Att utbilda sig till advokat

För den som vill ha en yrkesframtid som advokat krävs många års utbildning, för att sedan kunna jobba på stora byråer i till exempel Stockholm eller Göteborg. Förutom fem års utbildning behövs dessutom minst tre års praktik vid en juridisk verksamhet, för att till sist kunna avlägga sin advokatexamen. Det är en lång väg att gå men för den som har siktet inställt på mål och stora drömmar inom yrket är det en självklarhet att lägga ner lång tid på studier och praktiskt lärande.

Juristprogrammet i olika städer

Första steget mot advokatyrket är att läsa det femåriga juristprogrammet, som finns på några av Sveriges universitet och högskolor. Bland annat i Uppsala och Göteborg kan man läsa denna utbildning som leder till en juristexamen. Utbildningen är upplagd med både teoretiska studier och praktisk problemlösning. Man får även utöva olika typer av rollspel under utbildningens gång, för att sätta sig in i olika situationer som ska efterlikna verkligheten.

Praktikperiod och examen

När man avslutat sina studier vid någon av högskolorna eller universiteten i Stockholm, Göteborg eller någon av dom andra städerna är det dags att göra sin praktik. För att senare få jobba som advokat krävs en praktikperiod på minst tre år hos en kvalificerad juridisk verksamhet. Man kan till exempel jobba som biträdande jurist hos en juridisk byrå eller en advokatbyrå. När dom tre åren har gått måste man dessutom avlägga en advokatexamen, som alltid avslutas med en muntlig examination.

Ansökan till samfundet

Advokat är en titel som är skyddad av lagen, och när man uppfyller samtliga krav skickar man in en ansökan till advokatsamfundet. Ansökan prövas noggrant av styrelsen som kontrollerar att den sökande uppfyller alla formella krav men också har en stabil ekonomi och dom rätta personliga egenskaperna för att utöva yrket.

Framtiden inom yrket

När man avlagt sin examen och är färdig advokat finns stora möjligheter att själv välja inriktning inom yrket. I dom stora städerna som exempelvis Göteborg är det lättare att välja sin egen väg än i en mindre stad eftersom efterfrågan är inom olika och specifika områden något större. Oavsett om man väljer att flytta eller bo kvar på sin hemort finns det gott om jobb, och även om det i dagsläget råder balans på arbetsmarknaden så finns en ljus framtid för den som vill satsa på den här utbildningen. Juristprogrammet ger en bred kompetens så om man inte får det jobb man önskar med en gång kan man jobba med något annat medans man väntar på att drömjobbet dyker upp.

Det tar alltså minst åtta år från första dagen med studier tills man kan genomföra sin advokatexamen. Dessa år innefattar både studier vid universitet eller högskola, samt flera års praktik och ett slags slutprov för att få sin titel. Det är en lång väg att gå men med stora drömmar och höga mål kan man skaffa sig en säker framtid hos en liten eller stor byrå, i en liten eller en stor stad. Läs mer här.

1 Aug 2019