Frågor om aktieägaravtal

Varför ha aktieägaravtal istället för bolagsordning? Det skiljer sig på flera punkter men framförallt handlar det om transparens. Bolagsordningen är offentligt material som därmed vem som helst kan beställa hem från Bolagsverket. Men det är inte alltid man vill visa upp ägarstruktur vilket gör att aktieägaravtal kan vara bättre alternativ.

Vilka företag använder aktieägaravtal?

Det är främst småföretag och/eller familjeföretag som använder dessa avtal. Man skapar tydlighet och effektivitet gällande styrning och ägandeskap samtidigt som det inte är transparent mot tredjepart.

Vad menas med ”exit”?

I ett aktieägaravtal kan det framgå vad som händer om en part vill lämna ägandeskapet och därmed sälja sina aktier. Det kan framgå hur priset ska räknas ut, vem som ska köpa och om det finns fördelar i att äga aktierna fram till ett visst datum/år. Med ”exit” menas alltså att en person inte längre vill vara delägare i företaget.

Vad kan avtalet reglera?

Exempel på punkter som aktieägaravtal kan reglera är hur styrelsen ska vara sammansatt, vilka som är ingående delägare, eventuell arbetsfördelning, hur värdet på aktierna ska räknas ut och ändamålet med bolaget.

Finns det olika avtal beroende på företagets struktur?

Ja det finns en rad olika utformningar på aktieägaravtal. Framförallt är det storlek på företaget som avgör detta. Det kan exempelvis skilja om avtalet ska innefatta drag along eller inte samt om det är nybildat företag eller inte.

Vad är kompanjonsavtal?

Kompanjonsavtal är samma sak som aktieägaravtal. Det är enbart ett annat ord som delvis påvisar att man är kompanjoner och inte enbart delar ägandet av företaget.

Varför är det viktigt med krav på äktenskapsförord i avtalet?

Om en person äger en del i ett företag och sedan skiljer sig kommer denna andel räknas in i det gemensamma bohaget som sedan ska delas mellan de två som skiljt sig. Detta kan skapa mycket svåra ekonomiska situationer. Det är därför mycket vanligt att det i aktieägaravtalet framgår att ägarna måste ha äktenskapsförord där det framgår att ägandet av företaget sker som enskild egendom. Vid en skilsmässa räknas nämligen inte enskild egendom in i det som ska delas mellan makarna.

Kan man använda mallar?

Det finns flera mallar på nätet som kan köpas eller laddas hem gratis. För det första bör man aldrig använda mallar från källor man inte litar på till 100%. För det andra bör man fundera över om mallen ger säkerhet på tillräcklig nivå. Kanske behöver en jurist kopplas in så att avtalet utformas exakt efter de behov som finns.

2 Aug 2019