Kan ensam vårdnad ändras till delad vårdnad?

Det finns många frågor som rör vårdnad av barn och nedan finner du svaret på en av dom vanligaste – kan ensam vårdnad ändras till delad vårdnad? 

Från ensam till delad – gemensamt beslut 

Det enkla svaret är ja, man kan ändra ensam vårdnad till delad vårdnad i dom fall där båda föräldrarna går med på ändringen. Man kommer då tillsammans överens om ett avtal som passar för båda parter, förutsatt att man utgår från vad som är det bästa för barnet. 

Generellt har ett barn alltid rätt till båda sina föräldrar men har den ena en gång fått ensam vårdnad har det troligen också funnit någon form av problematik hos den andre. Upplever man att saker och ting har förändrats och att det bästa för barnet är att föräldrarna återgår till delad vårdad behövs ett skriftligt avtal godkänt av socialstyrelsen. 

Ändring av vårdnad i domstol 

Är det däremot bara en av föräldrarna som vill att vårdanden ska ändras från ensam till delad så kan denne vända sig till en domstol för att väcka talan. Det första steget är då att vända sig till ett juridiskt ombud för att skicka in en så kallad stämningsansökan som alltså sedan behandlas av tingsrätten i den stad där barnet bor. 

Så avgörs det 

När en domstol tar upp frågor som rör vårdnad och andra typer av familjeförhållanden utgår man i regel alltid från vad som är bäst för barnet eller barnen. Har domstolen tidigare beslutat om ensam vårdnad för en av föräldrarna kan det krävas att den som förlorat vårdnaden gjort förändringar i sitt liv för att kunna få tillbaka sin ”del” av ansvaret. 

Ärendet prövas hur som helst noggrant innan domen faller och finns ingen särskild anledning till att hålla den enda föräldern utanför vårdnadskapet kan den återgå till delad, eller gemensam som det heter. Vad som är bäst för barnet är som tidigare nämnt den viktigaste punkten men man granskar också föräldrarnas förmåga att samarbeta när det gäller frågor som rör gemensamma barn. 

Fall som inte ger rätt till gemensam vårdnad 

Kommer föräldrarna själva överens om att återgå till delad vårdad och socialstyrelsen godkänner avtalet så är det troligen rätt beslut. Har däremot den ena föräldern tagit ärendet till rätten utan att den andre håller med så kan det vara annorlunda och det finns flera orsaker till att en domstol inte kommer ge rätt till delad vårdad. 

Eftersom man tittar på vad som är bäst för barnet så är det viktigt att föräldrarna kan samarbeta. Utgör den ena parten tydligt motstånd när det gäller just samarbete kommer vårdnaden sannolikt fortsätta vara ensam. Även i dom fall där våld, missbruk, psykisk ohälsa eller något annat som direkt gör att barnet kan fara illa nekas delad vårdnad.

Trovärdighet är även det en punkt man kollar på där det finns flera exempel på hur den ena föräldern rent av har ljugit och hittat på saker som inte är sanna enbart för sin egen vinning. Bristande trovärdighet är alltså också något som kan avgöra hur vida vårdnaden ska vara ensam eller delad. 

27 Dec 2019