Blogg

Sida 3

Att utbilda sig till advokat

1 aug 2019

För den som vill ha en yrkesframtid som advokat krävs många års utbildning, för att sedan kunna jobba på stora byråer i till exempel Stockholm eller Göteborg. Förutom fem års utbildning behövs dessutom minst tre års praktik vid en juridisk verksamhet, för att till sist kunna avlägga sin advokatexamen. Det är en lång väg att gå men för den som har siktet inställt på mål och stora drömmar inom yrket är det en självklarhet att lägga ner lång tid på studier och praktiskt lärande.

Juristprogrammet i olika städer

Första steget mot advokatyrket är att läsa det femåriga juristprogrammet, som finns på några av Sveriges universitet och högskolor. Bland annat i Uppsala och Göteborg kan man läsa denna utbildning som leder till en juristexamen. Utbildningen är upplagd med både teoretiska studier och praktisk problemlösning. Man får även utöva olika typer av rollspel under utbildningens gång, för att sätta sig in i olika situationer som ska efterlikna verkligheten.

Praktikperiod och examen

När man avslutat sina studier vid någon av högskolorna eller universiteten i Stockholm, Göteborg eller någon av dom andra städerna är det dags att göra sin praktik. För att senare få jobba som advokat krävs en praktikperiod på minst tre år hos en kvalificerad juridisk verksamhet. Man kan till exempel jobba som biträdande jurist hos en juridisk byrå eller en advokatbyrå. När dom tre åren har gått måste man dessutom avlägga en advokatexamen, som alltid avslutas med en muntlig examination.

Ansökan till samfundet

Advokat är en titel som är skyddad av lagen, och när man uppfyller samtliga krav skickar man in en ansökan till advokatsamfundet. Ansökan prövas noggrant av styrelsen som kontrollerar att den sökande uppfyller alla formella krav men också har en stabil ekonomi och dom rätta personliga egenskaperna för att utöva yrket.

Framtiden inom yrket

När man avlagt sin examen och är färdig advokat finns stora möjligheter att själv välja inriktning inom yrket. I dom stora städerna som exempelvis Göteborg är det lättare att välja sin egen väg än i en mindre stad eftersom efterfrågan är inom olika och specifika områden något större. Oavsett om man väljer att flytta eller bo kvar på sin hemort finns det gott om jobb, och även om det i dagsläget råder balans på arbetsmarknaden så finns en ljus framtid för den som vill satsa på den här utbildningen. Juristprogrammet ger en bred kompetens så om man inte får det jobb man önskar med en gång kan man jobba med något annat medans man väntar på att drömjobbet dyker upp.

Det tar alltså minst åtta år från första dagen med studier tills man kan genomföra sin advokatexamen. Dessa år innefattar både studier vid universitet eller högskola, samt flera års praktik och ett slags slutprov för att få sin titel. Det är en lång väg att gå men med stora drömmar och höga mål kan man skaffa sig en säker framtid hos en liten eller stor byrå, i en liten eller en stor stad. Läs mer här.

Rättsområden för affärsjurister

28 jun 2019

Funderar du på att bli affärsjuraffärsuppgörelseist? Det är en ganska bred term, med många rättsområden under sig. Får man en anställning på en framgångsrik byrå så finns ofta möjligheter till en mycket god lön – dock innebär det allt som oftast ganska hårt arbete för att nå dit. Väl där finns det en rad olika nischer man kan jobba inom. Till exempel:

Mergers and acquisitions

Mergers and acquisitions, förkortat M & A, kan beskrivas som företagsöverlåtelser på svenska. Inför och under större överlåtelser krävs normalt en hel del juridiskt arbete. Det kan till exempel handla om att dokumentera förhandlingarna på rätt sätt och att bedöma de juridiska konsekvenserna av avtal som bolaget är bundet till.

En jurist som arbetar med mergers and acquisitions bör ha god kompetens inom till exempel bolagsrätt och avtalsrätt. Såväl köpare som säljare kan ta affärsjurister till hjälp vid företagsöverlåtelser.

En köpare behöver göra en ekonomisk och juridisk grundlig genomgång av företaget som ska köpas. Information om förpliktelser, ägarstruktur och avtal bör vara av intresse. På samma sätt är det viktigt för säljaren att veta exakt vad man säljer. Mergers and acquisitions är ett ganska litet område för jurister i Sverige att arbeta inom. Det finns dock ganska många företag med stor expertis på området som kan hjälpa till, exempelvis hdrpartners.se

Avtalsrätt

Vid affärer är avtal en nödvändighet. Det bäddar för en affärsrelation med tydlighet och jämlikhet. Båda parter bör skyddas, men också förpliktigas, av ett avtal. Sammantaget kan det ge en mer produktiv affärsrelation. Framförallt är det kanske ett sätt att undvika tvister.

Bolagsrätt

Bolagsrätt ingår i associationsrätten och är ett omfattande rättsområde. Jurister inom bolagsrätt har mycket god kunskap i företagsformer och lagarna som reglerar dem. Området är viktigt i många affärsjuridiska ärande och påverkar egentligen allt företagande. Detta oavsett om det handlar om familjeföretag, börsföretag eller minder firmor. För lekmän kan det vara en snårig djungel att ge sig in. Jurister inom bolagsrätt kan ge råd om till exempel bolagsbildning, företagsformer och ägarstruktur.

Arbetsrätt

Reglerna kring anställningsavtal är många – och kan uppfattas som mycket komplicerade. Reglerna finns bland annat i MBL, Medbestämmandelagen, och LAS, Lagen om anställningsskydd. Lagarna har stor betydelse för vilka åtgärder såväl arbetsgivare som arbetstagare kan vidta i praktiken.

Situationer och tvister kan till exempel uppstå vid uppsägning av personliga skäl eller vid arbetsbrist. Vidare kan omorganisationer och mergers and acquisitions leda till situationer där arbetsgivare och arbetstagare inte har full koll på vad som gäller. Misstag från arbetsgivarens sida kan leda till långdragna tvister med skadestånd och rättegångskostnader som konsekvens.

Skillnad på kriminellt och lagligt kapital

20 jun 2019

Den senaste tiden har vi fått ta del av flera fall av misstänkta penningtvättsbrott, som till exempel Danske Bank och senast i Swedbank. Nu har de misstänkta penningtvättsbrotten inte rört svenska kriminella, men misstankarna rör de svenska och danska bankerna. Misstankarna är den att bankerna har deltagit i penningtvätt, och med det menar man att inkomstkällorna kommer från skumma affärer som är olagliga, men genom att bankerna har fört över stora summor kapital, har de gjorts lagliga och därmed möjliga för kriminella att komma åt pengarna på lagliga väg.

Alltså, pengarna kommer egentligen från olaglig verksamhet, men kriminella personer kommer åt pengarna på helt laglig väg. Detta kan uppröra många, då de kriminella och deras olagliga verksamheter egentligen borde stoppas, och pengarna beslagtas, men istället har bankerna gjort det möjligt för de kriminella att fortsätta sin olagliga verksamhet och hjälpt dem.

Förtroendet för bankerna kan skadas

Att bankerna är delaktig i pengaöverföring som gör olaglig verksamhet laglig och dessutom ger kriminella möjlighet till åtkomst av kapitalet, skadar allmänhetens förtroende för bankerna. Egentligen ska ju bankerna fråga sina kunder varifrån pengarna kommer, när man kan misstänka brott – och slå larm om brottslig verksamhet. Något som misstänks inte ha skett i dessa fall. Så vad är alternativet? Många tänker att om inte de svenska och danska bankerna hanterar dessa kriminella personers kapitalöverföringar, så gör någon annan bank det. Så vad är alternativet? Ska bankerna bara ge upp, och fungera som de kriminellas bank? Och vad är en banks uppgift egentligen?

Hela samhället påverkas av kriminalitet

Enkelt förklarat kan man säga att hela samhället påverkas mycket negativt av kriminalitet. Säg att det var din familj som drabbades av kriminell verksamhet, genom att dina barn blir beroende av knark som de kriminella säljer, eller blir kidnappade för att kidnapparna ägnar sig åt människohandel. Då skulle väl du önska att de kriminellas verksamhet motarbetades och försvann? Som offer önskar man ju sig rättvisa, hårda fängelsestraff och att alla pengar togs ifrån brottslingarna, eller hur? Om det är så att bankerna och andra samhällsfunktioner istället hjälper dem fortsätta sin verksamhet, då befinner sig hela samhället på ett sluttande plan, eller hur?

De kriminella ska motarbetas

Istället ska kriminalitet motarbetas, försvåras och straffas, eller hur? För att komma åt de kriminella är det viktigt att det istället finns ett starkt kapital i samhället som är lagligt; att det finns laglig verksamhet för kapitalöverföringar och att det finns juridiskt utbildade personer som ser till att alla kapitalöverföringar är lagliga. Vi ett starkt kapital som växer på lagliga väg, och rensar ut kriminella element ur finansvärlden. Därför behöver vi alltfler jurister som kan se skillnaden på laglig och olaglig verksamhet och vi behöver människor som håller sig på rätt sida om lagen, när det kommer till stora summor kapital, det är lätt hänt att man börjar slira på lagligheten. Här kan man läsa mer om en sådan aktör inom kapitalförvaltning: kapitalförvaltning.biz.

Det innebär bedrägeribrott

31 maj 2019

Vad är rekvisiten för ett bedrägeribrott? Alltså, när är det fråga om ett bedrägeri och vad innebär det? Jo, det är ett bedrägeri, om en person får någon annan att göra något som den personen inte skulle ha gjort (annars). Det blir brottsligt om det innebär att den som har lurar någon att göra något, vinner ekonomiskt på det, mer än 1000 kronor för att det ska lagföras – utredas och utdömas ett straff.

Till exempel:

1. någon sänder en bluffaktura och kräver att den andra ska betala

2. någon påstår att man ska vinna en massa pengar på att göra en investering, som inte finns

3. någon kopierar uppgifter från ett kontokort och tar ut pengar ur kontot antingen med kontorkortet eller med uppgifterna som man har tagit från kontokortet

två personer skakar hand

Så bedöms straffet för brottet

Har man gjort sig skyldig till ett brott som är under 1000 kronor, anses det som ett ringa brott. Här bedömer man från fall till fall och med hänsyn till hur utsatt man som offer blir, den skyldigas ålder och omständigheter kring brottet. Är det däremot ett grovt bedrägeri innebär det till exempel att den som gjort sig skyldig till brottet har missbrukat många människors förtroende, eller använt sig av personuppgifter som den har stulit av någon annan. Eller om den som är skyldig har utsatt offret för en fara, eller en stor skada. 

Skillnaden mellan brotten innebär olika straff

Varför man skiljer mellan ringa brott och grovt brott, är för att man ger olika straff beroende på vilket av dem som man har gjort sig skyldig till. Är det till exempel ett ringa bedrägeri, döms man till böter, eller fängelse i högst 6 månader, medan ett grovt bedrägeribrott kan ge upp till 2 års fängelse. Har man suttit häktad i ett halvår, räknas det in. Har man blivit skyldig till ringa brott, då går man fri efter 6 månader i häkte.

Viktigt anlita duktig advokat vid misstanke

Eftersom man riskerar fängelse, om man skulle finna att man är skyldig, så är en offentlig försvarare gratis. Oftast utser tingsrätten en advokat som kan bli offentlig försvarare åt en. Men det är sällan den bästa advokaten som man blir tilldelad, därför är det viktigt att välja själv vilken advokat som ska få försvara en. Det är nämligen stor skillnad mellan de olika advokaterna och vilken erfarenhet som de har. Ju bättre advokat, desto större chans att du får en rättvis dom, eller frias helt och hållet. Läs mer här.

Få juridisk hjälp i en företagsrekonstruktion

24 maj 2019

Har ett företag stora ekonomiska svårigheter finns det några olika åtgärder som man kan genomföra för att komma till rätta med de problem som man kanske har. Den som har följt Saab-affären vet att det finns vissa rekonstruktioner som är större och vida kända än andra. Just i fallet med Saab, misstänkte Eko-brottspolisen att det förekom kriminell verksamhet. Det rättsliga efterspelet är ännu inte slut. Nu behöver inte alla företag sluta på detta sätt, däremot finns det alltså möjlighet för företag med ekonomiska problem att få hjälp på olika sätt.

Det händer under en företagsrekonstruktion

Bland det första som händer när en företagsrrekonstruktion inleds är att företagets verksamhet sätts på paus. Det är som om företaget trycker på en paus-knapp.

1. Verksamheten läggs tillfälligt ner.

2. Ett företag som befinner sig under en företasrekonstruktion ska inte betala skulderna för att juristen som arbetar med själva företagsrekonstruktionen ska få en chans att se över tillgångar, pengaflöden och tillgångar på ett sätt som kan rädda företaget.

3. En jurist utses av tingsrätten.

4. Meningen med själva företagsrekonstruktionen är att juristen ska kunna se de möjligheter som de facto finns för att överleva de ekonomiska problemen och kanske de tillfälliga svårigheterna att betala sina skulder.

5. Då kan det till och med bli så att styrelsen byts ut.

6. Vissa delar av företaget kanske läggs ner som inte inbringar de intäkter som krävs för att företaget ska kunna leva vidare men med de delarna intakta.

7. Att ett företag genomgår en företagsrekonstruktion kan innebära stora omställningar, som kanske är nödvändiga för att företaget ska undvika konkurs och leva vidare.

8. Efter att företagsrekonstruktionen är genomförd fortsätter sedan verksamheten, eller så väljer man att konkursa företaget. Man kanske kommer fram till att det inte finns någon framtid för företaget och att det saknas förutsättningar.

Företagsrekonstruktion måste ledas av jurist

Det är alltid en jurist som genomför en företagsrekonstruktion då det är mycket viktigt att personen som genomför den har all kunskap som krävs. En affärsjurist har ju en omfattande kunskap om vilka lagliga möjligheter som finns för att ett företag ska kunna genomföra nödvändiga förändringar. Det finns ju en hel del lagar som reglerar vad ett företag kan och inte kan göra när det kommer till ekonomi, bokföring och åtgärder. Här är det viktigt att inga juridiska fel begås och att man agerar inom algens råmärken. Här kan du läsa mer om sådana jurister.

Så mycket kostar olovligt byggande i Uppsala

22 apr 2019

Om en utbyggnad eller nyutbyggnadbyggnad sker utan bygglov kan Uppsala kommun ålägga personen att betala höga böter. Var därför alltid helt insatt i när bygglovet krävs. Vid minsta tvekan – hör med kommunen i frågan.

Då kan byggsanktionsavgift tas ut

På Uppsala.se går det att läsa vid vilka tillfällen som byggsanktionsavgift kan krävas och på vilken nivå dessa är. Det finns två tillfällen då utbyggnad eller nybyggnad kan resultera i detta.

Påbörja arbetet – Om exempelvis en utbyggnad påbörjas, som kräver bygglov, innan man fått detta godkänt kan avgift krävas. Här bör man däremot granska vad som kräver ansökan och vad som inte gör det. Är det exempelvis en altan med tak som byggs som en utbyggnad på huset är det enbart taket (och eventuellt höga staket) som kräver bygglov. Därmed kan man bygga en altan utan dessa delar om så önskas.

Börja använda för tidigt – Även om utbyggnaden börjat användas innan Uppsala kommun gett slutbesked kan sanktionsavgift tas ut.

Så mycket kostar det

Hur stor avgiften blir beror på vilka fel som genomförts. Detta grundar sig sedan prisbasbelopp vilket är ett belopp som ändras varje år nationellt. Som mest kan avgiften vara 50 prisbasbelopp.

Exempel:

Ett garage byggs som en utbyggnad. Eftersom ytan är på 60 kvadratmeter krävs bygglov. Detta garage började sedan användas innan man fått slutbesked. Kan resultera i en avgift på 4418 kr.

En villa påbörjas byggas. Villan är på 160 kvadratmeter. Då detta sker innan startbesked uppkommer en kostnad på 103 463 kr.

(Avgifter enligt Uppsala.se jan 2019)

Även i ”god tro”

De avgifter som presenteras ovan kan alltså behöva betalas om en utbyggnad eller nybyggnad sker utan giltigt bygglov. Detta alltså även om man som ägare av marken inte varit insatt i reglerna eller missförstått dem. Det är alltså helt och hållet upp till de som vill bygga att kontrollera om bygglov behövs eller inte i den del av Uppsala där man tänkt bygga.

Rådgivning på vägen

Då det kan upplevas svårt att veta vilka utbyggnader och tillbyggnader som kräver vilka tillstånd finns öppen rådgivning för kommunens invånare. Den är öppen 15 - 18 varje torsdag och hittas på bottenplan på Stationsgatan 12 i Uppsala. De som kommer hit kan därmed få hjälp med bygglovshandlingar, diskutera med arkitekter eller byggnadsinspektörer och därmed få hjälp med vilka handlingar man bör skaffa innan ansökan skickas in. På detta sätt minimerar man risken att enbart få besked om att bygglovet inte kan beviljas utan att vissa dokument först måste kompletteras.

Här kan du läsa mer om utbyggnader: utbyggnaduppsala.se/

När du behöver ansöka om konkurs

19 apr 2019

En svag ekonomi är alltid ett gnagande problem för många företag, men även för många privatpersoner. Det påverkar dagligen alla inblandade med oro, ångest och dålig sömn som följd.

När problemen inte anses gå att lösa kan det bli tal om konkurs. Detta gör genom en så kallad konkursansökan hos tingsrätten, där ekonomin noggrant gås igenom för att sedan ta beslut om vilka åtgärder som ska tas. Tanken är hela tiden att slippa konkurs.

När företagets skulder inte kan betalas

Det skiljer en del mellan konkurser hos företag eller privatpersoner. För till exempel ett företag, eller så kallad juridisk person, är det företaget som ansvarar för tillgångar och skulder och inte personerna som arbetar för företaget.

För att ta ett exempel kanske företaget går med förlust på grund av dålig försäljning och inte kan betala fakturor och står i skuld till leverantörer. Då kan detta vid en konkurs regleras genom försäljning av eventuellt lager och egendom. Ägarna har inget personligt ansvar för skulderna som företaget har. När det gäller personlig konkurs är man som namnet antyder personligt ansvarig.

Vad gäller vid personlig konkurs?

När en privatperson har svåra ekonomiska problem under lång tid och det inte finns några lösningar i sikte kan man ansöka om personlig konkurs. Det innebär att en konkursförvaltare gör en genomgång av alla tillgångar och skulder.

Nästa steg blir att omsätta personens personliga egendomar till kontanter genom tvångsförsäljning. Det kan handla om fordon, elektronik och andra kapitalvaror. Dock kan man inte tvingas sälja nödvändig egendom som möbler och liknande. 

Men för att en konkursansökan ska kunna godkännas hos tingsrätten måste det först noga utredas om det finns annan möjlighet att lösa alla skulder. Man träffar fordringsägaren, så kallade borgenär, och försöker få till en avbetalningsplan för att lösa skulderna inom rimlig tid. Det rekommenderas att ta jurisk hjälp när situationen är ohållbar.

Höga krav vid personlig konkurs

Om man har försatts i personlig konkurs avgör konkursförvaltaren hur mycket man får behålla på sina eventuella inkomster. Självklart måste man ha pengar till vanligt underhåll som hyra och mat. Man får heller inte bedriva egen näringsverksamhet, förutom jordbruk.

Man måste hela tiden vara anträffbar för konkursförvaltaren och måste rapportera om man byter adress. Det finns exempel på att personer i personlig konkurs fått indraget pass när det föreligger risk för att de ska rymma. Det påminner om en ekonomisk fotboja. Det innebär en stor begränsning att hamna i personlig konkurs. 

Vad är ett företrädaransvar?

8 apr 2019

När man driver ett företag är det många juridiska frågor som man bör sätta sig in i. Att det finns sätt att driva företag som är gemensamma med alla andra, oberoende vad det är som företaget gör och erbjuder eller producerar, är klart för de flesta. Men vilka skyldigheter som man har när man ingår i ett företag, förutom att vara anställd och inte är VD för företaget, är det många som inte känner till. Här tar vi upp en baksida som man kan råka ut för som aktiv i ett företag.

VD, ägare och styrelsemedlemmar skyldiga betala skatt

Som VD, ägare eller, och styrelsemedlem gör man sig ansvarig för att företaget betalar in sina skatter till Skatteverket. Om företaget kommer på obestånd, som det heter om man inte kan betala för sig, då är det av VD, ägare och styrelsemedlem som Skatteverket kan kräva betalning. Det innebär att man kan bli tvungen att gå från hus och hem; sälja fastigheter, värdepapper, bilar, allt som har värde för att täcka företagets skatteskulder till Skatteverket.

Räddningen då är en jurist som tar företrädaransvar

Då kan en jurist i stället ta ett företrädaransvar. Det innebär att VD, ägare och styrelsemedlemmar inte längre är betalningsskyldiga till Skatteverket för de skulder som inte är betalda. Det räddar människorna från att behöva gå från hus och hem för att betala skulderna till Skatteverket. För att en jurist ska vilja ta på sig ett företrädaransvar innebär det att den juristen får befogenheter att vidta åtgärder som räddar företagets ekonomi. Om ett företag inte har pengar att betala sina skatter, visar på att något verkligen inte står rätt till med det företaget. Förändringar behövs för att få företaget på fötter och sådant som gör företaget olönsamt måste man komma till rätta med.

Så kan ett företag komma på fötter igen

Det finns några saker som kan rädda nästan vilket företag som helst. Här är det ju viktigt att på något sätt öka intäkterna och strypa utgifterna. Man kan be om att få en företagsrekonstruktion som innebär att företaget kan skjuta upp sina skulder under tiden som företagsrekonstruktionen pågår, men sedan betalar man dem, om man inte går i konkurs. Man kan be om att att få nya finansiärer – men detta innebär att man måste ha en så pass intressant affärsidé att finansiärerna tror på företaget. Man kan även be en jurist gå in och ta ett företrädaransvar som räddar VD, ägare och styrelsemedlem att slippa gå i personlig konkurs.

En bra advokat kan hjälpa ett företag att slippa en konkurs

29 mar 2019

Många företag drivs på ett slarvigt och okunnigt sätt, det är den bistra sanningen. Egentligen är det inte så konstigt. Ett företag startas inte alltid av slipade affärsmän med järnkoll på ekonomi och företagsorganisation, utan av eldsjälar som vill kunna försörja sig på sin passion, eller av hantverkare som är jätteduktiga på att snickra eller måla, men helt utan kunskaper om hur man sköter ett företag.

Det gäller att växa med måtta

För de flesta nyblivna företagare fungerar det att lära sig företagandet efterhand, och det är viktigt att man växer enligt principen ”lagom och säkert” i stället för att satsa allt de första åren. Men för en del blir önskan att växa, parat med oförmågan att skaffa sig en bredare kundkrets, till slut det som leder till att företaget måste sättas i konkurs. När ett företag inte längre har råd att betala sina skulder, och det inte finns något som tyder på att läget kommer att ljusna, så heter det att företaget hamnat på obestånd. Obestånd är ett allvarligt läge, och det finns advokater som helt specialiserat sig på obeståndsjuridik. Dessa advokater hjälper till vid konkurser och företagsrekonstruktioner, både med borgenärer och gäldenärer som klienter.

Anlita en advokat tidigt

Den som anlitar en advokat när ekonomin börjar se snårig ut, har stora anledningar at klara sig. Och ju snabbare man ber om hjälp, desto bättre. Ofta kan det räcka med att se över organisationen, be om anstånd hos borgenärerna och hålla ut några månader till för att få saker och ting att vända. I byggbranschen till exempel, råder hård konkurrens om jobben, men genom att erbjuda underentreprenader och leveranstjänster till större företag kan man få sitt företag att hamna på mer stabil grund till dess att man är redo att anta nya utmaningar. Liknande scenarior finns för alla branscher. En advokat kan hjälpa till att se de möjligheter och stigar som finns.

Företagsrekonstruktion i stället för konkurs

Skulle det vara så att någon av borgenärerna begär att företaget försätts i konkurs, kan en advokat i stället hjälpa till med en ansökan om företagsrekonstruktion. En företagsrekonstruktion innebär att advokaten går in som rekonstruktör av företaget, och under tiden som rekonstruktionen pågår så fryses alla skulder som företaget har. Det gäller sedan för advokaten att förhandla fram en nedskrivningar av skulderna och att få borgenärerna att godkänna dessa. Vid en rekonstruktion ses också företagets organisation om, och en företagare kan få finna sig i ganska drastiska metoder för rekonstruktion, som till och med kan innefatta att man själv förlorar en del av sitt inflytande i företaget. Företaget har dock, om borgenärerna accepterar budet om nedskrivning, stora chanser att klara sig efter en rekonstruktion.

Mycket att vinna med advokat

Det finns som synes mycket att vinna på att anlita en advokat när man märker att företaget går dåligt. Innan man hamnat på obestånd finns många vägar att gå, vilket en erfaren och kunnig advokat kan visa. Skulle det gå så lång att företaget hotas av en konkurs är det av största vikt att ha ne advokat vid sin sida, för att få till stånd en företagsrekonstruktion.

Viktigt med bakgrundskontroll inför rekrytering

14 mar 2019

Att rekrytera ny personal är ett viktigt steg för varje företag. Att se till att det verkligen blir rätt person som får tjänsten kan ibland bli skillnaden för om ett företag ska kunna fortsätta växa och bli mer konkurrenskraftigt, eller om det börjar gå sämre. Därför är det oerhört viktigt att den chef som sköter rekryteringen har tillräckligt med underlag för att fatta rätt beslut.

För att få den kunskapen räcker det oftast inte med bara en intervju. Visst är arbetsintervjun oerhört viktig för att lära sig mer om personen i fråga om kunskaper, personlighet och utstrålning, men en person kan ju under en arbetsintervju säga i princip vad som helst för att få anställningen. Därför är det av största vikt att göra en ordentlig bakgrundskontroll av de personer man anser är kandidater för tjänsten.

Vad innebär en bakgrundskontroll?

En bakgrundskontroll är en säkerhetsåtgärd som utför för att säkerställa att man inte anställer någon på falska premisser. Huvudsakligen består en bakgrundskontroll av att kolla upp att uppgifterna i det cv som lämnats stämmer. Detta innefattar att man ringer upp referenspersoner och kontrollerar att personen verkligen haft tjänsten och att den inneburit de uppgifter som den arbetssökande lämnat.

Bakgrundskontroll ur ett juridiskt perspektiv

Juridiskt innebär en bakgrundskontroll inte en överträdelse om den utförs på rätt sätt. Det handlar om uppgifter som är offentliga, och man ska aldrig börja gräva djupt i personens privatliv eller försöka tillskansa sig information man inte har rätt till. Vid en bakgrundskontroll ser man helt enkelt över den offentliga information som finns om personen. Anledningen till det är inte att man vill ha privat skvaller, utan för att utröna om det finns några risker med att anställa personen.

Ett tidigare fängelsestraff eller liknande behöver inte innebära att en person inte bör anställas, men om det personen dömts för innebär en risk för företaget - ett tydligt exempel är väl om en person som dömts för ekobrottslighet söker jobb på en bank - så vill man så klart veta detta innan man fattar beslut om anställningen.

Är personen en säkerhetsrisk?

Ett annat exempel kan vara att en person verkar ha en historik av att uttala sig gränslöst om sina jobb i sociala medier, något som ibland förekommer. Kanske vill man inte ha en sådan person på en tjänst där det ingår att handha känsliga uppgifter. Frågeställningarna är många och beslut blir alltid lättare att ta när all information finns på bordet. I de fall man får in information som man inte förstår eller som gör att man vill veta mer, ska man alltid efter en bakgrundskontroll göra en intervju till med personen, där denne får en chans att förklara sig.

Rättvisa för alla

Alla som söker ett jobb ska ha samma möjligheter att få det. Ingen ska kunna ljuga och fuska sig till ett övertag och det är framför allt av denna anledning som det är så viktigt att utföra bakgrundskontroller. Att inte kontrollera en arbetssökandes cv är detsamma som att säga att du kan hitta på vad som helst, vi kommer att tro dig. Man säger dessutom till den arbetssökande att om någon hittat på ett bättre cv än dig är det troligt att han eller hon får jobbet i stället. Inte en bra metod om man vill framstå som ett seriöst företag och en bra arbetsgivare.

Bakgrundskontroll som en tjänst

Det finns många företag som erbjuder opartiska bakgrundskontroller av arbetssökande. Det är konsulttjänst som utförs under rekryteringsprocessen och priset beror förstås på hur många arbetssökande som ska kontrolleras. Att låta utföra bakgrundskontroller är ett måste för ett företag som vill vara säkra på att de anställer precis rätt person för tjänsten.

Glöm inte tillståndet innan du borrar för bergvärme

1 mar 2019

Bergvärme blir alltmer populärt i hela landet. Sveriges geologiska förutsättningar, förutom runt Malmö och övriga Skåne, är utmärkta för bergvärme. Allt fler nybyggda hus utrustas med en bergvärmepump redan från början, och många villaägare byter ut sina gamla oljepannor och installerar värmepumpar i stället.

Bergvärme är dyrt att installera, men lockar ändå många på grund av att det är så energieffektivt. Bergvärme under rätt förutsättningar kan sänka energiförbrukningen för ett hus med upp till 80%. Alla har dock inte ideala förutsättningar för bergvärme och det finns även andra faktorer att beakta innan man kan börja borra en energibrunn på tomten. Hur marken är beskaffad, om det finns andra energibrunnar i närheten, om det finns gifter i marken, hur grundvattennivån står och hur nära kusten tomten ligger är alltihop frågor som måste beaktas.

Du måste alltid söka tillstånd

Därför måste den som vill borra för bergvärme alltid söka tillstånd hos miljöenheten i kommunen där man bor. Skulle det borras utan tillstånd på din tomt räknas det som ett miljöbrott och du kommer att få höga böter och straffavgifter. Många gör misstaget när de beställer brunnsborrning att tro att borrföretaget ska ta hand om tillstånd och dylikt, men det är upp till dig som tomtägare att se till att ansökan kommer in. Det är alltså viktigt att kommunikationen kring vem som gör vad är tydlig innan det börjar borras. Ett bra borrföretag försäkrar sig alltid om att det finns tillstånd innan de sätter borret i jorden, men det finns alltid en mänsklig faktor, och det finns också oseriösa företag som helt enkelt inte bryr sig.

Vad ska stå med i ansökan?

Ansökan om brunnsborrning ska skickas in till miljöenheten i god tid innan borrningen ska ske. Du behöver ange vem som ska borra, både företagare och namnet på den person som ska utföra arbetet. Dessutom ska du noga ange var på tomten borrhålet kommer att hamna, samt dess exakta diameter och djup. Vidare ska du lämna information om vilken bergvärmepump du ska installera, samt vilket köldmedium och vilken kollektor som ska användas.

Vidare uppgifter om fastigheten och dig som är fastighetsägare krävs vanligen också. Kommunen vill kunna jämföra din tomt med andra i närheten och se om det finns fler hål borrade och hur de i så fall ligger. Det får inte vara mindre än tjugo meter mellan två energibrunnar, vilket i praktiken innebär att du aldrig kommer att få tillstånd att borra närmare tio meter från din tomtgräns.

Kontakta kommunen

Du har som husägare mycket att vinna på att installera bergvärme, förutsatt att förhållandena på din tomt är goda. Det kan bli en rejäl kostnadssänkning per år, även om de initiala kostnaderna blir höga. Men du får absolut inte glömma att skicka in en tillståndsansökan till kommunen, annars kan din investering bli en ren förlustaffär redan innan systemet har slagits på.

Vill du veta mer om exakt vad en ansökan om bergvärmeborrning ska innehålla, kontakta miljöenheten i din kommun så får du specifikationerna. Där kan också beställa blanketter och hämta  annan information kring vad som gäller för bergvärme i din hemkommun.

Här kan du jobba som arbetsrättsjurist

20 feb 2019

Stockholm: Håller du på att utbilda dig till arbetsrättsjurist eller är du bara sugen på att byta arbetsplats? Då kunskapen kring rättigheter på arbetsmarknaden behövs inom flera branscher finns relativt olika arbetsplatser att välja på. Även om målet att tolka lagar och hjälpa klienter är detsamma.

Fackförbund

Flera fackförbund har sina huvudkontor i Stockholm. Därmed finns även ett stort behov arbetsrättsjurister då fackförbunden till stor del jobbar med att hantera konflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare. Fackförbunden kan även hjälpa sina medlemmar att tolka avtal och hitta juridiska lösningar på andra problem. I flera arbetsplatsannonser till fackförbund krävs ett par års erfarenhet av yrket innan man kan få anställning av dem som jurist.

Juristbyrå

Juristbyråer anlitas både av privatpersoner och företag. På grund av de stora kostnader som kan uppstå är det däremot främst företag som kontaktar dessa byråer när det gäller arbetsjuridik. Det kan vara företag som har en enskild fråga likväl som att man vill ha löpande hjälp med arbetsrättsliga frågor.

Många byråer runt om i Stockholm erbjuder gratis inledande rådgivning. Du som privatperson kan därmed ta kontakt med juristen och berätta om ditt ärende. Det betyder däremot inte att du kan förvänta dig all hjälp utan att det snarare är en kartläggning och rådgivning om hur du kan gå vidare. Känner du förtroende för juristen kan ärendet ges till den personen – i annat fall finns flera arbetsrättsrättsjurister i Stockholm som har liknande upplägg. Här är en firma som erbjuder ett första samtal kostnadsfritt: arbetsrättsjuriststockholm.se

Större företag

Större företag med många anställda kan ha egna arbetsrättsjurister anställda. Detta för att ta hand om ärenden på ett tidigt stadie och kontrollera att företaget följer de lagar som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Som arbetsrättsjurist på ett av dessa företag får man även specialisera sig mer just mot detta företag vilket därmed skiljer mot allmänna arbeten som ges om man exempelvis jobbar på en juristfirma.

Domstolsverket

Arbetsdomstolen är en speciell domstol som enbart tar upp frågor inom arbetsrättsliga tvister. Som det framgår på dess hemsida menas då en tvist mellan ”arbetsgivare och arbetstagare”. Till grund för deras arbete ligger lagen från 1974 vilket reglerar arbetstvister samt en förordning från 1988 vilken innehåller olika instruktioner som gäller för Arbetsdomstolen.

Det är däremot olika vilka tvister som kan dras direkt till Arbetsdomstolen och vilka som först bör gå via en tingsrätt. Om tvisten kan tas direkt i Arbetsdomstolen går det inte att överklaga domen. Detta då de är den första domstolen och enda domstolen som används.

I det fall man kan gå till tingsrätt är detta första instansen. Är man inte nöjd med resultatet från tingsrätten kan överklagan ske till Arbetsdomstolen.

Frågor och svar om advokater

18 feb 2019

Det här med advokater är något som många har en ganska vag uppfattning om. Det är inte alla som känner till hur advokater arbetar, eller hur man blir en advokat. Därför reder vi ut några begrepp och funderingar som man kan ha om advokater.

Hur blir man advokat?

Advokat blir man först när man upptas i Advokatsamfundet. Det blir man först när man har arbetat några år på en advokatbyrå. Först gäller det att man studerar juridik. Ofta är det 5-6 års utbildning på universitet, där man studerar väldigt mycket om olika lagar, hur man ska tolka dem och vad de säger. Efter studierna är det meningen att man ska arbeta på en advokatbyrå som jurist innan man sedan kan ansöka om att få gå med i Advokatsamfundet.

Vad arbetar advokater med?

En advokat, till skillnad från andra jurister, är inte bara experter på juridik, utan ska framför allt arbeta för sin klient. Att få bli advokat innebär att man är upptagen i Advokatsamfundet och har lovat att vara sin klient trogen och göra allt för sin klient. Det är en advokats främsta arbetsuppgift. Sedan innebär även det att vara advokat att man lever ett rättsskaffens liv, inte slarvar eller gör fel. Om så skulle hända kan man bli varnad av Advokatsamfundet och bättrar man sig inte, kan man bli av med sin advokattitel och får efter det inte arbeta som advokat. Titeln advokat är alltså en skyddad titel, som läkare, sjuksköterska och lärare bland annat.

Kan vem som helst anlita en advokat?

Vem som helst kan anlita en advokat, när som helst. Kruxet är bara den att det inte är alla advokater som ställer upp, om det inte är så att du befinner dig i en tvist, eller är misstänkt för något brott. Däremot kan du alltid anlita en jurist, om du till exempel vill skriva ditt testamente, eller ändra sitt testamente. Man kan anlita en jurist om man ska skriva avtal med någon part och så vidare. En advokat, däremot vill arbeta med ett pågående rättsfall.

Vad kostar det att anlita en advokat?

Det kostar faktiskt en hel del att anlita en advokat. De allra flesta hemförsäkringar täcker en advokats kostnader, men det första samtalet som du har med en advokat måste du betala själv, och det brukar endast vara under en timme och kan kosta mellan 1.500-2.000 kronor. Då kan du föreställa dig vad en advokat kostar om du skulle betala hela summan själv. Vill du läsa mer och kanske anlita en adokvat i Uppsala? Läs då mer på: http://www.advokatuppsala.biz.

Vad gäller om man krockar med bussen?

3 feb 2019

Det finns alltid en fara i att vistas i trafiken. Speciellt i städer där det finns många bilar, många fotgängare och många cyklister. Stockholm är ett typiskt exempel på en sådan stad och där väljer många turister att vila lite på hanen, lämna bilnyckeln på hotellet och istället se över andra alternativ.

Det kan vara en skrämmande upplevelse att köra bil för första gången i Stockholm; bilar kommer från - till synes - alla håll, alla kör fortare, det tutas, folk skriker och det handlar om en helt ny puls. Lägger man därtill att exempelvis bussar, spårvagnar och tåg från tvärbanan kan dyka upp - ja, då kan man också förstå beslutet om att låta bilen stå kvar i garaget.

Många större sällskap väljer istället ett alternativ som ligger att hyra buss och genom detta ha en fast chaufför som kan ta en mellan alla platser man vill besöka.

Hyra buss - se till att det är säkert

Att hyra buss är ett väldigt bra alternativ för exempelvis företaget som befinner sig i Stockholm på en konferens; i bussen kan man ges möjlighet att jobba - tack vare wifi - och man kan även addera både mat, dryck och sightseeing för att göra färden mer komplett.

Men - och detta är viktigt: bara för att man sätter sig i en buss så är man inte säker och i tryggt förvar. Något som många verkar tro. Om ni ska hyra buss i Stockholm så är det därför viktigt att ni kontaktar ett företag som verkligen är seriöst och som har trafikförsäkring på den buss ni ska använda och där även olycksfallsförsäkringar ingår.

Chauffören bär ansvaret tillsammans med bussbolaget

Lika viktigt är det att chauffören verkligen får köra den buss han är anlitad för att köra; något som det tyvärr kan vara lite si och så med i vissa fall. Det kan naturligtvis vara pinsamt att fråga om detta - speciellt direkt till chauffören. Ett alternativ är därför att i förväg få veta vilken typ av buss ni ska ha och vilken chaufför som kommer att köra er runt i Stockholm - gärna då kompletterat med en bild på körkortet.

Chauffören har det yttersta ansvaret för er och det är han/hon som står för konsekvenserna om ni skulle krocka. Om det sedan skulle visa sig att en krock kommer av undermåligt underhåll - att bussen inte gått igenom en besiktning eller har körförbud - så är det bussbolaget som kommer att ställas till svars.

Som kunder är ni utan ansvar. Men, det är en klen tröst om man krockar och hamnar på sjukhus. Därför bör man också undersöka innan man väljer att hyra en buss.

Era säkerhetsåtgärder är också viktiga

Bälten ska enligt lag användas även i en buss. Chauffören måste upplysa om detta innan och att de personer vars platser som har bälten också använder dessa. Skulle ni bli stannade av polisen så är det den person som inte använder bälte som får böter - det är inte chauffören; förutsatt att han informerat om att sådana finns och ska användas. Sådan extrem skillnad gör det inte för den egna bekvämligheten att ta på ett säkerhetsbälte.

Vi skulle som en avslutande punkt även vilja trycka på två saker: Låt chauffören göra sitt jobb. Håll inte på att stressa honom, låna mikrofonen och skrika och stoja, komma med tips om resvägar etc. Han kör - låt honom göra det ni anlitat honom för. Nummer två: finns alkolås på bussen? Det ska ni verkligen se till att bussbolaget har installerat i sina bussar.

Hur får jag skyddat boende?

10 jan 2019

För många svenskar så blir vardagen så pass hotfull att man måste ha hjälp och där myndigheter måste kliva in och ta ansvar. Det kan handla om en misshandlande make, det kan handla om en familj och släkt som inte accepterar vissa livsval och det kan handla om att man genom sitt yrke kanske klivit på fel tår. Oavsett vilken anledning det handlar om så ska man veta att om det finns en tydlig hotbild så finns det också hjälp att få; det finns - och ska alltid finnas - ett skyddsnät som fångar upp innan någonting allvarligt händer.

Det vi ska titta närmare på här handlar om ett skyddat boende. Ett skyddat boende innebär att men blir utplacerad av en myndighet - exempelvis Socialtjänsten - som gjort en riskbedömning. Är läget så pass allvarligt så kan man blir förflyttad till ett skyddat boende per omgående. Det här är en trygghet för oss alla.

Att en människa är så pass hotad och utsatt att hen måste upphöra genom att försvinna från bostad, stad, allmänna register och genom att få en sekretessmarkering är i sak någonting sjukt - att hjälpen finns är emellertid ett friskhetstecken och en signal om ett samhälle där man bryr sig om varandra och hjälper de som har det svårt.

Anonymiteten är det bästa skyddet

Ett skyddat boende innebär inte någon dygnet-runt-bevakning där man har vakter runt bostaden. Larm och rejäla lås finns naturligtvis i bostaden - men primärt så handlar det om att bryta upp, få en chans till nystart och komma bort från ett konkret hot.

Det bästa skyddet är anonymiteten och där man som utsatt kan börja på en ny kula utan att någon - mer än den kontaktperson som utses - vet vem man är, vad man har gjort och vilken historia man bär på. Inte sällan så handlar den historian om rena trauman som måste bearbetas. Därför brukar samtalsterapi vara en del av den verksamhet som omger ett skyddat boende.

Även i övrigt finns hjälp - att söka jobb, att söka studier, läxhjälp för barnen, barnpassning och chans till fysiska aktiviteter för barnen. Kort sagt: allt som behövs för att komma på fötter igen och kunna lämna det hemska bakom sig.

Barnfamiljer är extra viktiga

Ett skyddat boende för just barnfamiljer blir extra viktiga. Inte minst om det handlar om att exempelvis mamman flytt med barnen och där pappan är orsaken till detta. Barnen måste få en chans att leva ett normalt liv och därför sätts extra resurser in med inriktning på dessa. Skola, aktiviteter, hjälp med läxor, transporter, skjuts och så vidare - acklimatiseringen ska gå smidigt till den nya bostaden och orten/staden. Även där finns det hjälp med samtalsterapi att sätta in vid behov.

Kontakten med myndigheten som skött placeringen sker via kontaktpersonen som utses. Som drabbad behöver man inte hålla på att uppdatera någon annan om hur allting går. Många familjer har husdjur och det är heller inget problem i ett skyddat boende.

Lever din granne i ett skyddat boende?

Det vet du inte och det är något som du heller inte ska veta. Anledningen till varför vi ställer en så pass rak och, aningen okänslig, fråga som i rubriken handlar om att vi idag lever i en annan tid. Förr var ett skyddat boende mer skyddat. Idag finns sociala medier, alla har kameror och en felaktigt tagen bild kan innebära en katastrof för en utsatt.

Vår uppmaning är därför att vara försiktig med att ta bilder där andra människor syns och absolut inte lägga ut någonting om du inte fått godkännande om det. En - för dig - rolig bild kan röja identiteten för någon vars liv just kommit på rätsida och det leda till fruktansvärda konsekvenser.

Besök Curbo Sverige om du vill läsa mer om skyddade boenden.

bostadsområde

← Äldre inlägg