Hur mycket får man egentligen göra om i sin lägenhet?

Som bostadsrättsinnehavare har man en betydligt större frihet vad gäller renoveringar än vad man har som hyresgäst. Hyr man sin bostad så är man ytterst begränsad och kan exempelvis inte ens måla om utan att först få ett godkännande från hyresvärden. Gör man detta utan att meddela värden så kan man tvingas återställa bostaden i befintligt skick den dag man flyttar ut.

I en bostadsrätt så har man betydligt större frihet. Det är din bostad och du äger också rätten att skapa det hem du drömmer om. Inom rimliga gränser dock. Du har regler att förhålla dig till även om du äger en bostadsrätt och föreningens stadgar ska alltid vara något att förhålla sig till innan man påbörjar en renovering. Man kan exempelvis inte börja riva väggar utan tillstånd - och i synnerhet inte om det handlar om bärande väggar. Förenklat kan man säga att du har större rätt att förändra en vad en person i en hyresrätt har - men mindre rätt än vad en vanlig villaägare har.

Vad får du då göra? En sak som man direkt kan säga är att det som är innanför dörren är mer up-for-grabs. Detta innebär att balkongen och uteplatsen är något som tillhör föreningen. Du kan således inte börja glasa in balkongen eller byta fönster utan att först gå via styrelsen och eventuellt då kanske lämna in en motion om att samtliga i föreningen ska genomföra nämnda projekt. Utöver detta kan du dock se en ganska stor frihet vad gäller förändringar.

Förändringar du kan göra i din lägenhet

Vi tänkte rada upp en liten lista över vad som får göras i en bostadsrätt - och vad man ska tänka på i samband med att man utför detta.

  • Garderober. Det står dig fritt att riva ut garderober, sätta in nya, platsbygga egna lösningar för förvaring och detsamma gäller för exempelvis hyllor. Här bestämmer du själv.
  • Kök och badrum. Här råder frihet under ansvar. Klart står att du får renovera badrum och kök efter eget tycke och smak. Men, lika klart så stipuleras att allt arbete måste utföras på ett fackmannamässigt sätt. Kom dock ihåg att exempelvis golvbrunnar och köksfläktar inte får ändras hur som helst. Där krävs ett godkännande. Tyvärr ser man att just kök och badrum är de områden i bostaden som flest renoveringar sker i. Långt ifrån alla av dessa sker på det man kan kalla ett fackmannamässigt sätt. Ett råd till dig som planerar att köpa en bostad är att alltid kontrollera vilken firma som utfört en lägenhetsrenovering i Stockholm. I synnerhet då om det handlar om kök och badrum. Vattenskador och fuktskador är tyvärr inte ovanliga att se.
  • Ytskikt. Här kan du fritt välja mellan färger, former och material.
  • Väggar. Vad gäller väggar så får du inte röra bärande sådana. Där krävs både godkännade av föreningen och - om sådant ger - en professionell bedömning av en byggtekniskt sakkunnig. Ska du riva andra väggar så bör du alltid klargöra detta med styrelsen innan. Det brukar sällan vara några problem, men det är att alltid bättre att spela ut de säkra korten.
9 Dec 2021