När ett brott begås

Behöver du en advokat av någon anledning? Har du gjort dig skyldig till något brott? Ligger du i skilsmässa eller har du blivit blivit stämd? En försvarsadvokat kan företräda dig i rätten.

Det finns flera sorters advokater som specialiserat sig på olika områden. I lagen och lagtexten är det hundratals lagar med svåra ord och krångliga formuleringar. Allt ska följas och det är viktigt att känna till dina rättigheter och skyldigheter. Skulle du ljuga om en sak eller missuppfatta frågorna som ställs och säga fel utan uppsåt kan det ändå leda till att du begår mened. Alltså en lögn som kan påverka rättegången och bidra till att domen blir felaktig. Det kan ta mycket lång tid att sätta sig in i allt för att på ett korrekt och effektivt sätt kunna föra din talan. En advokat kan hjälpa dig med detta.

Vad hjälper en brottmålsadvokat till med ?

För det första har du alltid rätt till ett målsägandebiträde om du som individ blivit utsatt för brott. Denne företräder då dig i rätten. Det kan också vara en advokat eller en jurist som för din talan, driver dina ärenden och tar vara på dina intressen. För det andra kan du få hjälp med skadeståndskrav. Du har nämligen rätt att få ersättning från din förövare. Det kan vara klurigt att räkna ut hur mycket skadeståndet torde bli och vad du ska kräva men det har åklagare eller målsägandebiträdet full koll på. De är där för att hjälpa dig med sådana saker. En offentlig försvarare kallas försvarsadvokat och hjälper dig som är misstänkt för brott. Skulle du bli frikänd betalar staten kostnaden men skulle det visa sig att du är skyldig fär du själv stå för dina advokatkostnader. Du har rätt att utse en egen advokat. Skulle du inte vilja eller kunna det så utser tingsrätten en offentlig försvarare åt dig.

Trygghet i det som känns ovisst

I samband med att ett brott har begåtts kommer det alltid en olustigt period för alla inblandade parter. Här finns det möjlighet att få ett socialt stöd och någon att prata med. I andra aspekter av livet när inget brott är under uppsegling men två parter beslutat sig för att gå isär kan det uppstå vårdnadstvister angående barnen som finns i förhållandet. Du kan hitta advokater som specialiserar sig på dessa områden. Det finns då möjlighet att anlita dem för att driva ditt intresse och föra din talan.

11 Aug 2020