Rådgivning inom varumärkesrätt – ett svårt kapitel!

Den som utvecklat sitt företag och marknadsför nya produkter och tjänster gör klokt i att kontakta en advokatbyrå för att få rådgivning inom varumärkesrätt.

Idag talar vi gärna om behovet av att skydda sitt varumärke i lite olika sammanhang. Det kan handla om politiker som gjort bort sig och behöver snygga till sin profil. Företag kan råka ut för så kallade visselblåsare som rapporterar om orättfärdigt utnyttjande av arbetskraft och så vidare. Men i strikt mening handlar varumärkesrätt om något annat och reglerna finns i varumärkeslagen.

I varumärkeslagen finns regler för hur ett varumärke kan registreras och skyddas. Vad krävs för att en ansökan om varumärke ska godkännas? Kan ett godkänt varumärke överlåtas och säljas eller licensieras? Vilka åtgärder går att vidta om någon anses göra ett varumärkesintrång? Varumärkeslagen omfattar tio kapitel och innehållet är inte helt enkelt för en lekman att begripa sig på.

Rådgivning inom varumärkesrätt – ansökan

Rasmus driver ett nystartat företag där han tänker tillverka olika färdigrätter som ska säljas via de stora matvarukedjorna. Produkterna går inte att patentera eftersom ingående ingredienser och tillverkningsprocesser är kända sedan lång tid tillbaka. Rasmus är dock en välkänd profil inom den svenska nöjesbranschen och han vill utnyttja sitt kändisskap. Hans färdigrätter ska utnyttja det upparbetade och indirekta varumärke han anser sig ha.

Rasmus känner att han behöver rådgivning inom varumärkesrätt så att de pengar han satsat på utveckling av sitt eget företag inte går till spillo. Själv har han bara en luddig uppfattning om vad varumärkesrätt innebär. Men han har hört att en ansökan ska göras hos Patent- och registreringsverket.

När varumärket väl är registrerat kan ingen utnyttja eller snylta på hans godkända varumärke. Men det är självklart viktigt att han inte själv gör sig skyldig till piratkopiering av existerande färdigrätter. En jurist inom varumärkesrätt kan ge besked om vad som gäller!

27 Feb 2024