Tips om skiljeförfarande

När man vill lösa en konflikt men kanske inte vill gå hela vägen till domstol för att få det löst, då kan man välja att ta hand om den saken på andra sätt utan att behöva ta till en rättslig process.

Förmodligen så är det inte alla som vet vad det innebär med ett skiljeförfarande, eller ens vad det är för någonting. Enkelt förklarat så kan man säga att ett skiljeförfarande kan man ta till om man har en tvist som behöver lösas, men man inte vill ta saken till domstol. För att slippa långa och utdragna, rättsliga förhandlingar så kan man istället lösa saken genom ett skiljeförfarande. Det är många som väljer att göra på det viset just på grund av att det ofta går snabbare att genomföra än om man tar allt genom domstol. Skiljeförfarande är en privat metod att använda sig av vid lösning av olika tvister. De personer som utses att lösa tvisten kallas för skiljemän. De parter som är inblandade styr själva över vilka handlingar som ska medverka i skiljeförfarandet.

Fördelar med att lösa tvister genom skiljeförfarande

När man kommit överens om hur saken ska lösas så skriver man upp ett avtal där båda parter skriver under att de har kommit överens i sak. Om man väljer att ta saken vidare till domstolsförhandlingar så kommer ärendet att bli offentligt för vem som helst att läsa om. Genom att istället använda sig av ett skiljeförfarande så kommer allting att ske privat och allting sker under sekretess. En annan stor fördel med denna typ av lösning är att det går mycket snabbare med förhandlingarna än om man hade varit i domstol och försökt lösa saken. Skiljemännen som utses att vara med vid förfarandet har ofta en specialistkompetens inom området, vilket väldigt sällan är fallet i en domstol.

Nackdelen är den stora kostnaden

Skiljemännen som är med under förfarandet utses av de parter som är inblandade i tvisten. Det kan vara vem som helst egentligen, men gärna någon som har kunskap nog att klara av uppgiften. Största nackdelen med att använda sig av skiljemän och ett skiljeförfarande är kostnaden. Det är ofta väldigt höga arvoden som ska betalas ut till parternas skiljemän, och det är de två parterna som själva får betala ut dessa. Man kan även använda sig av skiljemän när man upprättar andra juridiska avtal, som testamente till exempel. Det behöver inte handla om en tvist. Läs mer om skiljeförfarande på denna sida: https://www.skiljeförfarande.se

24 Mar 2020