Hälsopreparat är en djungel - vilka regler gäller?

Under 2012 infördes nya regler gällande hälsokostpreparat. EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet förbjöd då cirka tvåtusen hälsopåståenden. Innan hade den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, arbetat i drygt fyra år med att undersöka hälsopåståenden på hälsopreparat och kosttillskott. Det handlar då framförallt om kommunikationen till kunden, reklam, texter på förpackningar samt vad man säger till kunden i butik. Kosttillskottsbranschen är en lukrativ bransch som omsätter flera miljarder varje år. Svenskarna köper för det mesta bantningsprodukter, vitaminer och mineraler.

Några av de påståenden som förekom i stor utsträckning handlade för det mesta om att bevara hudens elasticitet och bromsa åldrandet, att hjälpa en orolig eller hård mage och att med olika vanliga livsmedel, som grönt te och chili, gå ner i vikt. Man tog i med hårdhandskarna eftersom man ansåg att påståendena var vilseledande och saknade vetenskaplig grund.

Ämne från växter - en gråzon

Dock har det funnits vissa kryphål som många företag utnyttjat. Trots stränga föreskrifter fällande hälsopåståenden finns det en gråzon för ämnen från växtriket.

EU-kommissionen har släppt igenom ett antal registrerade hälsopåståenden, med det menas vad som får sägas i marknadsföringssyfte samt stå på förpackningar. Nu är det så att processen med godkännande kring hälsopåstående har avstannat under bedömningen av en stor grupp livsmedel som innefattar delar av växter och botaniska ämnen.

Det innebär att en övergångsbestämmelse trätt i kraft, och enligt den får man göra de hälsopåståenden man ansökt om tills dess att det tagits ett officiellt beslut. Villkoret är dock att det handlar om nya livsmedel, utan de skall funnits på marknaden tidigare. Det är också företagets ansvar att preparatet skall vara säkert för konsumenten.

Inga genvägar till en bra hälsa

De flesta vet att det inte finns några genvägar när det kommer till hälsa. Det som fungerar är regelbunden motion och sunda vanor när det kommer till kost och alkohol. Att göra kontinuerliga hälsokontroller i Stockholm, eller där du bor, är viktigt för att hålla koll på sina olika värden. Ibland har han dock underskott på vissa vitaminer och mineraler och då kan det vara bra att äta ett kosttillskott under en begränsad tid. Vid en hälsokontroll får du reda på exakt vad som saknas och vad du kanske har för mycket av. Det bästa är om man kan försöka laga mat där ämnet finns med naturligt.

Man vill gärna tro på reklam som säger att man kan bli ung och frisk med en enda tablett men tyvärr är det sällan så enkelt. Att hitta en hållbar balans i livet är oftast det enda sättet att behålla sin hälsa och rörlighet.

4 Feb 2022