Advokaten viktigast i vårdnadstvist

Det sägs ofta att beslut som rör barn är svåra att fatta. Särskilt svårt är det när det handlar om barns vårdnad, boende och umgänge. Månda myndighetspersoner, som socialtjänsten och polisen har mycket svårt att prata med barn, oftast är det endast barnpsykologer som ju är utbildade för att prata och lyssna på barn, som kan den svåra konsten, förutom föräldrarna då, förstås. Hit hör även personal på skola och förskola, som förutom föräldrarna känner barnen ganska så väl. Att barn ska höras i alla frågor som rör deras boende och umgänge, gäller enligt lagen, men tillämpas i alldeles för få fall. Detta trots att barnen mycket väl skulle kunna höras och lyssnas på.

Många vårdnadstvister är mycket infekterade

Många advokater vittnar om att flera vårdnadstvister är mycket infekterade. Föräldrarna tenderar alltmer att smutskasta varandra i stället för att fokusera på vad som är bäst för barnen. Det gör att många advokater till sist tröttnar på att befinna sig i ett slagfält mellan föräldrar som är mer förbittrade på varandra än vill hitta en lösning som är bäst för deras barn. Och lagen ger inte mycket lösning för hur man ska bestämma om barns vårdnad, boende och umgänge. Och utanför domstolen finns det heller inte mycket stöd för föräldrar som inte kan komma överens om barns vårdnad, boende och umgänge. Det är socialtjänstens egentliga uppgift, men många kommuners socialtjänster är oftast överlastade med arbete och har knappa resurser.

Anlita rätt advokat allt viktigare

Därför blir det allt viktigare vilken advokat som man anlitar, när det handlar om barnets situation och framtid. Advokaten är oftast den enda som förstår den juridiska processen och är därför den viktigaste personen i en vårdnadstvist. Ofta brukar domstolen inte vilja lyssna på bråk och gräl mellan föräldrar, utan vill endast få till stånd ett beslut om barnet som de själva verkar tycka är mest rättvist. Trots att lagen säger att barn ska komma till tals när det kommer till alla beslut som rör barnet själv, sker det alldeles för sällan, då man tycker det är svårt att tala med barn. Barnpsykologer är ju egentligen de enda som är utbildade att tala med barn, men för att de ska få det, krävs ett medgivande av båda vårdnadshavare och oftast är det den ena som motsätter sig det. Det gör ju att barn sällan kommer till tals när de egentligen ska höras. 

Bor du i Göteborg och behöver en advokat för en vårdnadstvist? Läs då mer här.

12 Aug 2019