Arvstvist – ett fall för en jurist

Om du är osäker på om du är arvsberättigad efter en avliden släkting, kan du vända dig till en jurist som kan upplysa dig om rättsläget vid en arvstvist.

Att döma av insändare i veckotidningar är okunskap om vad som gäller för arv utspridd. Inte minst gäller det vid familjeförhållanden som anses krångliga med särkullbarn och annat. Och inte sällan kommer frågorna från personer som känner sig orättvist eller till och med olagligt behandlade vid en potentiellt uppkommande arvstvist.

En arvstvist behöver inte nödvändigtvis handla om hur en betydande förmögenhet ska fördelas mellan arvingar. Det kan räcka med att någon känner sig orättvist behandlad för att frågan kan bli infekterad. Rätt ska vara rätt! Men det finns egentligen ingen anledning att bråka kring ett arv. Det finns lagregler och jurister som behärskar allt kring arv och hur reglerna ska tillämpas.

Arvstvist och testamente

Olle sörjer sin moster som han under flera år besökt varje vecka på ett vårdhem där hon vistats. Han vet att mostern förmodligen lämnar en betydande förmögenhet, men han traktar inte efter pengar. Men det finns det andra som gör. Vid mosterns begravning dyker det upp släktingar som vare sig Olle eller mostern träffat på många år. På minnesstunden efter begravningen kan han överhöra samtal, där några släktingar utgår ifrån att de är arvsberättigade.

Vid den bouppteckning som ska upprättas dyker det upp ett testamente som Olles moster har skrivit och placerat i ett bankfack. Vid bouppteckningen framkommer det att Olle enligt testamentet har rätt till en mindre del av kvarlåtenskapen. Några av dödsbodelägarna ifrågasätter detta och menar att testamentet är ogiltigt. För att bringa ordning och redan vänder sig Olle till en advokatbyrå som erbjuder professionell hjälp vid arvstvist. En jurist kan klargöra rättsläget och Olle får ut sin beskärda del vid det kommande arvskiftet.

2 Mar 2024