Avkastning från enskild egendom vid bodelning

Vad är avkastning från enskild egendom vid bodelning? I samband med en bodelning mellan makar så ska man dela det man äger lika. Makarna skriver upp sina ägodelar och tillgångar och drar av skulderna och därefter så bestämmer man vem som ska ha vad. Skulle den ene få saker eller tillgångar motsvarande ett högre värde än den andre så ska denne betala mellanskillnaden.

Det är det normala vid en skilsmässa, men det finns emellertid vissa detaljer som kan påverka. Vi börjar med avkastning från enskild egendom vid bodelning. Vad gäller där? Med avkastning från enskild egendom kan man mena att exempelvis en av parterna äger ett hus i Spanien som hyrs ut regelbundet. Huset i fråga är ett arv från en släkting och räknas - enligt en klausul i testamentet som enskild egendom. Avkastningen är alltså i det här fallet de intäkter som kommer från hyran. Detsamma kan sägas om man har ett sparkonto - vilket de flesta har - och där kan avkastningen i form av ränta räknas som detta.

Ska man då dela upp även detta? Svaret är ja. Avkastningen ska normalt ingå i en bodelning. Men, det finns emellertid vissa saker att ta hänsyn till. Vi nämnde att huset i Spanien är ett arv och att det funnits en speciell klausul i testamentet som klargör att det handlar om en enskild egendom. Detta kan då innebära att den andre inte har rätt till vare sig avkastning eller till värdet av huset i fråga då detta inte inkluderas i giftsrättogods.

Var tydligare - överväg att skriva ett äktenskapsförord

Det är aldrig helt enkelt att genomföra vare sig en skilsmässa eller en bodelning. Att skilja sig från den man en gång har älskat innebär en känslomässig bergochdalbana där man kan tappa fotfästet under en tid. Uppkommer det därtill en konflikt gällande bodelning och kring vem som ska ha vad, vad som ska räknas in och vilket värde varje föremål och ägodel har så blir det ännu värre.

Det man bör överväga är att skriva ett äktenskapsförord. Det må låta väldigt oromantiskt, men det kan vara nödvändigt att göra så. I synnerhet om man vill hålla vissa saker borta från giftorättsgodset. Om du exempelvis har en sommarstuga som gått i arv, om du har ett företag som du byggt upp från grunden eller har en bil som du ärvt av dina föräldrar så kan dessa vara bra att skydda genom ett äktenskapsförord. En advokat specialiserad på familjerätt kan hjälpa till med detta.

25.000 par skiljer sig årligen i Sverige

Det är enkelt att peka på att man som nygifta kommer att vara ett par för alltid. Tyvärr så kommer verkligheten ikapp många och i Sverige så har vi - årligen - närmare 25.000 par. Det om något är en tankeställare som visar på vikten av ett äktenskapsförord. Det handlar alltså om 25.000 par - 50.000 personer - som stått och tittat på varandra vid altaret, lov att varandra evig kärlek och därefter tagit ut en skilsmässa.

En skilsmässa i sig är ingenting att höja på ögonbrynen åt. Men, den går att genomföra med betydligt mindre friktion och mindre konflikter inblandat. Ett äktenskapsförord är en pragmatisk handling som visar exakt vem som ska ha rätt till vad om kärleken skulle ta slut någon dag. Eller - som också kan hända, även om ingen räknar med det: någon dör. Även där kan ett äktenskapsförord underlätta. Exempelvis då i samband med arv och liknande. Vi tipsar att läsa mer på denna hemsida: https://www.familjerätthelsingborg.nu

2 Jul 2020