Vad är juridik

Ordet juridik betyder läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning. Den som arbetar med juridik är en jurist – eller en advokat; förutsatt att denne tagit de nödvändiga utbildningsstegen och blivit invald som medlem i Advokatsamfundet (alla advokater är jurister; men inte alla jurister kan bli advokater – en förenklad förklaring kring skillnaderna dem emellan).

Juridik då, rent allmänt och utan att du behöver låna vår svenska lagbok på ditt bibliotek – kommer du någonsin i kontakt med juridik i din vardag? Ja, dagligen – men utan att du är medveten om det. Hela vårt samhälle är uppbyggt kring lagar och kring regler och det innebär att du, enligt oss, varje dag kommer att komma i kontakt med någonting inom juridik och eftersom det juridiska är inblandat i så många situationer så finns det också massor av förgreningar och områden inom ämnet. Vi räknar upp några lite snabbt:

 • Finansrätt
 • Fastighetsrätt
 • Ersättningrätt
 • Arbetsrätt
 • Medicinsk rätt
 • Folkrätt
 • Familjerätt

Listan kan göras betydligt längre, men vi väljer att stanna där. Man ska inom juridik – sett ur exempelvis ett studieperspektiv (om du skulle vilja fördjupa dig i ämnet) göra skillnad på praktisk och vetenskaplig juridik och det förstnämnda handlar primärt om domstolars (även myndigheters) tillämpning av rättsreglerna. Här får man även lära sig mer om hur exempelvis tvistemål hanteras rent praktiskt och där således förlikning och skiljedom är ord som man kommer att komma i kontakt med. Vetenskaplig juridik då – hur ser den grenen ut? Ja, här handlar det mer studiet av rättsreglerna i fråga; vilken innebörd har de och vilken inverkan har de på vårt samhälle? Vilka slutsatser kan dras av rättens historia. Här finns även en mer filosofisk gren inblandad.

Om du nu skulle finna juridiken i stort som intressant och se dig själv som en person som yrkesmässigt tar dig an frågor inom detta – vad kan du förvänta dig, vad kan du tjäna och vad kan du jobba med inom juridiken? Vi bryter ner dessa frågor i punkter och försöker ge ett så bra svar som möjligt på varje.

lagbopk och klubba

Vad du kan förvänta dig: För att bli jurist krävs en utbildning (vi bortser här från att det inte är någon skyddad titel och att vem som helst äger rätten att kalla sig för jurist) som tar ungefär fem år och där du tar en juristexamen. I dagsläget så erbjuds utbildningen på följande svenska universitet: Uppsala, Lund, Umeå, Stockholm, Göteborg, Karlstad och Örebro. Förväntningar? Var beredd på en spännande utbildning – men var beredd på att det krävs hårt jobb. en uppmaning från de som tidigare läst till jurist är att man ska försöka ta tillvara på studietiden, ha roligt och försöka knyta så många kontakter som möjligt. I Sverige så finns det idag ungefär 35.000 yrkesverksamma jurister och det finns goda möjligheter att en kontakt från studietiden i framtiden kan bära frukt.

Vad du tjänar: vi hämtar våra uppgifter från SACO och de ser ut som följer: En nyexaminerad jurist har en genomsnittlig ingångslön på 29.300 kronor i månaden. Tio år senare så ligger medianlönen för en jurist på 45.500 kronor och ytterligare tio år senare så har medianlönen ökat till 56.800 kronor. Alla siffror anges per månad och före skatt.

Vad du kan jobba med? Som jurist så finns det väldigt många alternativ gällande karriär och vi tänkte räkna upp några områden där du som framtida jurist kan arbeta:

 • Privat sektor: Här kommer du att arbeta på exempelvis försäkringsbolag, banker, finansbolag eller olika intresseorganisationer och bistå med hjälp och expertis genom att utreda, upprätta kontrakt, förhandla och föra processer.
 • Advokat- eller juristbyrå: Här kommer du att som juristbiträde eller advokat (där krävs det vidare utbildning och att du blir invald i Advokatsamfundet) arbeta med att hjälpa människor och företag med olika juridiska frågor. Familjerätt, brottmål, eller affärsrätt är vanliga områden som du kommer att stöta på.
 • Rättsväsendet: som jurist inom rättsväsendet (här krävs det juristexamen, svenskt medborgarskap samt en notarietjänstgöring) så kan du arbeta som domare, åklagare och kronofogde.
 • Högskolor och/eller Universitet: de snabba förändringarna i vårt samhälle har ett stort behov av juridisk forskning och här kan du verkligen bidra genom att analysera hur brottsregler kan tillämpas och hur de kan ändras.
 • Övrig offentlig sektor: det finns jurister som arbetar exempelvis på Skatteverket, på Migrationsverket, Försäkringskassan och på Länsstyrelser. Detsamma gäller vår Riksdag och på Regeringskansliet. Vidare kan vi nämna Kriminalvårdsverket, kommuner- och landsting och inom social omsorg. Den offentliga sektorn är stor och den behöver många jurister.
 • Internationellt arbete: många svenska advokatbyråer har filialer utomlands; något som möjliggör en internationell karriär som jurist. Dessutom så antar UD varje år ett antal jurister till Diplomatprogrammet och i och med att vi numera är med i EU så arbetar många jurister med frågor som rör exempelvis arbetsrätt inom Europa. Även FN och andra större organ anställer många jurister.