Vem ska ta hand om barnen vid en separation

Livet blir inte alltid som man tänkt sig. När det bli meningsskiljaktigheter svallar känslorna över och man tänker kanske inte helt rationellt. Då kan det vara skönt att få hjälp i kaoset

En skilsmässa kan vara nog så besvärlig. När det tar slut är det oftast inte bådas önskemål och någon är sårad och vill kanske göra sin partner illa. Tyvärr är det ganska vanligt att det blir barnen som kommer emellan och som skadas mest Antingen man vill att de ska välja var de ska bo eller att den inte får välja alls. Det spelar egentligen ingen roll. Båda situationerna är lika smärtsamma för barnen då de inte vill såra någon av föräldrarna genom att välja sida. Det är en omöjlig uppgift för ett barn oavsett ålder.

Ta hjälp av en jurist

När det kommer till lagar och paragrafer är det lätt att gå vilse i alla formuleringar och svåra ord. Att få hjälp av en jurist som kan förklara allt på ett mera lättbegripligt vis kan vara till stor hjälp. För att sätta igång processen är det bra att kontakta för att få boka en tid. Då kan man sätta sig ner och gå igenom vad det är som man önska ha hjälp med, så att det inte blir några missförstånd under resans gång. Man ska vara väl medveten om när man startar en sådan process att det inte handlar om vad vederbörande vill. Här handlar det först och främst om barnets bästa. Först måste man se så att båda föräldrarna har förutsättningarna som krävs för att ta hand om barnet. Är båda ansvarsfulla föräldrar så är det givetvis bäst om föräldrarna kan sätta sina oförrätter åt sidan och samarbeta.

Är det dyrt att få hjälp

Det beror på om man har en hemförsäkring. Den täcker för de mesta upp till hela 80% av kostnaden. Resterande beror på vilken inkomst man har. Skulle det vara så att man inte har försäkring så kan man få rättshjälp. Så på det viset behöver man inte oroa sig. Dessutom betalar var och en av parterna för sitt juridiska ombud. Ingen behöver alltså oroa sig över att betala pengar för den andre som man sedan aldrig får tillbaka. Juristen hjälper även till med exempelvis umgängesrätt när det inte handlar om vårdnad utan att man ska få träffa sina barn på regelbunden basis och ha det på papper för att slippa missförstånd. Läs mer om vårdnadstvister på denna sida: https://crescendolaw.se/

25 Aug 2020