Hur många dagar får man arbeta i sträck?

Vad har man för rättigheter som anställd - hur många dagar får man arbeta i sträck innan arbetsgivaren bryter mot reglerna? Vi tittar lite närmare på den här frågan och försöker bena ut några frågetecken.

Inom vissa yrken så kan det kännas extremt hopplöst vissa perioder. Detta som en följd av att man arbetar hela tiden och där man aldrig riktigt får en chans att vila ut. Frågan är hur många dagar man får jobba i sträck utan att det bryter mot Arbetstidslagen? Detta finns reglerat i paragraf 14 i nämnda lag och det som står skrivet där är att man som anställd har rätt till 36 timmars sammanhängande ledighet under en sjudagarsperiod.

Glasklart, eller? Nej, det man måste veta är att denna lag till viss del är dispositiv och således förhandlingsbar. Det innebär att exempelvis kollektivavtal kan påverka hur många dagar man får jobba i ett sträck. Enligt direktiv från EU så innebär detta att ett kollektivavtal kan innebära att man som anställd har rätt till 24 timmars sammanhängande ledighet i veckan och att detta rent konkret kan innebära att en anställd kan arbeta i hela 12 dagar i sträck. Vi kan ge exempel på hur ett sådant schema kan se ut och vi håller oss här till två veckor:

Exempel på schema

Första veckan

Måndag - Ledig

Tisdag - Ledig

Onsdag - Arbete

Torsdag - Arbete

Fredag - Arbete

Lördag - Arbete

Söndag -Arbete

Andra veckan:

Måndag - Arbete

Tisdag - Arbete

Onsdag - Arbete

Torsdag - Arbete

Fredag - Arbete

Lördag - Ledig

Söndag - Ledig

Så kan alltså ett schema se ut för en person som arbetar inom Handels och som står i butik. Det är ganska lätt att se varför ett schema likt detta är utmattande och att man som anställd kan känna uppgivenhet kring detta. Det är dock ett schema om inte bryter mot några regler - så länge det följer ett kollektivavtal.

Gör man verkligen ett bra jobb?

Det finns ingenting som förhindrar en arbetsgivare att lägga ett schema som ovan där en anställd alltså ska infinna sig på jobbet 1o dagar i sträck. Men, det kan även handla om ett arbetsmiljöproblem. Den fråga man bör ställa sig - både som anställd och som arbetsgivare - är om man verkligen gör ett bra jobb om man aldrig riktigt får vila ut? Kan man verkligen prestera fullt ut och på samma sätt Dag Nio som man gör under första, andra och tredje dagen? Det här ligger naturligtvis lite i vilken typ av person det handlar om också.

Klart står emellertid att alla behöver vila och koppla bort jobbet. Att arbeta för mycket - oavsett om det handlar om långa eller korta pass - är oerhört slitande och kan definitivt leda till allvarliga konsekvenser dit exempelvis utbrändhet kan räknas. Mer humana scheman och mer förståelse från arbetsgivare är, i många fall, att önska.

14 Sep 2020