Ta nästa steg med entreprenadjuridik

Vad är entreprenadjuridik och varför ska du utbilda dig inom det? Det kan öppna nya möjligheter för dig och ditt företag. Här kommer en beskrivning för dig som vill förstå vad det handlar om.

Entreprenadjuridik handlar om lagar och regler gällande entreprenader och även de olika upphandlingar som sker i samband med projektet. Vid uppgörelsen av ett löfte från företaget att utföra ett projekt på inom en bestämd tid, kan det bli många tvister om detta inte görs på rätt sätt. Det uppstår lätt otydligheter i kontrakt och liknande och därför är det viktig att någon vet vad som ska göras. En entreprenadjurist blir utbildad inom just detta och vet vilka lagar och regler som ska följas, hur kontraktet upprättas på rätt sätt och vad ett löfte innebär.

Slipp bråk och tvister

Vid ett projekt som innefattar hantverkare, till exempel bygg, el, vatten eller avlopp måste reglerna vara tydliga med vad och var dessa får vara samt göra. Det kan lätt uppstå irritation hos både arbetarna och de boende. Finns det däremot en entreprenadjurist på plats kan denna hjälpa till att förtydliga vad som är rätt och fel. Med kunskapen om de lagar och regler som finns kan dessa bråk undvikas, ingen av parterna kan säga att de har rätt om en lag säger tvärtemot. Då får de överklaga och det blir en väldig process. Men här kan en jurist vara lösningen. Alla slipper onödigt bråk och negativitet i arbetet och alla kan hålla sig till sitt. Se till att det blir rätt från början så kommer alla bli nöjda med resultatet.

Entreprenadjuridik ger extra möjligheter

När du är en färdigutbildad entreprenadjurist kan du få jobb på olika advokatfirmor, eller varför inte starta eget? Du ges chansen att utvecklas som människa och du kan hjälpa människor på ett annat sätt än tidigare. Har du dessutom arbetat som hantverkare så vet du hur jobbet ser ut och vilka svårigheter man ställs inför. Du har säkert själv anlitat en firma för renovering eller liknande och ställts på den sidan linjen också. Du vet då hur det känns att gå i bådas skor och kan genom ditt nya arbete vara den som reder ut problemen. Nya dörrar öppnas och du klättrar allt högre upp på karriärstegen. Med ett jobb du säkert kommer älska, kan du sprida din nya positiva energi till vänner och familj. Livet blir helt enkelt bättre på alla sätt.

15 Mar 2020