Vad innebär umgängesrätt?

Här hittar du utförlig information om umgängesrätt. Vi förklarar vad det innebär för samtliga inblandade parter.

När en av föräldrarna har fått ensam vårdnad har barnet rätt att umgås med föräldern som han eller hon inte bor med. Det här gäller alltid, även om föräldrarna har gemensam vårdnad också, men lagen om umgängesrätt kanske inte behöver tillämpas i praktiken i samma utsträckning då. I fall där ena föräldern har ensam vårdnad kan det ha desto större betydelse.

Det finns många olika sätt att lägga upp det för att barnet ska få tid att även umgås med den förälder som han eller hon inte bor med. Umgängesrätt är, som begreppet avslöjar, en rättighet reglerad i FN:s barnkonvention. Detta i likhet med att gå i skolan utan kostnad, ha rätt till tand- och sjukvård samt rätt till god fostran, trygghet och omvårdnad.

Aktuellt under skilsmässor

En punkt som av många anses vara bland den viktigaste är umgängesrätten. Barnet har rätt att spendera tid med båda sina föräldrar, undantaget om det skulle innebära att fara för barnets hälsa. I dylika fall ska det alltid ses till barnets bästa och umgängesrätten är något som väger tungt.

Vid skilsmässor kan umgängesrätten bli aktuell när det ska bestämmas hur barnet ska bo. Ett vanligt upplägg är att köra växelvist boende, det vill säga att barnet bor en vecka hos vardera förälder åt gången. Andra lösningar, ifall den ene föräldern flyttar långt bort, kan innebära att umgänget sker på lov och långa helger.

par som bråkar

Enighet råder inte alltid

Ibland finns en hög konfliktnivå hos dem som har separerat. Således kan frågan om barnets boende ibland vara svår att lösa. Det här fordrar ofta juridisk hjälp och det finns sålunda många juristbyråer som specialiserar sig mot umgängesrätt och vårdnadsfrågor.

Barnet bör alltid kunna umgås med den andra föräldern i den mån det är möjligt. När geografiskt avstånd står i vägen brukar man lösa det på sätt som nämns ovan, att barnet får umgås med den utflyttade föräldern i den mån det är möjligt. Ibland står föräldrarnas oförmåga att samarbeta i vägen för barnets umgängesrätt och det är då inte ovanligt att hjälp krävs från juridiskt håll.

Kan gå till rätten

När det inte är möjligt för föräldrarna att komma överens, ens genom hjälp från andra, kan frågan till slut behöva avgöras i tingsrätten. Om du funderar på att kontakta tingsrätten finns anledning att på förväg ha talat med en jurist som kan biträda dig. Det är också bra att i förväg undersöka dina möjligheter till rättsskydd och rättshjälp ordentligt.

Läs även: Hur anmäler man umgängessabotage

29 Aug 2017