Viktigt med bakgrundskontroll inför rekrytering

Att rekrytera ny personal är ett viktigt steg för varje företag. Att se till att det verkligen blir rätt person som får tjänsten kan ibland bli skillnaden för om ett företag ska kunna fortsätta växa och bli mer konkurrenskraftigt, eller om det börjar gå sämre. Därför är det oerhört viktigt att den chef som sköter rekryteringen har tillräckligt med underlag för att fatta rätt beslut.

För att få den kunskapen räcker det oftast inte med bara en intervju. Visst är arbetsintervjun oerhört viktig för att lära sig mer om personen i fråga om kunskaper, personlighet och utstrålning, men en person kan ju under en arbetsintervju säga i princip vad som helst för att få anställningen. Därför är det av största vikt att göra en ordentlig bakgrundskontroll av de personer man anser är kandidater för tjänsten.

Vad innebär en bakgrundskontroll?

En bakgrundskontroll är en säkerhetsåtgärd som utför för att säkerställa att man inte anställer någon på falska premisser. Huvudsakligen består en bakgrundskontroll av att kolla upp att uppgifterna i det cv som lämnats stämmer. Detta innefattar att man ringer upp referenspersoner och kontrollerar att personen verkligen haft tjänsten och att den inneburit de uppgifter som den arbetssökande lämnat.

Bakgrundskontroll ur ett juridiskt perspektiv

Juridiskt innebär en bakgrundskontroll inte en överträdelse om den utförs på rätt sätt. Det handlar om uppgifter som är offentliga, och man ska aldrig börja gräva djupt i personens privatliv eller försöka tillskansa sig information man inte har rätt till. Vid en bakgrundskontroll ser man helt enkelt över den offentliga information som finns om personen. Anledningen till det är inte att man vill ha privat skvaller, utan för att utröna om det finns några risker med att anställa personen.

Ett tidigare fängelsestraff eller liknande behöver inte innebära att en person inte bör anställas, men om det personen dömts för innebär en risk för företaget - ett tydligt exempel är väl om en person som dömts för ekobrottslighet söker jobb på en bank - så vill man så klart veta detta innan man fattar beslut om anställningen.

Är personen en säkerhetsrisk?

Ett annat exempel kan vara att en person verkar ha en historik av att uttala sig gränslöst om sina jobb i sociala medier, något som ibland förekommer. Kanske vill man inte ha en sådan person på en tjänst där det ingår att handha känsliga uppgifter. Frågeställningarna är många och beslut blir alltid lättare att ta när all information finns på bordet. I de fall man får in information som man inte förstår eller som gör att man vill veta mer, ska man alltid efter en bakgrundskontroll göra en intervju till med personen, där denne får en chans att förklara sig.

Rättvisa för alla

Alla som söker ett jobb ska ha samma möjligheter att få det. Ingen ska kunna ljuga och fuska sig till ett övertag och det är framför allt av denna anledning som det är så viktigt att utföra bakgrundskontroller. Att inte kontrollera en arbetssökandes cv är detsamma som att säga att du kan hitta på vad som helst, vi kommer att tro dig. Man säger dessutom till den arbetssökande att om någon hittat på ett bättre cv än dig är det troligt att han eller hon får jobbet i stället. Inte en bra metod om man vill framstå som ett seriöst företag och en bra arbetsgivare.

Bakgrundskontroll som en tjänst

Det finns många företag som erbjuder opartiska bakgrundskontroller av arbetssökande. Det är konsulttjänst som utförs under rekryteringsprocessen och priset beror förstås på hur många arbetssökande som ska kontrolleras. Att låta utföra bakgrundskontroller är ett måste för ett företag som vill vara säkra på att de anställer precis rätt person för tjänsten.

14 Mar 2019