Rättsområden för affärsjurister

Funderar du på att bli affärsjuraffärsuppgörelseist? Det är en ganska bred term, med många rättsområden under sig. Får man en anställning på en framgångsrik byrå så finns ofta möjligheter till en mycket god lön – dock innebär det allt som oftast ganska hårt arbete för att nå dit. Väl där finns det en rad olika nischer man kan jobba inom. Till exempel:

Mergers and acquisitions

Mergers and acquisitions, förkortat M & A, kan beskrivas som företagsöverlåtelser på svenska. Inför och under större överlåtelser krävs normalt en hel del juridiskt arbete. Det kan till exempel handla om att dokumentera förhandlingarna på rätt sätt och att bedöma de juridiska konsekvenserna av avtal som bolaget är bundet till.

En jurist som arbetar med mergers and acquisitions bör ha god kompetens inom till exempel bolagsrätt och avtalsrätt. Såväl köpare som säljare kan ta affärsjurister till hjälp vid företagsöverlåtelser.

En köpare behöver göra en ekonomisk och juridisk grundlig genomgång av företaget som ska köpas. Information om förpliktelser, ägarstruktur och avtal bör vara av intresse. På samma sätt är det viktigt för säljaren att veta exakt vad man säljer. Mergers and acquisitions är ett ganska litet område för jurister i Sverige att arbeta inom. 

Avtalsrätt

Vid affärer är avtal en nödvändighet. Det bäddar för en affärsrelation med tydlighet och jämlikhet. Båda parter bör skyddas, men också förpliktigas, av ett avtal. Sammantaget kan det ge en mer produktiv affärsrelation. Framförallt är det kanske ett sätt att undvika tvister.

Bolagsrätt

Bolagsrätt ingår i associationsrätten och är ett omfattande rättsområde. Jurister inom bolagsrätt har mycket god kunskap i företagsformer och lagarna som reglerar dem. Området är viktigt i många affärsjuridiska ärande och påverkar egentligen allt företagande. Detta oavsett om det handlar om familjeföretag, börsföretag eller minder firmor. För lekmän kan det vara en snårig djungel att ge sig in. Jurister inom bolagsrätt kan ge råd om till exempel bolagsbildning, företagsformer och ägarstruktur.

Arbetsrätt

Reglerna kring anställningsavtal är många – och kan uppfattas som mycket komplicerade. Reglerna finns bland annat i MBL, Medbestämmandelagen, och LAS, Lagen om anställningsskydd. Lagarna har stor betydelse för vilka åtgärder såväl arbetsgivare som arbetstagare kan vidta i praktiken.

Situationer och tvister kan till exempel uppstå vid uppsägning av personliga skäl eller vid arbetsbrist. Vidare kan omorganisationer och mergers and acquisitions leda till situationer där arbetsgivare och arbetstagare inte har full koll på vad som gäller. Misstag från arbetsgivarens sida kan leda till långdragna tvister med skadestånd och rättegångskostnader som konsekvens.

28 Jun 2019