Få juridisk hjälp i en företagsrekonstruktion

Har ett företag stora ekonomiska svårigheter finns det några olika åtgärder som man kan genomföra för att komma till rätta med de problem som man kanske har. Den som har följt Saab-affären vet att det finns vissa rekonstruktioner som är större och vida kända än andra. Just i fallet med Saab, misstänkte Eko-brottspolisen att det förekom kriminell verksamhet. Det rättsliga efterspelet är ännu inte slut. Nu behöver inte alla företag sluta på detta sätt, däremot finns det alltså möjlighet för företag med ekonomiska problem att få hjälp på olika sätt.

Det händer under en företagsrekonstruktion

Bland det första som händer när en företagsrrekonstruktion inleds är att företagets verksamhet sätts på paus. Det är som om företaget trycker på en paus-knapp.

1. Verksamheten läggs tillfälligt ner.

2. Ett företag som befinner sig under en företasrekonstruktion ska inte betala skulderna för att juristen som arbetar med själva företagsrekonstruktionen ska få en chans att se över tillgångar, pengaflöden och tillgångar på ett sätt som kan rädda företaget.

3. En jurist utses av tingsrätten.

4. Meningen med själva företagsrekonstruktionen är att juristen ska kunna se de möjligheter som de facto finns för att överleva de ekonomiska problemen och kanske de tillfälliga svårigheterna att betala sina skulder.

5. Då kan det till och med bli så att styrelsen byts ut.

6. Vissa delar av företaget kanske läggs ner som inte inbringar de intäkter som krävs för att företaget ska kunna leva vidare men med de delarna intakta.

7. Att ett företag genomgår en företagsrekonstruktion kan innebära stora omställningar, som kanske är nödvändiga för att företaget ska undvika konkurs och leva vidare.

8. Efter att företagsrekonstruktionen är genomförd fortsätter sedan verksamheten, eller så väljer man att konkursa företaget. Man kanske kommer fram till att det inte finns någon framtid för företaget och att det saknas förutsättningar.

Företagsrekonstruktion måste ledas av jurist

Det är alltid en jurist som genomför en företagsrekonstruktion då det är mycket viktigt att personen som genomför den har all kunskap som krävs. En affärsjurist har ju en omfattande kunskap om vilka lagliga möjligheter som finns för att ett företag ska kunna genomföra nödvändiga förändringar. Det finns ju en hel del lagar som reglerar vad ett företag kan och inte kan göra när det kommer till ekonomi, bokföring och åtgärder. Här är det viktigt att inga juridiska fel begås och att man agerar inom algens råmärken. Här kan du läsa mer om sådana jurister.

24 May 2019