Vad jobbar en brottmålsadvokat med?

Brottmålsadvokater arbetar med att försvara personer som har begått eller är misstänkta för att ha begått ett brott enligt Sveriges lagar. Yrket kräver djupgående juridiska kunskaper.

När träffar man en brottmålsadvokat och när behöver man anlita en sådan? Svaret är enkelt om än ganska otrevligt. En brottmålsadvokat anlitas när man själv eller anhörig begått ett brott eller är misstänkt för ett sådant. Ett brott enligt svenskt lag kan exempelvis vara stöld, misshandel och skadegörelse. Det finns olika varianter av brott. Grov misshandel bestraffas hårdare jämfört med misshandel med färre skador, något som är mer eller mindre självklart. En brottmålsadvokat försvarar sin klient inför tingsrätt eller högsta domstolen. Advokaten har rätt till att besöka sin klient om han sitter häktad för brott. Mötet advokat och klient emellan är personligt och genomförs endast dem två emellan.

Brottmålsadvokatens huvudsakliga arbetsuppgifter

De flesta advokatbyråer i Sverige har minst en kollega som har specialkompetens och erfarenhet inom just brottmål. Brottmålsadvokatens huvuduppgift är att förstå klientens situation, vara medveten och informerad om händelseförloppet för att på så vis kunna förbereda bästa möjliga försvar. För att kunna göra sitt jobb måste både advokaten och klienten vara helt ärliga mot varandra. Advokaten är skyldig att värna om klientens integritet och försvara denne enligt sin bästa förmåga. Vad krävs det för att kunna bygga ett bra försvar oavsett fall? Först och främst krävs det djupgående kunskaper inom brottsrätt men även förmågan att skapa förtroende och vara så opartisk som möjligt och följa svensk lag och stadgar.

Alla har rätt till försvar

Alla som bor i Sverige och har begått ett brott eller är misstänkta för ett sådant har rätt till försvar. I enkla ordalag betyder detta att oavsett om man är skyldig eller inte så kommer en brottmålsadvokat att sköta ens försvar. Något viktigt att komma ihåg är att man har rätt till att anlita en privat advokat där arvodet betalas av en själv. Det är dock långt ifrån alla som faktiskt har råd till det. Detta betyder inte att ens rätt till försvar försummas. Om en advokat inte anlitas privat kommer staten att nämna ut en offentlig försvarare som har precis samma uppgifter som den privata. Skillnaden är att den offentliga försvararen får betalt av staten, medans en privat sådan betalas av den misstänkte. I vissa fall spekuleras det kring huruvida den offentliga advokaten tar till sig ett fall på samma engagerade sätt som den privata, men det är endast spekulationer.

20 Jul 2020