Vad är insiderhandel?

Vad är insiderhandel, hur kan man dra nytta av det och vilka påföljder kan det bli rent juridiskt om man åker fast för detta? Insiderhandel är brottsligt och det kan ge ett straff där påföljden kan bli allt från böter till fängelse i upp till fyra år.

Insiderhandel innebär att en så kallad insynsperson i ett företag använder information som inte delgivits allmänheten för egen vinning. Låt oss säga att en person vet att ett börsnoterat bolag står inför en kraftig förändring till det positiva - en ny innovation som kommer att förändra marknaden - och i och med detta bestämmer sig för att köpa en massa aktier i bolaget. Då nyheten sedan presenteras så stiger aktien med flera procent och personen som handlat med dessa har också gjort sig en rejäl hacka.

Felet är att han skaffat sig dessa pengar på ett olagligt sätt och att han gjort sig skyldig till ett insiderbrott. En insynsperson kan i det här fallet vara VD, Vice VD, en finanschef eller en person som arbetar som chef över olika marknadsfrågor inom bolaget.

Två händer möts i ett handslag

Informationen måste nå allmänheten innan handel får göras

Om vi säger att denne person väljer att föra sin information vidare till en kontakt inom Private Banking och inte handlar med aktier på egen hand; han ger bara information och det är upp till kontakten att använda denna precis hur han vill. Är det då ett brott? Ja, det handlar fortfarande om insiderhandel.

Så fort personen inom Private Banking börjar köpa aktier baserat på denna information så har han också klivit över en laglig gräns och gjort entre på den andra, mer ljusskygga sidan. Insiderhandel är svår att spåra och detta ligger i sakens natur: man kan inte skugga och övervaka någon hela tiden.

Om en person pratar i telefon - VD:n pratar med styrelsen om den nya innovationen - i en taxi och taxichauffören hör vad som sägs: är det också ett insiderbrott? Ja,d et är det ju faktiskt. På samma sätt som en kille inom private banking inte får använda informationen för egen vinning så får heller inte taxichauffören göra det. Även om det, naturligtvis, kan vara lockande.

Bättre verktyg för att avslöja insiderhandel

Idag finns bättre instrument för att avslöja insiderhandel - bland annat finns ett gränsöverskridande samarbete gällande handel med värdepapper - men det är fortfarande svårt att komma till bukt med problematiken. Helt säkert kommer det förmodligen aldrig att bli. Som det är nu - och som det tidigare har varit - så ligger det mycket på den egna moralen och etiken hos bolaget och hos den person som har insyn.

I och med att det går att tjäna mycket pengar på väldigt kort tid genom att köpa- och/eller sälja i rätt läge så är det för många en alltför stor frestelse att brottas med. De allra, allra flesta kan stå emot och följa de vedertagna regler och lagar som finns. Men, att någon slinker igenom och använder sig av information på ett felaktigt sätt är svårt att förhindra.

Däremot så har, som sagt, verktygen för att straffa personen i efterhand blivit bättre. Vi får hoppas att de relativt hårda straffen för insiderhandel är avskräckande och att de kan får många att hålla lite hårdare på den moraliska kompassen.

23 Sep 2019