Vad innebär korttidspermittering?

Vad innebär korttidspermittering? För många företag i Sverige så har en brutal verklighet visat sig. I och med den pandemi som sprider sig över världen så har uppdragen och jobben minskat. Detta i form av en kedjeeffekt - alla drabbas på ett eller annat sätt. Till skillnad mot andra kriser så är denna heller inte någonting som vi kunnat förhindra.

Denna kris är en följd av ett virus och därför så kommer också regeringen att göra allt för att rädda företag och genom detta också arbeten. Korttidspermittering är en åtgärd - men vad innebär denna åtgärd mer konkret?

Korttidspermittering - korttidsarbete, är ett annat ord som används - innebär att man som anställd blir permitterad till en viss procent motsvarande 20, 40 eller 60 %. Rent konkret så innebär detta att man blir arbetsbefriad men behåller en del av sin lön. Staten går in och betalar en stor del av den anställdes lön. Arbetsgivaren betalar lite mindre för den tid som en anställd inte arbetar och den anställde får, i sin tur, lön för den tiden som han/hon inte är på jobbet.

Genom detta så hoppas man kunna se företag på fötterna även i framtiden då den värsta stormen blåst över och där folk i gemen fortfarande har ett arbete att gå till. Det finns även förslag på att en permittering ska kunna gå så långt som upp till 80%. Regeringen vill att företag ska kunna sätta igång direkt och genom detta hjälpa till att åter bygga upp vår ekonomi. Korttidspermitteringar är, sett till detta, en investering.

Hur mycket går man ner i lön?

Kommer man att tappa en stor del av inkomsten om man nås av beskedet att man blivit arbetsbefriad utan lön? En del av lönen kommer naturligtvis att försvinna, men ambitionen ligger på att man ska kunna ta sig igenom detta utan att mötas av en ekonomisk ruin. Alla kommer att få offra någonting, så enkelt är det.

Ser man till hur mycket pengar som försvinner i samband med en korttidspermittering så kan vi ge exempel på detta. Det finns, som sagt, olika nivåer på hur mycket en arbetstagare går ner i tid och därmed finns också procentuella skillnader i hur stort lönetappet blir. Vid en 40% minskning av arbetstiden så får man en minskning av sin lön med 6%. Handlar det om en minskning i arbetstid som motsvarar 60% så blir löneminskningen 7.5 % och om det - som det nya förslaget föreslår - skulle handla om en minskning av 80 % av arbetstiden så kommer minskningen i lön, rent procentuellt, att ligga på 12 %.

Ett exempel på hur det kan se ut

Vi kan säga att du tjänar 32.700 kronor i månadslön och nås av beskedet att ditt företag ska permittera enligt den andra nivån - 40%. Detta innebär att du kommer att behålla 92.5% av din lön och alltså istället tjäna 30.250 kronor/månaden. Arbetsgivaren kommer i det här fallet att minska kostnaderna för din lön - inklusive arbetsgivaravgifter - med 52.5%. I konkreta siffror så betalar din arbetsgivare 20.425 kronor istället för 43.000 kronor varje månad. Resten täcker staten och det handlar om ¾ av lönekostnaden.

Lönetaket är i dagsläget satt till 44.000 kronor i månaden och dessa nya bestämmelser trädde i kraft den 7:e April - men gäller retroaktivt från den 16:e Mars. Reglerna gäller för alla arbetsgivare - men där vissa undantag finns i den offentliga sektorn. Tilläggas är att det inte gäller för enskilda företag.

4 May 2020