Digitala kurser på nätet blir allt vanligare

Tycker du att det är svårt att förstå allt som händer inom juridik? Hur ska man tolka lagar och vad har man för rättigheter? Vilken hjälp kan man få? Vem får man som försvarar en och vem åtalar?

Tänk om du skulle råka hamna i en situation där någon av dina vänner eller bekanta blir utsatt för brott. Det kanske till och med är så illa att de själva begår ett brott och sedan ber dig om hjälp att förstå vad som händer i rättsprocessen. Då skulle det väl sitta fint med en liten kurs i ämnet. Bland alla utbud kan du säkert hitta något som hjälper dig och den som drabbats eller varit förövare. Det är dock ännu bättre att ta hjälp av någon som har det som yrke. För alla dem som valt att arbeta med juridik av olika slag finns det alltid kurser att gå. Alla behöver hålla sig ajour med vad som händer och det finns många erfarna och kunniga föreläsare som kan bokas.

Vad gör en jurist och vad gör en advokat?

En jurist kan ha diverse olika arbetsuppgifter. Det handlar om att ta reda på vilka lagar och ordningar som gäller för just det ärende som ligger på bordet. Att utbilda sig till jurist gör man vid högskola eller universitet. En jurist är kontaktperson mellan två målsägare och man kan ha var sin jurist. Det kan gälla i rättsfall men också i privata ärenden eller när det gäller företag.

En advokat kan göra allt som en jurist gör men har lite fler områden att sysselsätta sig med. Denne behöver också vara medlem i ett advokatförbund. Som advokat kan man företräda en person i en rättssal vilket en jurist inte har befogenhet till. Men det finns undantag som gör det möjligt för en jurist att under särskilda omständigheter kunna biträda en person och försvara denne i rätten.

Vad gör en domare?

I Sverige är domaren den som äger laga rätt att döma i en domstol. Han eller hon måste vara svensk medborgare för att få lov att döma. Grundläggande bestämmelser om domare finns att läsa om i regeringsformen. Det är en grundlag i Sverige och en av de lagar som har till uppgift att forma själva statsskicket i vårt rike. Allt emellanåt kan det göras en revision av regeringsformen. 2010 gjordes en rejäl sådan och endast en paragraf stod oförändrad från 1974 års regeringsform. Är du intresserad i en digital kurs så tipsar vi att läsa mer på denna hemsida: https://www.bginstitute.se/

5 Jun 2020