Skillnad på kriminellt och lagligt kapital

Den senaste tiden har vi fått ta del av flera fall av misstänkta penningtvättsbrott, som till exempel Danske Bank och senast i Swedbank. Nu har de misstänkta penningtvättsbrotten inte rört svenska kriminella, men misstankarna rör de svenska och danska bankerna. Misstankarna är den att bankerna har deltagit i penningtvätt, och med det menar man att inkomstkällorna kommer från skumma affärer som är olagliga, men genom att bankerna har fört över stora summor kapital, har de gjorts lagliga och därmed möjliga för kriminella att komma åt pengarna på lagliga väg.

Alltså, pengarna kommer egentligen från olaglig verksamhet, men kriminella personer kommer åt pengarna på helt laglig väg. Detta kan uppröra många, då de kriminella och deras olagliga verksamheter egentligen borde stoppas, och pengarna beslagtas, men istället har bankerna gjort det möjligt för de kriminella att fortsätta sin olagliga verksamhet och hjälpt dem.

Förtroendet för bankerna kan skadas

Att bankerna är delaktig i pengaöverföring som gör olaglig verksamhet laglig och dessutom ger kriminella möjlighet till åtkomst av kapitalet, skadar allmänhetens förtroende för bankerna. Egentligen ska ju bankerna fråga sina kunder varifrån pengarna kommer, när man kan misstänka brott – och slå larm om brottslig verksamhet. Något som misstänks inte ha skett i dessa fall. Så vad är alternativet? Många tänker att om inte de svenska och danska bankerna hanterar dessa kriminella personers kapitalöverföringar, så gör någon annan bank det. Så vad är alternativet? Ska bankerna bara ge upp, och fungera som de kriminellas bank? Och vad är en banks uppgift egentligen?

Hela samhället påverkas av kriminalitet

Enkelt förklarat kan man säga att hela samhället påverkas mycket negativt av kriminalitet. Säg att det var din familj som drabbades av kriminell verksamhet, genom att dina barn blir beroende av knark som de kriminella säljer, eller blir kidnappade för att kidnapparna ägnar sig åt människohandel. Då skulle väl du önska att de kriminellas verksamhet motarbetades och försvann? Som offer önskar man ju sig rättvisa, hårda fängelsestraff och att alla pengar togs ifrån brottslingarna, eller hur? Om det är så att bankerna och andra samhällsfunktioner istället hjälper dem fortsätta sin verksamhet, då befinner sig hela samhället på ett sluttande plan, eller hur?

De kriminella ska motarbetas

Istället ska kriminalitet motarbetas, försvåras och straffas, eller hur? För att komma åt de kriminella är det viktigt att det istället finns ett starkt kapital i samhället som är lagligt; att det finns laglig verksamhet för kapitalöverföringar och att det finns juridiskt utbildade personer som ser till att alla kapitalöverföringar är lagliga. Vi ett starkt kapital som växer på lagliga väg, och rensar ut kriminella element ur finansvärlden. Därför behöver vi alltfler jurister som kan se skillnaden på laglig och olaglig verksamhet och vi behöver människor som håller sig på rätt sida om lagen, när det kommer till stora summor kapital, det är lätt hänt att man börjar slira på lagligheten. Här kan man läsa mer om en sådan aktör inom kapitalförvaltning: kapitalförvaltning.biz.

20 Jun 2019