Viktigt med stöd i samband med en våldtäkt

Att bli utsatt för en våldtäkt är ett av det svåraste brotten att ta sig vidare från. Sexualbrott innebär att man blir utsatt för en handling som kränker en både psykisk och fysiskt och det är ingenting som man skakar av sig bara sådär. En våldtäkt straffas också i en skala som motsvarar den kränkning man utsatts för.

Idag ligger straffskalan för en våldtäkt på som lägst två år och som mest sex år i fängelse - skulle det handla om en grov våldtäkt så är fängelse i minst fem år och maximalt tio år att vänta för gärningsmannen. En våldtäkt räknas som ett sexualbrott och dit räknas även brott såsom våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande, sexuellt övergrepp, koppleri och köp av sexuell tjänst med flera - samtliga med varierande straffskalor.

För en person utsatt för en våldtäkt så är det viktigt med hjälp. Det underlättar hela processen. Genom att söka sig till sjukvården så hamnar man i en tryggare situation - både rent medicinsk där eventuella skador tas om hand, men även rent mentalt där man sätts i kontakt med kuratorer, psykologer och kvinnofridslinjen. Detta är viktigt. En annan viktig sak i att söka sig till sjukvården är att man där kan säkra bevis.

Har man blivit utsatt för en våldtäkt och meddelar detta till sjukvården så agerar de efter en given manual - som man godkänner innan - och som ger en undersökning där man även samlar in spår och teknisk bevisning som kan leda till att A) en gärningsman kan gripas och B) också kan fällas.

Varför anmäls inte fler en våldtäkt?

Det finns ett stort - närmast gigantiskt - mörkertal då det handlar om sexualbrott. Många drar sig dels för att anmäla och dels så är många heller inte medvetna om att de blivit utsatt för ett brott. Det senare förklaras av att definitionen av vad som är ett sexualbrott har skärpts till. Rent krasst så handlar det om att ett nej alltid är nej och om den linjen passeras så har också en juridisk linje överträtts - detta oavsett om det handlar om beröring med händerna eller om en ren penetration.

Ett nej behöver heller inte vara ett verbalt sådant. Visar man med sin kropp att man inte vill så är detta också något som räknas. Samma sak gäller om man blir utnyttjad - eller utsatt för en våldtäkt - i samband med att man sover. Har du exempelvis druckit för mycket alkohol på en fest i Göteborg och vaknar av att en man har sex med dig: då är det en våldtäkt det handlar om.

Det som talar mot att många anmäler en våldtäkt är primärt två saker. Vi ponerar att den man som ligger med dig under den här festen i Göteborg - och som alltså begår en våldtäkt - är en god vän, eller kanske din pojkvän? Skulle du anmäla honom då? Det är där ett problem ligger. Den vanliga våldtäkt som många ser framför sig sker i mörker, utomhus i Göteborg och av en okänd gärningsman. Det är en felaktig bild av verklighetens våldtäkt: den sker ofta av någon man känner, tycker om och litar på - något som försvårar en anmälan.

Är det något som Me-Too visat oss så är det att gärningsmännen finns överallt, i alla samhällsskikt och oavsett bakgrund, inkomst eller härkomst. Kvinnor - som primärt är de utsatta - har svårt att anmäla en våldtäkt av den anledningen att förövaren kan vara en partner, en god vän eller en kollega på jobbet.

Rätt juridisk hjälp gör skillnad vid en våldtäkt

Det andra som försvårar en våldtäktsanmälan är att det ofta handlar om att man som offer känner sig anklagad. Det kan komma frågor från polisen som är kränkande, man kan känna sig misstrodd - och missförstådd - och uppleva att polisen i fråga inte vill lösa ärendet. Detsamma gäller i rättssalen där den åtalades advokat kan komma undan med frågor och insinuationer som rör klädsel, sexuell historik och exempelvis alkoholvanor. Här måste det ske en tydlig bättring i vårt samhälle. Ett offer ska inte behöva gå igenom en golgatavandring efter en våldtäkt.

Till dess att en förbättring sker så är rådet att man som offer kontaktar en jurist - ett målsägarbiträde - som kan fungera som ett stöd genom hela processen. Ett stöd både rent juridisk och rent känslomässigt.

Du kan hitta ytterligare information på www.våldtäktgöteborg.se

15 Jul 2020