Hjälp vid vårdnadstvist

När relationer brakar sönder finns det inte sällan barn som behöver ses till och tas om hand på bästa sätt. Med en kraschad relation mellan föräldrar är det inte alltid lätt att hålla sams.

När en relation avslutas har känslor oftast svallat höga. För många är den processen inte heller avslutad efter att separationen är genomförd. Att komma tillbaka i någon slags ny vardag är inte enkelt. Många frustrerade föräldrar kämpar för att samarbetet kring de gemensamma telningarna ska fungera.

Många gånger kan man i denna sits uppleva att man är ensam om att tänka på barnens bästa. Oftast fungerar det bättre med tiden, men inte alltid. Är problemen allvarliga finns det en möjlighet att inleda en så kallad vårdnadstvist. Tanken med en sådan är att endast en av föräldrarna ska få det juridiska ansvaret för barnet.

En rättsprocedur som kräver en del

För den som hamnat i en situation där samarbetet alls inte kan fungera är rådet att ta kontakt med en specialiserad jurist. Vanligen finns möjligheter att få gratis rådgivning. Utifrån vad ni kommer fram till vid denna kan ni bestämma om du som vårdnadshavare vill gå vidare med processen.

Rätten har att göra en objektiv bedömning som ska baseras på barnets behov. Idag, då mycket kommunikation sker digitalt, även mellan föräldrar, kan det vara klokt att spara konversationer och liknande för att kunna visa fram för rätten. Framför allt har du nytta av din advokat. Kunskap och stöttning är viktigt under en besvärlig rättsprocess. Läs mer om vårdnadstvister på denna sida: vårdnadstvisthelsingborg.se

8 Jan 2021