Det innebär bedrägeribrott

Vad är rekvisiten för ett bedrägeribrott? Alltså, när är det fråga om ett bedrägeri och vad innebär det? Jo, det är ett bedrägeri, om en person får någon annan att göra något som den personen inte skulle ha gjort (annars). Det blir brottsligt om det innebär att den som har lurar någon att göra något, vinner ekonomiskt på det, mer än 1000 kronor för att det ska lagföras – utredas och utdömas ett straff.

Till exempel:

1. någon sänder en bluffaktura och kräver att den andra ska betala

2. någon påstår att man ska vinna en massa pengar på att göra en investering, som inte finns

3. någon kopierar uppgifter från ett kontokort och tar ut pengar ur kontot antingen med kontorkortet eller med uppgifterna som man har tagit från kontokortet

två personer skakar hand

Så bedöms straffet för brottet

Har man gjort sig skyldig till ett brott som är under 1000 kronor, anses det som ett ringa brott. Här bedömer man från fall till fall och med hänsyn till hur utsatt man som offer blir, den skyldigas ålder och omständigheter kring brottet. Är det däremot ett grovt bedrägeri innebär det till exempel att den som gjort sig skyldig till brottet har missbrukat många människors förtroende, eller använt sig av personuppgifter som den har stulit av någon annan. Eller om den som är skyldig har utsatt offret för en fara, eller en stor skada. 

Skillnaden mellan brotten innebär olika straff

Varför man skiljer mellan ringa brott och grovt brott, är för att man ger olika straff beroende på vilket av dem som man har gjort sig skyldig till. Är det till exempel ett ringa bedrägeri, döms man till böter, eller fängelse i högst 6 månader, medan ett grovt bedrägeribrott kan ge upp till 2 års fängelse. Har man suttit häktad i ett halvår, räknas det in. Har man blivit skyldig till ringa brott, då går man fri efter 6 månader i häkte.

Viktigt anlita duktig advokat vid misstanke

Eftersom man riskerar fängelse, om man skulle finna att man är skyldig, så är en offentlig försvarare gratis. Oftast utser tingsrätten en advokat som kan bli offentlig försvarare åt en. Men det är sällan den bästa advokaten som man blir tilldelad, därför är det viktigt att välja själv vilken advokat som ska få försvara en. Det är nämligen stor skillnad mellan de olika advokaterna och vilken erfarenhet som de har. Ju bättre advokat, desto större chans att du får en rättvis dom, eller frias helt och hållet. Läs mer här.

31 May 2019