Vad är tredskodom?

Vad är en tredskodom? Det snabba svaret på frågan är att om en part inte dyker upp i rätten eller till förhandlingarna så kungörs en tredskodom. Det innebär att den andra parten vinner målet och där den person som uteblivit får betala rättegångskostnader samt de krav som är ställda (inom rimlighetens gränser).

En tredskodom kan inte överklagas. Om man får en tredskodom över sig så har man emellertid en annan chans och denna ligger i att rätten prövar fallet på nytt. För att detta ska kunna ske så måste man ansöka - genom en advokat - om så kallad återvinning och hoppas att fallet prövas ännu en gång. Denna ansökan måste lämnas in inom en månad efter att en tredskodom förkunnats.

Tredskodomar kan endast förkunnas i samband med tvister och aldrig i samband med brottmål. Dessutom så handlar det om dispositiva tvister - det vill säga att tvister där det finns en chans att parterna kan komma överens genom en förlikning.

Tredska - ett gammalt uttryck

Tredskodom härstammar från ordet tredska; något som kan översättas till exempelvis motsträvig. Däri ligger också förklaringen: dyker man inte upp förhandlingen så är man motsträvig, man trilskas och man trotsar kallelsen man fått. Dyker man inte upp så ska man ändå kunna dömas: man ska inte kunna förhala rättvisans gång genom att utebli och därmed köpa sig tid. Det är grundtesen med en tredskodom.

Förr var det vanligt att detta skedde. Det kunde ta månader och - i vissa fall - år innan en dom avkunnades och detta som en följd av att korrespondensen skedde via brev och skrivelser. Var du drabbad av ett brott så fick du - helt enkelt - vara beredd på att vänta in en eventuell upprättelse och detta som en följd av att det tog sådan tid innan alla fått en chans att yttra sig.

1942 så gick man över till muntliga förhör i rätten och systemet med skriftliga sådana fick ställas åt sidan. Därmed så såg också tredskodomen dagens ljus: genom att utebli så kunde man inte längre köpa sig tid; den drabbade kunde få upprättelse oavsett och detta utan att man behövde vänta i flera månader. Samtliga berörda i ett mål skulle infinna sig enligt den kallelse som skickats ut.

Man måste säkerställa att kallelsen kommit

Det skapar också ett problem. Hur vet man att någon verkligen fått en kallelse? Från rättens sida så måste detta verifieras innan en tredskodom kan förkunnas. Därför så är det inte ovanligt att se annonser i tidningar, efterlysningar via nätet eller andra kanaler i jakt på en svarande.

Man gör detta innan en tredskodom kan avkunnas och med ett syfte att verkligen säkerställa att den svarande inser allvaret och att en tredskodom kan vara väldigt allvarlig. På samma sätt som alla andra domar. Om man inte kan bevisa att en svarande uteblivit på grund av att denne inte fått kallelsen eller stämningsansökan så kan man istället döma en utvarodom.

6 Sep 2019