Så mycket kostar olovligt byggande i Uppsala

Om en utbyggnad eller nyutbyggnadbyggnad sker utan bygglov kan Uppsala kommun ålägga personen att betala höga böter. Var därför alltid helt insatt i när bygglovet krävs. Vid minsta tvekan – hör med kommunen i frågan.

Då kan byggsanktionsavgift tas ut

På Uppsala.se går det att läsa vid vilka tillfällen som byggsanktionsavgift kan krävas och på vilken nivå dessa är. Det finns två tillfällen då utbyggnad eller nybyggnad kan resultera i detta.

Påbörja arbetet – Om exempelvis en utbyggnad påbörjas, som kräver bygglov, innan man fått detta godkänt kan avgift krävas. Här bör man däremot granska vad som kräver ansökan och vad som inte gör det. Är det exempelvis en altan med tak som byggs som en utbyggnad på huset är det enbart taket (och eventuellt höga staket) som kräver bygglov. Därmed kan man bygga en altan utan dessa delar om så önskas.

Börja använda för tidigt – Även om utbyggnaden börjat användas innan Uppsala kommun gett slutbesked kan sanktionsavgift tas ut.

Så mycket kostar det

Hur stor avgiften blir beror på vilka fel som genomförts. Detta grundar sig sedan prisbasbelopp vilket är ett belopp som ändras varje år nationellt. Som mest kan avgiften vara 50 prisbasbelopp.

Exempel:

Ett garage byggs som en utbyggnad. Eftersom ytan är på 60 kvadratmeter krävs bygglov. Detta garage började sedan användas innan man fått slutbesked. Kan resultera i en avgift på 4418 kr.

En villa påbörjas byggas. Villan är på 160 kvadratmeter. Då detta sker innan startbesked uppkommer en kostnad på 103 463 kr.

(Avgifter enligt Uppsala.se jan 2019)

Även i ”god tro”

De avgifter som presenteras ovan kan alltså behöva betalas om en utbyggnad eller nybyggnad sker utan giltigt bygglov. Detta alltså även om man som ägare av marken inte varit insatt i reglerna eller missförstått dem. Det är alltså helt och hållet upp till de som vill bygga att kontrollera om bygglov behövs eller inte i den del av Uppsala där man tänkt bygga.

Rådgivning på vägen

Då det kan upplevas svårt att veta vilka utbyggnader och tillbyggnader som kräver vilka tillstånd finns öppen rådgivning för kommunens invånare. Den är öppen 15 - 18 varje torsdag och hittas på bottenplan på Stationsgatan 12 i Uppsala. De som kommer hit kan därmed få hjälp med bygglovshandlingar, diskutera med arkitekter eller byggnadsinspektörer och därmed få hjälp med vilka handlingar man bör skaffa innan ansökan skickas in. På detta sätt minimerar man risken att enbart få besked om att bygglovet inte kan beviljas utan att vissa dokument först måste kompletteras.

Här kan du läsa mer om utbyggnader: utbyggnaduppsala.se/

22 Apr 2019