Kan jag bo kvar som hyresgäst efter en bostadsrättsombildning?

Det blir allt vanligare att hyresrätter ombildas till bostadsrätter. En fråga som därmed ofta uppkommer är ”Kan jag bo kvar som hyresgäst efter en bostadsrättsombildning?

För att en bostadsrättsförening ska skapas krävs först en omröstning bland de boende. Men det krävs inte 100 % majoritet vilket innebär att ombildning kan ske mot vissa boendes önskan. De har i detta fall valet att bo kvar i sin lägenhet ändå. Det som skiljer är att man får en ny fastighetsägare.

Du har alltid valet att bo kvar

Ingen kan tvinga dig att flytta vid en ombildning. Du kan göra din röst hörd vid omröstningen och om ombildning ändå sker kan du hyra din lägenhet. Men kom ihåg att villkoren kan ändras.

Man sitter hemma i bostaden och talar i telefon med bekymrad min

Bostadsrättsföreningen blir fastighetsägare

Vid ombildningen köper bostadsrättsföreningen samtliga fastigheter av tidigare fastighetsägare. Det sker genom att föreningen tar ett banklån och tar över ägandet. Varje person som vill bo i bostadsrätt måste sedan betala in sin del av värdet av fastigheterna. Detta beräknas generellt av antal kvadratmeter i förhållande till totalt antal kvadratmeter inom föreningen. Det kan alltså innebära att man betalar olika mycket för olika lägenheter – utifrån storlek.

De som inte vill köpa loss sin bostad kan bo kvar och därmed vara hyresgäst hos bostadsrättsföreningen. Det blir föreningen som äger, driver och tar hand om allt gällande renoveringar. De är en hyresvärd. Det blir därmed även de som sätter hyran i förhållande till föreningens ekonomi och värdering av bostaden.

Kan ge bättre service

Att ha bostadsrättsföreningen som förvaltare och hyresvärd istället för ett större fastighetsbolag kan ha flera fördelar. Man kommer närmare hyresvärden i och med att de äger ett mindre antal fastigheter. Då de flesta är sålda som bostadsrätter blir det relativt få hyresrätter de ska hantera. Eftersom föreningen äger fastigheterna strävar de även efter att hög standard hålls till den dag som personen flyttar och man kan lägga ut lägenheten för försäljning på den öppna marknaden.

Stämman som avgör

För att ombildning ska ske måste en stämma hållas där man röstar om frågan. Det krävs då en 2/3 majoritet för att beslutet ska klubbas igenom.

Ekonomiskt fördelaktigt att köpa

En orsak att inte köpa bostaden, och istället bo kvar som hyresgäst, är att man anser sig inte ha råd. Men bankerna brukar vara generösa med lån till dessa ombildningar eftersom belåningsgraden generellt ligger under 85 %. Det innebär även att det är möjligt att ta lån på hela beloppet.

Du kan hitta ytterligare information på denna hemsida: https://www.ombildningskonsultstockholm.se/

20 Feb 2020