Hur anmäler man umgängessabotage?

Hur anmäler man umgängessabotage och hur stora är chanserna att en sådan anmälan tas på allvar och leder någonstans? Vi tänkte reda ut lite kring detta ämne, men först: vad är egentligen ett umgängessabotage?

Barn har rätt att umgås och spendera tid med båda sina föräldrar. Det är också därför som fortsatt gemensam vårdnad fortlöper i samband med en skilsmässa eller en separation. Från statens sida så ser man alltid till barnens bästa och i det här fallet - i samband med att föräldrarna beslutat sig från att gå skilda vägar - så är gemensam vårdnad att föredra och där båda föräldrarna genom detta har lika ansvar i beslut som rör barnets framtid.

Därför kan umgängessabotage ske

I de flesta fall så fungerar detta bra. I en del fall så är det jättebra - barnen har två olika hem, men upplever att det är lugnare, skönare och mer kärleksfullt än vad det var då föräldrarna levde tillsammans. Det finns lyckliga skilsmässor som är till gagn för alla parter, det är en sak som lätt glöms bort.

Men, det finns även exempel på där en skilsmässa eller en separation river upp- och vänder på allting. Föräldrarna kanske är oense om att skiljas, en ny partner kanske dyker upp, bråk om pengar kan förekomma och känslor som svek, avundsjuka eller hämnd kan dyka upp och svärta ner hela tillvaron. Det senare kan leda till infekterade bråk som - tyvärr - kan innebära att barnen används som ett slags vapen för att såra varandra. Något som kan innebära ett rent umgängessabotage.

Så kan ett umgängessabotage se ut

Ett umgängessabotage är att anse som ett brett begrepp dit många olika handlingar och företeelser kan räknas. Det kan handla om att den ena föräldern smutskastar den andre inför barnen, det kan handla om att manipulation och det kan handla om att hela tiden framställa sig själv i en bättre dager.

Ett umgängessabotage kan även innebära att man ställer in planerade träffar hos den andre föräldern med hänvisning till att barnet blivit sjukt. Det vill säga: barnet ska bo hos pappa varannan helg, men drabbas hela tiden av mystiska åkommor som gör att dessa helger måste ställas in.

I en del fall av umgängessabotage så har man även sett att den ena föräldern reser iväg med barnen utan att meddela den andra, att man försvårar vid hämtning- och lämning samt att man, helt enkelt, inte dyker upp då man bestämt någon aktivitet. Allt detta faller in under det som kan kallas för umgängessabotage och allt är - om det sker upprepade gånger - att anse som lika allvarligt.

ledset barn

Anmäl umgängessabotage till Tingsrätten

Upplever man att man som förälder är utsatt för ett umgängessabotage så kan man anmäla detta genom att lämna in en skriftlig stämningsansökan till Tingsrätten. Det som sker i och med detta är att båda föräldrarna kommer att höras och att man därefter skickar ärendet vidare till Socialtjänsten där en umgängesutredning tar vid.

En sådan utredning brukar normalt innebära att föräldrarna intervjuas samt att även andra närstående till barnen får komma till tals - skolpersonal, tränare. släktingar och så vidare. Målet är att få en så bred och stor bild av hur umgänget ser ut och vilka svårigheter som eventuellt finns innan utredningen skickas vidare till Tingsrätten. Väl där - och om ett umgängessabotage ansetts förekomma - så kan ensam vårdnad tilldelas den som drabbats.

Det, om något, borde visa på vikten av att tillgodose barnens rätt och behov av att träffa även den andra föräldern. Ett medvetet umgängessabotage - oavsett skäl - kan faktiskt innebära en förlorad vårdnad.

Advokatbyrån Sörmdal kan hjälpa dig i denna typ av ärenden.

4 Oct 2019