldrar så är det givetvis bäst om föräldrarna kan sätta sina oförrätter åt sidan och samarbeta.

Är det dyrt att få hjälp

Det beror på om man har en hemförsäkring. Den täcker för de mesta upp till hela 80% av kostnaden. Resterande beror på vilken inkomst man har. Skulle det vara så att man inte har försäkring så kan man få rättshjälp. Så på det viset behöver man inte oroa sig. Dessutom betalar var och en av parterna för sitt juridiska ombud. Ingen behöver alltså oroa sig över att betala pengar för den andre som man sedan aldrig får tillbaka. Juristen hjälper även till med exempelvis umgängesrätt när det inte handlar om vårdnad utan att man ska få träffa sina barn på regelbunden basis och ha det på papper för att slippa missförstånd. Läs mer om vårdnadstvister på denna sida: https://crescendolaw.se/

← Äldre inlägg