Kan arkitektur påverka brottsligheten i ett samhälle?

Kan arkitekturen påverka brottsligheten i ett samhälle? Att vissa stadsdelar och vissa platser är farligare än andra att vistas i kan till viss del även förklaras av hur arkitekturen i området ser ut. Arkitektur kan påverka brottsligheten i ett samhälle - på ett negativt såväl som positivt sätt. I större städer som Stockholm så arbetar arkitekter och stadsplanerare nära polisen, kommunen och företrädare för kollektivtrafiken i syfte att skapa en tryggare stad.

Arkitektur påverkar definitivt hur brottsligheten kan komma att öka i specifika områden och på givna platser. Det finns många sätt att agera preventivt och där man, genom arkitektoniska lösningar, kan komma att förhindra brott och skapa en ökad säkerhet och en större trygghet för medborgarna. Det mest givna exemplet handlar om att implementera mer belysning på platser där brott begås. Genom mer belysning så kan många ljusskygga individer se sina vanliga, så kallade, arbetsplatser försvinna.

Det går även att bygga på ett sätt som förhindrar brott - och det är heller aldrig försent att bygga om så att brottslighet från ett specifikt område försvinner. Det senare kan innebära att exempelvis buskage tas bort, det kan innebära att en arkitekt i Stockholm använder sig av mer positiva förändringar och därigenom tränger bort kriminella element från otrygga platser.

Genom att exempelvis planera för caféer, lekparker och andra mötesplatser så öppnas en större genomströmning av människor - vilket i sin tur har en positiv bild på hur brott kan förebyggas. Detsamma gäller att man också exempelvis planerar för busshållplatser, taxistationer och bankomater: ju fler människor som rör sig i ett område - desto mindre blir riskerna med att ett brott sker.

En arkitekt i Stockholm kan förebygga brott

En arkitekt i Stockholm har, baserat på detta, en stor roll och ett samhällsansvar. Det går att bygga bort viss brottslighet och det går att förändra områden där brott tillhör vanligheterna. En arkitekt kan, tillsammans med andra, skapa tryggare platser. Detta kan ske på olika sätt. Att man skapar positiva känslor är ett exempel på hur en förändring kan ske. Genom att hålla rent, snyggt och genom att reparera trasiga saker - exempelvis lampor och fönster - så kan man bygga en ny image kring ett område. Detsamma gäller för det territoriella detaljer som ett område kan förknippas med. Klotter, nedskräpning och annat kan tvättas bort och därigenom signalera att platsen i fråga är för alla - och inte för de som begår brott och föredrar mer social oordning.

Övervakning är givetvis något som alltid diskuteras i samband med brottsförebyggande. Övervakning behöver emellertid inte betyda det som många förknippar med ordet - kameror. Det kan även vara en arkitektonisk lösning som löser problemet. Genom att exempelvis vända fönster mot en plats eller genom att öka sikten - ta bort buskar, träd eller annat skrymmande - så kan man skapa en större insyn till olika platser. Det är svårare att begå brott om man känner sig iakttagen. Givetvis kan även kameror och ökad närvaro av polis och väktare vara en form av övervakning som fungerar också.

Det viktiga är att man ser att en arkitekt i Stockholm de facto kan påverka ett samhälle i en positiv riktning. Genom preventiva åtgärder kan brott förhindras och en ökad trygghet kan skapas genom detta. Det är så samhällen ska byggas.

12 Oct 2021