Löner för att jobba med familjerätt

Är du intresserad av familjerätt? Om du vill jobba med det, finns det flera olika yrkeskategorier som kan vara aktuella. De flesta kanske tänker först och främst på jurister och byråer som är inriktade på just familjerätt. Dessa finns det ett flertal av – och de återfinns främst i landets större städer (till exempel Göteborg). 

Det finns dock andra kompetenser som är efterfrågade inom yrket. En sökning med nyckelordet familjerätt, på en av landets största jobbportaler, ger oss många resultat. 

Som nämnt i inledningen, är det i huvudsak jurister som söks. En juristbyrå i Göteborg söker till exempel en arabisktalande jurist. Förutom familjerätt, jobbar byrån även med socialrätt, migrationsrätt och affärsrätt. En annan advokatbyrå som jobbar med familjerätt i Göteborg skriver att de söker en paralegal i samband med att de expanderar. 

En annan annons gäller socialsekreterare. De söker kompetens som kan arbeta inom den enhet där bland annat familjerätt och familjehem ryms. Det betonas att du kommer att arbeta nära tillsammans med dem. I de flesta fall är yrket inte lika välbetalt som arbetet på en juristbyrå – samtidigt är det kanske inte bara en hög lön man eftersträvar. 

Att arbeta med familjerätt som jurist innebär inte sällan en god lön. Medellönen idag ligger på över 50 000 kronor, och jobbar man på en privat byrå blir lönen ofta lite högre, jämfört med om man jobbar inom offentlig sektor. Enligt löneprognoser kommer jurister att bli ännu mer välbetalda under nästkommande år. 

Markanta skillnader mellan privat och offentlig sektor

 

 

Löneskillnaderna för jurister inom privat och offentlig sektor är ganska stora. Siffror från fackförbundet Jusek tydliggör detta med grafik på sin hemsida. Klickar man i att man arbetar inom offentlig sektor och har en lön på 90 000 kronor, så får man beskedet att man tjänar mer än 97 procent som befinner sig i samma urvalsgrupp. Byter man ”offentlig sektor” mot ”privat sektor” så tjänar man mer än 90 procent i samma urvalsgrupp. 

I privat sektor är även skillnaden mellan de lägst betalda och de bäst betalda större. Till exempel visar deras data att fyra procent av juristerna tjänar mer än 110000 kronor i månaden. Dessa siffror tycks inte nås i offentlig sektor, och således är gapet större inom privat sektor. 

Den jurist som tjänar 30 000 kronor, och som jobbar inom offentlig sektor, tjänar mer än nio procent i samma urvalsgrupp. Motsvarande siffra för privat sektor är fem procent. Man kan således konstatera att det finns stora löneskillnader mellan offentlig och privat sektor. 

Men det finns givetvis många andra faktorer som påverkar. För att ”ha råd” att nischa sig hårt som jurist, eller som juristbyrå, behöver man kanske ett större kundunderlag – kundunderlag som hittas i de större städerna, så som Göteborg, till exempel. Vill man jobba så mycket som möjligt med familjerätt kan man behöva flytta till en större stad, om man inte redan bor i en. Även om jurister på glesbygden också kan vara specialiserade, så finns det inte alltid tillräckligt många fall att ta sig an inom nischen. Läs mer på https://www.familjerättgöteborg.se/

5 Nov 2019