Hur får man gratis advokat?

Hur får man gratis advokat - är det överhuvudtaget möjligt att få rättslig hjälp utan att betala en krona? Det finns olika situationer som kan kräva professionell juridisk hjälp. Sådan kostar ofta pengar och det innebär att alla inte har samma möjlighet att få den hjälp man behöver. Detta står emellertid i kontrast mot att alla ska ha samma chans att nå rättvisa.

Den som har mest pengar har bäst möjligheter att bli frikänd, att vinna mål i rätten eller på annat sätt kunna köpa sig rättvisa? Nej, riktigt så fungerar det inte i Sverige. Här ska alla - rik som fattig - ha samma möjligheter och rättigheter. Det innebär att man som indragen i en tvist eller i ett brottmål också ska kunna anlita en jurist eller en advokat oavsett vilka medel som finns på bankboken.

Inga fria luncher, säger kanske vän av ordning. En korrekt iakttagelse förvisso - men i det här fallet så handlar det om en väldigt generös meny sett till hur mycket man i slutändan behöver betala.

handskakning med advokat

Tre olika lösningar är möjliga

Det vanligaste scenariot om någon privatperson hamnar i en tvist av något slag är att rättsskyddet täcker kostnaden för en advokat/jurist. Rättsskydd - har jag verkligen ett sådant? Ja, troligen så har du det. I hemförsäkringen så finns nämligen rättsskyddet inbakat och det innebär att du per automatik förmodligen har detta skyddsnät som fångar upp dig vid en framtida prekär situation.

Hur pass täckande ditt rättsskydd är, det är emellertid en helt annan fråga och denna uppmanar vi dig att hitta ett svar på. Försäkringsbolag har olika nivåer, olika tak och olika gränser för hur mycket man är villiga att betala. Vissa kan exempelvis säga att man betalar 80% av kostnaden med ett tak på 200.000 kronor. Detta medan andra har betydligt mindre generösa villkor. Se över vilket rättsskydd du har och försök att omförhandla detta om du har sämre villkor än du trott. Man vet aldrig vad framtiden bär i sitt sköte.

Rättshjälp - för den som saknar rättsskydd

Alla har inte en hemförsäkring och därmed har man inte heller det rättsskydd som inkluderas. Dessutom så kan rättsskyddet komma med vissa klausuler för att gälla också (att man ska ha haft hemförsäkring under en viss tid och så vidare).

Om man saknar rättsskydd och behöver juridisk hjälp så kan man istället vända sig till A) en advokat för rådgivning och konsultation enligt en fast taxa och B) låta denne, vid behov, skicka en ansökan om Rättshjälp till Rättshjälpsmyndigheten.

För att få rättshjälp så krävs det emellertid att man uppfyller vissa kriterier. Alla får inte en ansökan beviljad - tvärtom; det är vanligt med avslag. Något som primärt handlar om att man som sökande har ett ekonomiskt underlag (inkomst, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder) som överstiger 260.000 kronor/år. Om så är fallet så beviljas man inte rättshjälp.

Ta hjälp på internet

Idag finns det möjligheter som förr var omöjliga. Att använda internet som en kanal för rådgivning med en advokat är en fantastisk lösning som inte kostar pengar. Likaså finns det vissa byråer som - under vissa tider - åtar sig ärenden pro bono . Man kan även ringa för konsultation och, gratis, få direktiv om hur man tar sig vidare på bästa sätt.

4 Oct 2019