Blogg

Sida 3

RSS

Löner för att jobba med familjerätt

5 Nov 2019

Är du intresserad av familjerätt? Om du vill jobba med det, finns det flera olika yrkeskategorier som kan vara aktuella. De flesta kanske tänker först och främst på jurister och byråer som är inriktade på just familjerätt. Dessa finns det ett flertal av – och de återfinns främst i landets större städer (till exempel Göteborg). 

Det finns dock andra kompetenser som är efterfrågade inom yrket. En sökning med nyckelordet familjerätt, på en av landets största jobbportaler, ger oss många resultat. 

Som nämnt i inledningen, är det i huvudsak jurister som söks. En juristbyrå i Göteborg söker till exempel en arabisktalande jurist. Förutom familjerätt, jobbar byrån även med socialrätt, migrationsrätt och affärsrätt. En annan advokatbyrå som jobbar med familjerätt i Göteborg skriver att de söker en paralegal i samband med att de expanderar. 

En annan annons gäller socialsekreterare. De söker kompetens som kan arbeta inom den enhet där bland annat familjerätt och familjehem ryms. Det betonas att du kommer att arbeta nära tillsammans med dem. I de flesta fall är yrket inte lika välbetalt som arbetet på en juristbyrå – samtidigt är det kanske inte bara en hög lön man eftersträvar. 

Att arbeta med familjerätt som jurist innebär inte sällan en god lön. Medellönen idag ligger på över 50 000 kronor, och jobbar man på en privat byrå blir lönen ofta lite högre, jämfört med om man jobbar inom offentlig sektor. Enligt löneprognoser kommer jurister att bli ännu mer välbetalda under nästkommande år. 

Markanta skillnader mellan privat och offentlig sektor

 

 

Löneskillnaderna för jurister inom privat och offentlig sektor är ganska stora. Siffror från fackförbundet Jusek tydliggör detta med grafik på sin hemsida. Klickar man i att man arbetar inom offentlig sektor och har en lön på 90 000 kronor, så får man beskedet att man tjänar mer än 97 procent som befinner sig i samma urvalsgrupp. Byter man ”offentlig sektor” mot ”privat sektor” så tjänar man mer än 90 procent i samma urvalsgrupp. 

I privat sektor är även skillnaden mellan de lägst betalda och de bäst betalda större. Till exempel visar deras data att fyra procent av juristerna tjänar mer än 110000 kronor i månaden. Dessa siffror tycks inte nås i offentlig sektor, och således är gapet större inom privat sektor. 

Den jurist som tjänar 30 000 kronor, och som jobbar inom offentlig sektor, tjänar mer än nio procent i samma urvalsgrupp. Motsvarande siffra för privat sektor är fem procent. Man kan således konstatera att det finns stora löneskillnader mellan offentlig och privat sektor. 

Men det finns givetvis många andra faktorer som påverkar. För att ”ha råd” att nischa sig hårt som jurist, eller som juristbyrå, behöver man kanske ett större kundunderlag – kundunderlag som hittas i de större städerna, så som Göteborg, till exempel. Vill man jobba så mycket som möjligt med familjerätt kan man behöva flytta till en större stad, om man inte redan bor i en. Även om jurister på glesbygden också kan vara specialiserade, så finns det inte alltid tillräckligt många fall att ta sig an inom nischen. Läs mer på https://www.familjerättgöteborg.se/

När jurist inom försäkringsrätt bistår polisen

30 Oct 2019

Om det du är intresserad av juridik och som lekman läser på och studerar olika intressanta rättsfall, kanske du har hört talas om ett mycket uppmärksammat mord som skedde 2016 och som inkluderade en äldre herre i Arbogatrakten och som kallades för "Arbogafallet" i pressen. Misstankarna riktades så småningom mot dottern till mannen som hade mördats. Hans fru hade också fått allvarliga skador av den som hade mördat pappan. Frun och mamman till den som senare blev dömd till anstiftan till mord, ringde 112 och vaknat av att hon "blödde från olika hål".

Först misstänkte polisen att det var kvinnan som hade mördat sin egen make, men efter några dagar föll misstankarna på dottern till paret. Efter ett omfattande spaningsarbete, misstänktes dottern och hennes dåvarande sambo för mordet på pappan och mordförsök på mamman. Så småningom fälldes sambon för mordet och dottern för anstiftan till mord. Men det vara inte det enda som hon misstänktes för. Det visade sig att hon bar på en mörk hemlighet.

If misstänkte mord på ex-mannen

Redan innan hade försäkringsbolaget gjort egna efterforskningar om misstänkt mord på dotterns ex-man. Polisen avskrev dödsfallet på kvinnans ex-man som en olycka, vilket borde ha gjort vilken vaken polis som helst misstänksam då mannen, visserligen i 50-års åldern men i övrigt frisk och stark, drunkna invid en för honom välkänd brygga och kvinnan hade precis innan tecknat en miljon stor livförsäkring på mannen. Den enda som gjorde alla rätt var försäkringsbolaget If. Där hade de jurister som kunde försäkringsrätt, men inte bara det, utan även som kunde tänka logiskt och kunde använda sitt sunda förnuft. En försäkringsman gjorde en egen utredning om kvinnan som begärde ersättning för mannen. Senare, när kvinnan gjorde sig skyldig till anstiftan till mord, misstänkte polisen henne sedan för mordet på mannen, men då hade bevisläget blivit mycket sämre och polisen lyckades inte bevisa mord på mannen.

Viktigt med jurister som kan försäkringsrätt

Det som är viktigt att det finns duktiga jurister inom försäkringsrätt, är den att de duktiga juristerna kan vara till hjälp för polisen i de fall där varken logik eller sunda förnuftet får råda och de är alltför snabba att avskriva solklara fall som olyckor eller självmord. Då är det viktigt att det finns andra yrkesgrupper som kan slå larm och som kan agera om inte polisen agerar som de egentligen ska; utreda misstänkta mord innan de avskriver ett fall. Ibland måste fler yrken och människor som är kompetenta och duktiga göra polisens jobb.

Hur får man gratis advokat?

4 Oct 2019

Hur får man gratis advokat - är det överhuvudtaget möjligt att få rättslig hjälp utan att betala en krona? Det finns olika situationer som kan kräva professionell juridisk hjälp. Sådan kostar ofta pengar och det innebär att alla inte har samma möjlighet att få den hjälp man behöver. Detta står emellertid i kontrast mot att alla ska ha samma chans att nå rättvisa.

Den som har mest pengar har bäst möjligheter att bli frikänd, att vinna mål i rätten eller på annat sätt kunna köpa sig rättvisa? Nej, riktigt så fungerar det inte i Sverige. Här ska alla - rik som fattig - ha samma möjligheter och rättigheter. Det innebär att man som indragen i en tvist eller i ett brottmål också ska kunna anlita en jurist eller en advokat oavsett vilka medel som finns på bankboken.

Inga fria luncher, säger kanske vän av ordning. En korrekt iakttagelse förvisso - men i det här fallet så handlar det om en väldigt generös meny sett till hur mycket man i slutändan behöver betala.

handskakning med advokat

Tre olika lösningar är möjliga

Det vanligaste scenariot om någon privatperson hamnar i en tvist av något slag är att rättsskyddet täcker kostnaden för en advokat/jurist. Rättsskydd - har jag verkligen ett sådant? Ja, troligen så har du det. I hemförsäkringen så finns nämligen rättsskyddet inbakat och det innebär att du per automatik förmodligen har detta skyddsnät som fångar upp dig vid en framtida prekär situation.

Hur pass täckande ditt rättsskydd är, det är emellertid en helt annan fråga och denna uppmanar vi dig att hitta ett svar på. Försäkringsbolag har olika nivåer, olika tak och olika gränser för hur mycket man är villiga att betala. Vissa kan exempelvis säga att man betalar 80% av kostnaden med ett tak på 200.000 kronor. Detta medan andra har betydligt mindre generösa villkor. Se över vilket rättsskydd du har och försök att omförhandla detta om du har sämre villkor än du trott. Man vet aldrig vad framtiden bär i sitt sköte.

Rättshjälp - för den som saknar rättsskydd

Alla har inte en hemförsäkring och därmed har man inte heller det rättsskydd som inkluderas. Dessutom så kan rättsskyddet komma med vissa klausuler för att gälla också (att man ska ha haft hemförsäkring under en viss tid och så vidare).

Om man saknar rättsskydd och behöver juridisk hjälp så kan man istället vända sig till A) en advokat för rådgivning och konsultation enligt en fast taxa och B) låta denne, vid behov, skicka en ansökan om Rättshjälp till Rättshjälpsmyndigheten.

För att få rättshjälp så krävs det emellertid att man uppfyller vissa kriterier. Alla får inte en ansökan beviljad - tvärtom; det är vanligt med avslag. Något som primärt handlar om att man som sökande har ett ekonomiskt underlag (inkomst, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder) som överstiger 260.000 kronor/år. Om så är fallet så beviljas man inte rättshjälp.

Ta hjälp på internet

Idag finns det möjligheter som förr var omöjliga. Att använda internet som en kanal för rådgivning med en advokat är en fantastisk lösning som inte kostar pengar. Likaså finns det vissa byråer som - under vissa tider - åtar sig ärenden pro bono . Man kan även ringa för konsultation och, gratis, få direktiv om hur man tar sig vidare på bästa sätt.

Hur anmäler man umgängessabotage?

4 Oct 2019

Hur anmäler man umgängessabotage och hur stora är chanserna att en sådan anmälan tas på allvar och leder någonstans? Vi tänkte reda ut lite kring detta ämne, men först: vad är egentligen ett umgängessabotage?

Barn har rätt att umgås och spendera tid med båda sina föräldrar. Det är också därför som fortsatt gemensam vårdnad fortlöper i samband med en skilsmässa eller en separation. Från statens sida så ser man alltid till barnens bästa och i det här fallet - i samband med att föräldrarna beslutat sig från att gå skilda vägar - så är gemensam vårdnad att föredra och där båda föräldrarna genom detta har lika ansvar i beslut som rör barnets framtid.

Därför kan umgängessabotage ske

I de flesta fall så fungerar detta bra. I en del fall så är det jättebra - barnen har två olika hem, men upplever att det är lugnare, skönare och mer kärleksfullt än vad det var då föräldrarna levde tillsammans. Det finns lyckliga skilsmässor som är till gagn för alla parter, det är en sak som lätt glöms bort.

Men, det finns även exempel på där en skilsmässa eller en separation river upp- och vänder på allting. Föräldrarna kanske är oense om att skiljas, en ny partner kanske dyker upp, bråk om pengar kan förekomma och känslor som svek, avundsjuka eller hämnd kan dyka upp och svärta ner hela tillvaron. Det senare kan leda till infekterade bråk som - tyvärr - kan innebära att barnen används som ett slags vapen för att såra varandra. Något som kan innebära ett rent umgängessabotage.

Så kan ett umgängessabotage se ut

Ett umgängessabotage är att anse som ett brett begrepp dit många olika handlingar och företeelser kan räknas. Det kan handla om att den ena föräldern smutskastar den andre inför barnen, det kan handla om att manipulation och det kan handla om att hela tiden framställa sig själv i en bättre dager.

Ett umgängessabotage kan även innebära att man ställer in planerade träffar hos den andre föräldern med hänvisning till att barnet blivit sjukt. Det vill säga: barnet ska bo hos pappa varannan helg, men drabbas hela tiden av mystiska åkommor som gör att dessa helger måste ställas in.

I en del fall av umgängessabotage så har man även sett att den ena föräldern reser iväg med barnen utan att meddela den andra, att man försvårar vid hämtning- och lämning samt att man, helt enkelt, inte dyker upp då man bestämt någon aktivitet. Allt detta faller in under det som kan kallas för umgängessabotage och allt är - om det sker upprepade gånger - att anse som lika allvarligt.

ledset barn

Anmäl umgängessabotage till Tingsrätten

Upplever man att man som förälder är utsatt för ett umgängessabotage så kan man anmäla detta genom att lämna in en skriftlig stämningsansökan till Tingsrätten. Det som sker i och med detta är att båda föräldrarna kommer att höras och att man därefter skickar ärendet vidare till Socialtjänsten där en umgängesutredning tar vid.

En sådan utredning brukar normalt innebära att föräldrarna intervjuas samt att även andra närstående till barnen får komma till tals - skolpersonal, tränare. släktingar och så vidare. Målet är att få en så bred och stor bild av hur umgänget ser ut och vilka svårigheter som eventuellt finns innan utredningen skickas vidare till Tingsrätten. Väl där - och om ett umgängessabotage ansetts förekomma - så kan ensam vårdnad tilldelas den som drabbats.

Det, om något, borde visa på vikten av att tillgodose barnens rätt och behov av att träffa även den andra föräldern. Ett medvetet umgängessabotage - oavsett skäl - kan faktiskt innebära en förlorad vårdnad.

Advokatbyrån Sörmdal kan hjälpa dig i denna typ av ärenden.

Vad är insiderhandel?

23 Sep 2019

Vad är insiderhandel, hur kan man dra nytta av det och vilka påföljder kan det bli rent juridiskt om man åker fast för detta? Insiderhandel är brottsligt och det kan ge ett straff där påföljden kan bli allt från böter till fängelse i upp till fyra år.

Insiderhandel innebär att en så kallad insynsperson i ett företag använder information som inte delgivits allmänheten för egen vinning. Låt oss säga att en person vet att ett börsnoterat bolag står inför en kraftig förändring till det positiva - en ny innovation som kommer att förändra marknaden - och i och med detta bestämmer sig för att köpa en massa aktier i bolaget. Då nyheten sedan presenteras så stiger aktien med flera procent och personen som handlat med dessa har också gjort sig en rejäl hacka.

Felet är att han skaffat sig dessa pengar på ett olagligt sätt och att han gjort sig skyldig till ett insiderbrott. En insynsperson kan i det här fallet vara VD, Vice VD, en finanschef eller en person som arbetar som chef över olika marknadsfrågor inom bolaget.

Två händer möts i ett handslag

Informationen måste nå allmänheten innan handel får göras

Om vi säger att denne person väljer att föra sin information vidare till en kontakt inom Private Banking och inte handlar med aktier på egen hand; han ger bara information och det är upp till kontakten att använda denna precis hur han vill. Är det då ett brott? Ja, det handlar fortfarande om insiderhandel.

Så fort personen inom Private Banking börjar köpa aktier baserat på denna information så har han också klivit över en laglig gräns och gjort entre på den andra, mer ljusskygga sidan. Insiderhandel är svår att spåra och detta ligger i sakens natur: man kan inte skugga och övervaka någon hela tiden.

Om en person pratar i telefon - VD:n pratar med styrelsen om den nya innovationen - i en taxi och taxichauffören hör vad som sägs: är det också ett insiderbrott? Ja,d et är det ju faktiskt. På samma sätt som en kille inom private banking inte får använda informationen för egen vinning så får heller inte taxichauffören göra det. Även om det, naturligtvis, kan vara lockande.

Bättre verktyg för att avslöja insiderhandel

Idag finns bättre instrument för att avslöja insiderhandel - bland annat finns ett gränsöverskridande samarbete gällande handel med värdepapper - men det är fortfarande svårt att komma till bukt med problematiken. Helt säkert kommer det förmodligen aldrig att bli. Som det är nu - och som det tidigare har varit - så ligger det mycket på den egna moralen och etiken hos bolaget och hos den person som har insyn.

I och med att det går att tjäna mycket pengar på väldigt kort tid genom att köpa- och/eller sälja i rätt läge så är det för många en alltför stor frestelse att brottas med. De allra, allra flesta kan stå emot och följa de vedertagna regler och lagar som finns. Men, att någon slinker igenom och använder sig av information på ett felaktigt sätt är svårt att förhindra.

Däremot så har, som sagt, verktygen för att straffa personen i efterhand blivit bättre. Vi får hoppas att de relativt hårda straffen för insiderhandel är avskräckande och att de kan får många att hålla lite hårdare på den moraliska kompassen.

Vad är tredskodom?

6 Sep 2019

Vad är en tredskodom? Det snabba svaret på frågan är att om en part inte dyker upp i rätten eller till förhandlingarna så kungörs en tredskodom. Det innebär att den andra parten vinner målet och där den person som uteblivit får betala rättegångskostnader samt de krav som är ställda (inom rimlighetens gränser).

En tredskodom kan inte överklagas. Om man får en tredskodom över sig så har man emellertid en annan chans och denna ligger i att rätten prövar fallet på nytt. För att detta ska kunna ske så måste man ansöka - genom en advokat - om så kallad återvinning och hoppas att fallet prövas ännu en gång. Denna ansökan måste lämnas in inom en månad efter att en tredskodom förkunnats.

Tredskodomar kan endast förkunnas i samband med tvister och aldrig i samband med brottmål. Dessutom så handlar det om dispositiva tvister - det vill säga att tvister där det finns en chans att parterna kan komma överens genom en förlikning.

Tredska - ett gammalt uttryck

Tredskodom härstammar från ordet tredska; något som kan översättas till exempelvis motsträvig. Däri ligger också förklaringen: dyker man inte upp förhandlingen så är man motsträvig, man trilskas och man trotsar kallelsen man fått. Dyker man inte upp så ska man ändå kunna dömas: man ska inte kunna förhala rättvisans gång genom att utebli och därmed köpa sig tid. Det är grundtesen med en tredskodom.

Förr var det vanligt att detta skedde. Det kunde ta månader och - i vissa fall - år innan en dom avkunnades och detta som en följd av att korrespondensen skedde via brev och skrivelser. Var du drabbad av ett brott så fick du - helt enkelt - vara beredd på att vänta in en eventuell upprättelse och detta som en följd av att det tog sådan tid innan alla fått en chans att yttra sig.

1942 så gick man över till muntliga förhör i rätten och systemet med skriftliga sådana fick ställas åt sidan. Därmed så såg också tredskodomen dagens ljus: genom att utebli så kunde man inte längre köpa sig tid; den drabbade kunde få upprättelse oavsett och detta utan att man behövde vänta i flera månader. Samtliga berörda i ett mål skulle infinna sig enligt den kallelse som skickats ut.

Man måste säkerställa att kallelsen kommit

Det skapar också ett problem. Hur vet man att någon verkligen fått en kallelse? Från rättens sida så måste detta verifieras innan en tredskodom kan förkunnas. Därför så är det inte ovanligt att se annonser i tidningar, efterlysningar via nätet eller andra kanaler i jakt på en svarande.

Man gör detta innan en tredskodom kan avkunnas och med ett syfte att verkligen säkerställa att den svarande inser allvaret och att en tredskodom kan vara väldigt allvarlig. På samma sätt som alla andra domar. Om man inte kan bevisa att en svarande uteblivit på grund av att denne inte fått kallelsen eller stämningsansökan så kan man istället döma en utvarodom.

Advokaten viktigast i vårdnadstvist

12 Aug 2019

Det sägs ofta att beslut som rör barn är svåra att fatta. Särskilt svårt är det när det handlar om barns vårdnad, boende och umgänge. Månda myndighetspersoner, som socialtjänsten och polisen har mycket svårt att prata med barn, oftast är det endast barnpsykologer som ju är utbildade för att prata och lyssna på barn, som kan den svåra konsten, förutom föräldrarna då, förstås. Hit hör även personal på skola och förskola, som förutom föräldrarna känner barnen ganska så väl. Att barn ska höras i alla frågor som rör deras boende och umgänge, gäller enligt lagen, men tillämpas i alldeles för få fall. Detta trots att barnen mycket väl skulle kunna höras och lyssnas på.

Många vårdnadstvister är mycket infekterade

Många advokater vittnar om att flera vårdnadstvister är mycket infekterade. Föräldrarna tenderar alltmer att smutskasta varandra i stället för att fokusera på vad som är bäst för barnen. Det gör att många advokater till sist tröttnar på att befinna sig i ett slagfält mellan föräldrar som är mer förbittrade på varandra än vill hitta en lösning som är bäst för deras barn. Och lagen ger inte mycket lösning för hur man ska bestämma om barns vårdnad, boende och umgänge. Och utanför domstolen finns det heller inte mycket stöd för föräldrar som inte kan komma överens om barns vårdnad, boende och umgänge. Det är socialtjänstens egentliga uppgift, men många kommuners socialtjänster är oftast överlastade med arbete och har knappa resurser.

Anlita rätt advokat allt viktigare

Därför blir det allt viktigare vilken advokat som man anlitar, när det handlar om barnets situation och framtid. Advokaten är oftast den enda som förstår den juridiska processen och är därför den viktigaste personen i en vårdnadstvist. Ofta brukar domstolen inte vilja lyssna på bråk och gräl mellan föräldrar, utan vill endast få till stånd ett beslut om barnet som de själva verkar tycka är mest rättvist. Trots att lagen säger att barn ska komma till tals när det kommer till alla beslut som rör barnet själv, sker det alldeles för sällan, då man tycker det är svårt att tala med barn. Barnpsykologer är ju egentligen de enda som är utbildade att tala med barn, men för att de ska få det, krävs ett medgivande av båda vårdnadshavare och oftast är det den ena som motsätter sig det. Det gör ju att barn sällan kommer till tals när de egentligen ska höras. 

Bor du i Göteborg och behöver en advokat för en vårdnadstvist? Läs då mer här.

Mycket fusk i takläggarbranschen

2 Aug 2019

Att renovera eller lägga ett nytt tak är en stor åtgärd när det kommer till bygg och renovering. Tyvärr förekommer det mycket fusk i takläggarbranschen, både i form av slarv gällande material och metoder men även brister när det kommer till själva hantverket. 

Ska du lägga ett nytt tak eller renovera ditt befintliga är det därför viktigt att du klargör vad som ingår i jobbet och helst bör du be att få ett fast pris för hela jobbet för att slippa otrevliga överraskningar.

Dyra arbetskostnader

Ett tak är nämligen inte bara dyrt i form av materialet utan även för att det är ett stort jobb som tar mycket tid. Tyvärr är det dock så att det förekommer ganska många takläggarfirmor som tar överdrivet lång tid på sig i arbetet för att dryga ut kassan.

Byggbranschen har på senare år ökat priset per timme rejält och då svider det än mer i kassan om personalen arbetar långsamt. Att anlita en erfaren takläggare brukar därför löna sig och ännu bättre är om du kan få ett fast pris för hela taket istället för att leja in personal per timme.

Bristande kunskap ger problem

Tyvärr så finns det även en hel del slarviga aktörer där ute som skickar oerfaren personal på jobb.Taket är den absolut viktigaste delen på en hel byggnad. Är det inte rätt byggt kan du få problem i hela huset. Vanligast är förstås läckor som kan uppstå om man inte är minutiöst noga med underlagspapp, skarvar och genomföringar.

Andra problem som kan uppstå är till exempel skador av fukt och mögel för att man har valt fel konstruktion i isoleringen eller slarvat med ångspärren. Har du ett äldre hus där taket renoveras är det i regel bättre att välja en diffussionsöppen lösning för isoleringen. Tyvärr är det inte alla takläggare som känner till hur man utför den typen av jobb och riskerar därför att skada din byggnad.

Slarv med underarbetet

Många försöker att ta genvägar när det kommer till underarbetet. Vissa påstår att de gör en fullständig takrenovering när de bara byter ytskikten. En seriös aktör plockar ner ytskikt, bärläkt, gammal vindpapp/tätskikt innan man lägger på de nya materialen. Vid behov byts även råsponten ut om den är i dåligt skick.

Kort sagt så bör du vara noga i dit val av takläggare för att vara säker på att du får ett jobb som blir korrekt utfört med metoder anpassade till din byggnads förutsättningar och till ett resonabelt pris. 

Ta hjälp om du upptäcker fusk

Skulle du råka ut för en oärlig takläggare som gör ett dåligt jobb bör du givetvis söka juridisk hjälp. Helst av allt bör du klaga i direkt anslutning till arbetet, men om du inte får någon respons bör du vända dig till en jurist som kan ta ärendet vidare. Du kan även vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden samt till takläggarnas branschorganisation TIB om företaget skulle vara anslutet till dem.

Frågor om aktieägaravtal

2 Aug 2019

Varför ha aktieägaravtal istället för bolagsordning? Det skiljer sig på flera punkter men framförallt handlar det om transparens. Bolagsordningen är offentligt material som därmed vem som helst kan beställa hem från Bolagsverket. Men det är inte alltid man vill visa upp ägarstruktur vilket gör att aktieägaravtal kan vara bättre alternativ.

Vilka företag använder aktieägaravtal?

Det är främst småföretag och/eller familjeföretag som använder dessa avtal. Man skapar tydlighet och effektivitet gällande styrning och ägandeskap samtidigt som det inte är transparent mot tredjepart.

Vad menas med ”exit”?

I ett aktieägaravtal kan det framgå vad som händer om en part vill lämna ägandeskapet och därmed sälja sina aktier. Det kan framgå hur priset ska räknas ut, vem som ska köpa och om det finns fördelar i att äga aktierna fram till ett visst datum/år. Med ”exit” menas alltså att en person inte längre vill vara delägare i företaget.

Vad kan avtalet reglera?

Exempel på punkter som aktieägaravtal kan reglera är hur styrelsen ska vara sammansatt, vilka som är ingående delägare, eventuell arbetsfördelning, hur värdet på aktierna ska räknas ut och ändamålet med bolaget.

Finns det olika avtal beroende på företagets struktur?

Ja det finns en rad olika utformningar på aktieägaravtal. Framförallt är det storlek på företaget som avgör detta. Det kan exempelvis skilja om avtalet ska innefatta drag along eller inte samt om det är nybildat företag eller inte.

Vad är kompanjonsavtal?

Kompanjonsavtal är samma sak som aktieägaravtal. Det är enbart ett annat ord som delvis påvisar att man är kompanjoner och inte enbart delar ägandet av företaget.

Varför är det viktigt med krav på äktenskapsförord i avtalet?

Om en person äger en del i ett företag och sedan skiljer sig kommer denna andel räknas in i det gemensamma bohaget som sedan ska delas mellan de två som skiljt sig. Detta kan skapa mycket svåra ekonomiska situationer. Det är därför mycket vanligt att det i aktieägaravtalet framgår att ägarna måste ha äktenskapsförord där det framgår att ägandet av företaget sker som enskild egendom. Vid en skilsmässa räknas nämligen inte enskild egendom in i det som ska delas mellan makarna.

Kan man använda mallar?

Det finns flera mallar på nätet som kan köpas eller laddas hem gratis. För det första bör man aldrig använda mallar från källor man inte litar på till 100%. För det andra bör man fundera över om mallen ger säkerhet på tillräcklig nivå. Kanske behöver en jurist kopplas in så att avtalet utformas exakt efter de behov som finns.

Att utbilda sig till advokat

1 Aug 2019

För den som vill ha en yrkesframtid som advokat krävs många års utbildning, för att sedan kunna jobba på stora byråer i till exempel Stockholm eller Göteborg. Förutom fem års utbildning behövs dessutom minst tre års praktik vid en juridisk verksamhet, för att till sist kunna avlägga sin advokatexamen. Det är en lång väg att gå men för den som har siktet inställt på mål och stora drömmar inom yrket är det en självklarhet att lägga ner lång tid på studier och praktiskt lärande.

Juristprogrammet i olika städer

Första steget mot advokatyrket är att läsa det femåriga juristprogrammet, som finns på några av Sveriges universitet och högskolor. Bland annat i Uppsala och Göteborg kan man läsa denna utbildning som leder till en juristexamen. Utbildningen är upplagd med både teoretiska studier och praktisk problemlösning. Man får även utöva olika typer av rollspel under utbildningens gång, för att sätta sig in i olika situationer som ska efterlikna verkligheten.

Praktikperiod och examen

När man avslutat sina studier vid någon av högskolorna eller universiteten i Stockholm, Göteborg eller någon av dom andra städerna är det dags att göra sin praktik. För att senare få jobba som advokat krävs en praktikperiod på minst tre år hos en kvalificerad juridisk verksamhet. Man kan till exempel jobba som biträdande jurist hos en juridisk byrå eller en advokatbyrå. När dom tre åren har gått måste man dessutom avlägga en advokatexamen, som alltid avslutas med en muntlig examination.

Ansökan till samfundet

Advokat är en titel som är skyddad av lagen, och när man uppfyller samtliga krav skickar man in en ansökan till advokatsamfundet. Ansökan prövas noggrant av styrelsen som kontrollerar att den sökande uppfyller alla formella krav men också har en stabil ekonomi och dom rätta personliga egenskaperna för att utöva yrket.

Framtiden inom yrket

När man avlagt sin examen och är färdig advokat finns stora möjligheter att själv välja inriktning inom yrket. I dom stora städerna som exempelvis Göteborg är det lättare att välja sin egen väg än i en mindre stad eftersom efterfrågan är inom olika och specifika områden något större. Oavsett om man väljer att flytta eller bo kvar på sin hemort finns det gott om jobb, och även om det i dagsläget råder balans på arbetsmarknaden så finns en ljus framtid för den som vill satsa på den här utbildningen. Juristprogrammet ger en bred kompetens så om man inte får det jobb man önskar med en gång kan man jobba med något annat medans man väntar på att drömjobbet dyker upp.

Det tar alltså minst åtta år från första dagen med studier tills man kan genomföra sin advokatexamen. Dessa år innefattar både studier vid universitet eller högskola, samt flera års praktik och ett slags slutprov för att få sin titel. Det är en lång väg att gå men med stora drömmar och höga mål kan man skaffa sig en säker framtid hos en liten eller stor byrå, i en liten eller en stor stad. Läs mer här.

Rättsområden för affärsjurister

28 Jun 2019

Funderar du på att bli affärsjuraffärsuppgörelseist? Det är en ganska bred term, med många rättsområden under sig. Får man en anställning på en framgångsrik byrå så finns ofta möjligheter till en mycket god lön – dock innebär det allt som oftast ganska hårt arbete för att nå dit. Väl där finns det en rad olika nischer man kan jobba inom. Till exempel:

Mergers and acquisitions

Mergers and acquisitions, förkortat M & A, kan beskrivas som företagsöverlåtelser på svenska. Inför och under större överlåtelser krävs normalt en hel del juridiskt arbete. Det kan till exempel handla om att dokumentera förhandlingarna på rätt sätt och att bedöma de juridiska konsekvenserna av avtal som bolaget är bundet till.

En jurist som arbetar med mergers and acquisitions bör ha god kompetens inom till exempel bolagsrätt och avtalsrätt. Såväl köpare som säljare kan ta affärsjurister till hjälp vid företagsöverlåtelser.

En köpare behöver göra en ekonomisk och juridisk grundlig genomgång av företaget som ska köpas. Information om förpliktelser, ägarstruktur och avtal bör vara av intresse. På samma sätt är det viktigt för säljaren att veta exakt vad man säljer. Mergers and acquisitions är ett ganska litet område för jurister i Sverige att arbeta inom. 

Avtalsrätt

Vid affärer är avtal en nödvändighet. Det bäddar för en affärsrelation med tydlighet och jämlikhet. Båda parter bör skyddas, men också förpliktigas, av ett avtal. Sammantaget kan det ge en mer produktiv affärsrelation. Framförallt är det kanske ett sätt att undvika tvister.

Bolagsrätt

Bolagsrätt ingår i associationsrätten och är ett omfattande rättsområde. Jurister inom bolagsrätt har mycket god kunskap i företagsformer och lagarna som reglerar dem. Området är viktigt i många affärsjuridiska ärande och påverkar egentligen allt företagande. Detta oavsett om det handlar om familjeföretag, börsföretag eller minder firmor. För lekmän kan det vara en snårig djungel att ge sig in. Jurister inom bolagsrätt kan ge råd om till exempel bolagsbildning, företagsformer och ägarstruktur.

Arbetsrätt

Reglerna kring anställningsavtal är många – och kan uppfattas som mycket komplicerade. Reglerna finns bland annat i MBL, Medbestämmandelagen, och LAS, Lagen om anställningsskydd. Lagarna har stor betydelse för vilka åtgärder såväl arbetsgivare som arbetstagare kan vidta i praktiken.

Situationer och tvister kan till exempel uppstå vid uppsägning av personliga skäl eller vid arbetsbrist. Vidare kan omorganisationer och mergers and acquisitions leda till situationer där arbetsgivare och arbetstagare inte har full koll på vad som gäller. Misstag från arbetsgivarens sida kan leda till långdragna tvister med skadestånd och rättegångskostnader som konsekvens.

Skillnad på kriminellt och lagligt kapital

20 Jun 2019

Den senaste tiden har vi fått ta del av flera fall av misstänkta penningtvättsbrott, som till exempel Danske Bank och senast i Swedbank. Nu har de misstänkta penningtvättsbrotten inte rört svenska kriminella, men misstankarna rör de svenska och danska bankerna. Misstankarna är den att bankerna har deltagit i penningtvätt, och med det menar man att inkomstkällorna kommer från skumma affärer som är olagliga, men genom att bankerna har fört över stora summor kapital, har de gjorts lagliga och därmed möjliga för kriminella att komma åt pengarna på lagliga väg.

Alltså, pengarna kommer egentligen från olaglig verksamhet, men kriminella personer kommer åt pengarna på helt laglig väg. Detta kan uppröra många, då de kriminella och deras olagliga verksamheter egentligen borde stoppas, och pengarna beslagtas, men istället har bankerna gjort det möjligt för de kriminella att fortsätta sin olagliga verksamhet och hjälpt dem.

Förtroendet för bankerna kan skadas

Att bankerna är delaktig i pengaöverföring som gör olaglig verksamhet laglig och dessutom ger kriminella möjlighet till åtkomst av kapitalet, skadar allmänhetens förtroende för bankerna. Egentligen ska ju bankerna fråga sina kunder varifrån pengarna kommer, när man kan misstänka brott – och slå larm om brottslig verksamhet. Något som misstänks inte ha skett i dessa fall. Så vad är alternativet? Många tänker att om inte de svenska och danska bankerna hanterar dessa kriminella personers kapitalöverföringar, så gör någon annan bank det. Så vad är alternativet? Ska bankerna bara ge upp, och fungera som de kriminellas bank? Och vad är en banks uppgift egentligen?

Hela samhället påverkas av kriminalitet

Enkelt förklarat kan man säga att hela samhället påverkas mycket negativt av kriminalitet. Säg att det var din familj som drabbades av kriminell verksamhet, genom att dina barn blir beroende av knark som de kriminella säljer, eller blir kidnappade för att kidnapparna ägnar sig åt människohandel. Då skulle väl du önska att de kriminellas verksamhet motarbetades och försvann? Som offer önskar man ju sig rättvisa, hårda fängelsestraff och att alla pengar togs ifrån brottslingarna, eller hur? Om det är så att bankerna och andra samhällsfunktioner istället hjälper dem fortsätta sin verksamhet, då befinner sig hela samhället på ett sluttande plan, eller hur?

De kriminella ska motarbetas

Istället ska kriminalitet motarbetas, försvåras och straffas, eller hur? För att komma åt de kriminella är det viktigt att det istället finns ett starkt kapital i samhället som är lagligt; att det finns laglig verksamhet för kapitalöverföringar och att det finns juridiskt utbildade personer som ser till att alla kapitalöverföringar är lagliga. Vi ett starkt kapital som växer på lagliga väg, och rensar ut kriminella element ur finansvärlden. Därför behöver vi alltfler jurister som kan se skillnaden på laglig och olaglig verksamhet och vi behöver människor som håller sig på rätt sida om lagen, när det kommer till stora summor kapital, det är lätt hänt att man börjar slira på lagligheten. Här kan man läsa mer om en sådan aktör inom kapitalförvaltning: kapitalförvaltning.biz.

Det innebär bedrägeribrott

31 May 2019

Vad är rekvisiten för ett bedrägeribrott? Alltså, när är det fråga om ett bedrägeri och vad innebär det? Jo, det är ett bedrägeri, om en person får någon annan att göra något som den personen inte skulle ha gjort (annars). Det blir brottsligt om det innebär att den som har lurar någon att göra något, vinner ekonomiskt på det, mer än 1000 kronor för att det ska lagföras – utredas och utdömas ett straff.

Till exempel:

1. någon sänder en bluffaktura och kräver att den andra ska betala

2. någon påstår att man ska vinna en massa pengar på att göra en investering, som inte finns

3. någon kopierar uppgifter från ett kontokort och tar ut pengar ur kontot antingen med kontorkortet eller med uppgifterna som man har tagit från kontokortet

två personer skakar hand

Så bedöms straffet för brottet

Har man gjort sig skyldig till ett brott som är under 1000 kronor, anses det som ett ringa brott. Här bedömer man från fall till fall och med hänsyn till hur utsatt man som offer blir, den skyldigas ålder och omständigheter kring brottet. Är det däremot ett grovt bedrägeri innebär det till exempel att den som gjort sig skyldig till brottet har missbrukat många människors förtroende, eller använt sig av personuppgifter som den har stulit av någon annan. Eller om den som är skyldig har utsatt offret för en fara, eller en stor skada. 

Skillnaden mellan brotten innebär olika straff

Varför man skiljer mellan ringa brott och grovt brott, är för att man ger olika straff beroende på vilket av dem som man har gjort sig skyldig till. Är det till exempel ett ringa bedrägeri, döms man till böter, eller fängelse i högst 6 månader, medan ett grovt bedrägeribrott kan ge upp till 2 års fängelse. Har man suttit häktad i ett halvår, räknas det in. Har man blivit skyldig till ringa brott, då går man fri efter 6 månader i häkte.

Viktigt anlita duktig advokat vid misstanke

Eftersom man riskerar fängelse, om man skulle finna att man är skyldig, så är en offentlig försvarare gratis. Oftast utser tingsrätten en advokat som kan bli offentlig försvarare åt en. Men det är sällan den bästa advokaten som man blir tilldelad, därför är det viktigt att välja själv vilken advokat som ska få försvara en. Det är nämligen stor skillnad mellan de olika advokaterna och vilken erfarenhet som de har. Ju bättre advokat, desto större chans att du får en rättvis dom, eller frias helt och hållet. Läs mer här.

Få juridisk hjälp i en företagsrekonstruktion

24 May 2019

Har ett företag stora ekonomiska svårigheter finns det några olika åtgärder som man kan genomföra för att komma till rätta med de problem som man kanske har. Den som har följt Saab-affären vet att det finns vissa rekonstruktioner som är större och vida kända än andra. Just i fallet med Saab, misstänkte Eko-brottspolisen att det förekom kriminell verksamhet. Det rättsliga efterspelet är ännu inte slut. Nu behöver inte alla företag sluta på detta sätt, däremot finns det alltså möjlighet för företag med ekonomiska problem att få hjälp på olika sätt.

Det händer under en företagsrekonstruktion

Bland det första som händer när en företagsrrekonstruktion inleds är att företagets verksamhet sätts på paus. Det är som om företaget trycker på en paus-knapp.

1. Verksamheten läggs tillfälligt ner.

2. Ett företag som befinner sig under en företasrekonstruktion ska inte betala skulderna för att juristen som arbetar med själva företagsrekonstruktionen ska få en chans att se över tillgångar, pengaflöden och tillgångar på ett sätt som kan rädda företaget.

3. En jurist utses av tingsrätten.

4. Meningen med själva företagsrekonstruktionen är att juristen ska kunna se de möjligheter som de facto finns för att överleva de ekonomiska problemen och kanske de tillfälliga svårigheterna att betala sina skulder.

5. Då kan det till och med bli så att styrelsen byts ut.

6. Vissa delar av företaget kanske läggs ner som inte inbringar de intäkter som krävs för att företaget ska kunna leva vidare men med de delarna intakta.

7. Att ett företag genomgår en företagsrekonstruktion kan innebära stora omställningar, som kanske är nödvändiga för att företaget ska undvika konkurs och leva vidare.

8. Efter att företagsrekonstruktionen är genomförd fortsätter sedan verksamheten, eller så väljer man att konkursa företaget. Man kanske kommer fram till att det inte finns någon framtid för företaget och att det saknas förutsättningar.

Företagsrekonstruktion måste ledas av jurist

Det är alltid en jurist som genomför en företagsrekonstruktion då det är mycket viktigt att personen som genomför den har all kunskap som krävs. En affärsjurist har ju en omfattande kunskap om vilka lagliga möjligheter som finns för att ett företag ska kunna genomföra nödvändiga förändringar. Det finns ju en hel del lagar som reglerar vad ett företag kan och inte kan göra när det kommer till ekonomi, bokföring och åtgärder. Här är det viktigt att inga juridiska fel begås och att man agerar inom algens råmärken. Här kan du läsa mer om sådana jurister.

Så mycket kostar olovligt byggande i Uppsala

22 Apr 2019

Om en utbyggnad eller nyutbyggnadbyggnad sker utan bygglov kan Uppsala kommun ålägga personen att betala höga böter. Var därför alltid helt insatt i när bygglovet krävs. Vid minsta tvekan – hör med kommunen i frågan.

Då kan byggsanktionsavgift tas ut

På Uppsala.se går det att läsa vid vilka tillfällen som byggsanktionsavgift kan krävas och på vilken nivå dessa är. Det finns två tillfällen då utbyggnad eller nybyggnad kan resultera i detta.

Påbörja arbetet – Om exempelvis en utbyggnad påbörjas, som kräver bygglov, innan man fått detta godkänt kan avgift krävas. Här bör man däremot granska vad som kräver ansökan och vad som inte gör det. Är det exempelvis en altan med tak som byggs som en utbyggnad på huset är det enbart taket (och eventuellt höga staket) som kräver bygglov. Därmed kan man bygga en altan utan dessa delar om så önskas.

Börja använda för tidigt – Även om utbyggnaden börjat användas innan Uppsala kommun gett slutbesked kan sanktionsavgift tas ut.

Så mycket kostar det

Hur stor avgiften blir beror på vilka fel som genomförts. Detta grundar sig sedan prisbasbelopp vilket är ett belopp som ändras varje år nationellt. Som mest kan avgiften vara 50 prisbasbelopp.

Exempel:

Ett garage byggs som en utbyggnad. Eftersom ytan är på 60 kvadratmeter krävs bygglov. Detta garage började sedan användas innan man fått slutbesked. Kan resultera i en avgift på 4418 kr.

En villa påbörjas byggas. Villan är på 160 kvadratmeter. Då detta sker innan startbesked uppkommer en kostnad på 103 463 kr.

(Avgifter enligt Uppsala.se jan 2019)

Även i ”god tro”

De avgifter som presenteras ovan kan alltså behöva betalas om en utbyggnad eller nybyggnad sker utan giltigt bygglov. Detta alltså även om man som ägare av marken inte varit insatt i reglerna eller missförstått dem. Det är alltså helt och hållet upp till de som vill bygga att kontrollera om bygglov behövs eller inte i den del av Uppsala där man tänkt bygga.

Rådgivning på vägen

Då det kan upplevas svårt att veta vilka utbyggnader och tillbyggnader som kräver vilka tillstånd finns öppen rådgivning för kommunens invånare. Den är öppen 15 - 18 varje torsdag och hittas på bottenplan på Stationsgatan 12 i Uppsala. De som kommer hit kan därmed få hjälp med bygglovshandlingar, diskutera med arkitekter eller byggnadsinspektörer och därmed få hjälp med vilka handlingar man bör skaffa innan ansökan skickas in. På detta sätt minimerar man risken att enbart få besked om att bygglovet inte kan beviljas utan att vissa dokument först måste kompletteras.

Här kan du läsa mer om utbyggnader: utbyggnaduppsala.se/

← Äldre inlägg