Omsorg om barnens väl

Det är inte lätt att vara förälder, och ännu svårare ifall du är separerad. Ibland kan det till och med bli så pass svårt att samsas om föräldraskapet att det blir ett ärende för rätten.

Som förälder ska du alltid se till ditt barns bästa. Även om det ibland kan vara svårt, om det krockar med det som är bäst för dig. Det kan även vara svårt ifall det är ett läge där du känner att du agerar för barnets bästa, men barnet tycker inte likadant. Ett sådant fall kan vara om den ena föräldern har någon typ av mående, eller livsstil, som gör att barnet mår dåligt. Eller om det finns ett hot från den ena föräldern mot den andre. Det kan vara en situation där det gemensamma föräldraskapet inte fungerar och en förändring måste ske.

Hjälp att hitta rätt balans i föräldraskapet

Som stöd på barnens sida finns det ett helt system med socialassistenter och ett juridiskt regelverk. Alla barn har rätt till en trygg och bra barndom, och ibland kan det innebära att endast en förälder tilldelas vårdnad i en domstol. Att en förälder har ensam vårdnad behöver inte betyda att den andra föräldern är dålig på något sätt. Det kan även vara ett upplägg som beror på att det inte finns någon annan förälder, att den andra föräldern bor långt bort eller att det är ett upplägg som båda föräldrarna är överens om. Ett upplägg som i många fall kan underlätta för båda parter. Läs mer om vårdnadstvister på denna sida: vårdnadstvistvarberg.se

10 Jun 2021