Vilka juridiska områden finns det?

Att säga att man är jurist kan sällan göras utan att man möts av några följdfrågor. Den vanliga: vad jobbar du med och inom då? För; att vara jurist må låta som en allmän yrkesroll, men sanningen är att ämnet juridik är så extremt brett att det ofta krävs en specifik förklaring som följd. Vi tänkte här ge exempel och genom att räkna upp några juridiska områden (de vanligaste) samt vad som ingår i dessa försöka ge en bättre bild av vad vi menar.

 • Arbetsrätt: Arbetsrätt är det som reglerar förhållanden mellan arbetsgivare och anställda; i Sverige så har vi en arbetsrätt som till stor del bygger på kollektivavtal. Som jurist inom arbetsrätt så kommer du att få jobba med följande frågor:
 • Anställningsformer
 • Uppsägning
 • Avsked
 • Offentligt anställda

 

 • Bolagsrätt: En jurist inom bolagsrätt specialiserar sig på frågor som riktar sig mot företag och olika associationsformer – föreningar, stiftelser och bolag. Man bidrar med rådgivning kring hur bolag bildas, hur de upplöses och kommer med nödvändiga tips kring hur lagar och regler ser ut för varje typ av bolag (handlesbolag, aktiebolag, kommanditbolag och så vidare). Följande områden ingår i bolagsrätt:
 • Aktiebolag
 • Enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag
 • Stiftelser
 • Föreningar – både ideella och ekonomiska.

 

 • Civilrätt: Förenklat så kan man säga att civilrätt handlar och tvister mellan privatperson och privatperson (här finns även undantag då vissa civilrättsliga fall även kan omfatta en tvist mellan privatperson och exempelvis ett företag). Som jurist inom detta område så kommer du att få bidra med råd – exempelvis juridisk rådgivning – samt representera en person vid exempelvis en tvist gällande en utebliven betalning från en annan person. Området består av följande grenar:
 • Allmän avtalsrätt
 • Entreprenörrätt
 • Sak- och insolvensrätt
 • Köprätt

 

 • Familjerätt: familjerätt är en del av civilrätten, men denna riktar sig mot familjeförhållanden och den reglerar familjens rättsställning. I detta så klargörs även familjemedlemmars förpliktelser och rättigheter gentemot varandra och mot utomstående. En jurist inom familjerätten kommer – bland annat – att stöta på följande punkter:
 • Arvsrätt – vem har rätt att ärva, i vilken ordning och hur fungerar exempelvis ett testamente samt hur ”starkt” är det i förhållande till vår arvsrätt?
 • Barnrätt – barnets bästa i frågor inom vårdnad, boende och umgänge är alltid det som man primärt ser till inom barnrätt och en jurist kan därför anlitas för stöd i exempelvis en vårdnadstvist där det handlar om ensam vårdnad eller gemensam vårdnad.
 • Bodelning: vad händer om två gifta personer skiljer sig, hur ser reglerna ut om dessa ”bara” varit sambor och vad händer om de inte kan komma överens? En jurist kan i det här sammanhanget anlitas som exempelvis bodelningsförrättare.
 • Parförhållanden: Vad har man för rättigheter som sambo om den andra partnern går bort eller om man flyttar isär? Skiljer sig de reglerna sig åt om dessa varit gifta? Ja, det gör det definitivt och en kunnig jurist vet exakt hur stora dessa skillnader är.

Dessa fyra områdena är vanliga för jurister att arbeta inom. Men, det finns väldigt många fler och dessa nöjer vi oss med att gå igenom enbart till namnet och där vi inte ger någon ingående förklaring till vad de handlar om:

 

 • Processrätt
 • Skatterätt
 • Straffrätt
 • Offentlig rätt
 • Skadeståndsrätt
 • Miljörätt
 • Migrationsrätt
 • Immaterial- och upphovsrätt
 • Konsumentjuridik
 • Företagsförvärv
 • Fastighets- och hyresrätt

lagbok och advokat