Varje fall är unikt

Alla rättsfall är unika av något slag, även när det kommer till frågor inom familjerätt. I begreppet Familjerätt så ingår bland annat; samboförhållanden, äktenskap, föräldraskap och dödsfall. Bland annat så säger reglerna hur tillgångar och skulder ska fördelas vid en eventuell separation och vid dödsfall. Annat som omnämns inom familjerätten är vårdnadsfrågor om barn när föräldrarna själva inte kan komma överens.

Vid separation - Barnets bästa går först

Om ett par väljer att gå skilda vägar så är det inte alltid smärtfritt. Det finns några stora frågor som måste lösas: vart ska barnet bo? Pendla varannan vecka? Ska någon av parterna ha full vårdnad? Det kan även uppstå frågor kring umgängesrätt och underhållsbidrag. Barnets bästa ska alltid vara i första rummet, även om det kan vara svårt. För att göra det lite lättare så kan du anlita en advokat som är specialist på just familjerätt. Det kan vara riktigt tufft att inte komma överens med någon man delat allt med, bara för man går skilda vägar. Som förälder är det lätt att glömma bort barnets bästa vid en separation och just därför är det viktigt med hjälp utifrån.

Unika omständigheter

Varje familjerätts-fall är unikt och det är mycket som påverkar hur utfallet blir. I de bästa scenariot så kan föräldrarna själva komma överens, men när det inte går kan båda anlita varsin advokat som hjälper till att medla. Om detta inte går så kan man ta upp fallet i domstol. Som advokat önskar man alltid att parterna kan komma överens utan domstol. Att gå till domstol är extremt jobbigt och barnets bästa kan komma i skymundan, bara för att föräldern vill vinna mot den andra parten.

Vad vill barnet?

Skilsmässor och uppbrott kan vara extremt jobbiga för barn. Därför är det alltid viktigt att inte visa barnet hur man känner för den andra föräldern. Det kan göra barnet oerhört förvirrat och ledset. Håll ut, för till slut så löser det sig. Barnet ska fortfarande få det bästa från sina föräldrar, även om det är från varsitt håll. Om barnet är över 12 år så ska barnet få ha en talan om vilken förälder den föredrar att bo hos. Det kan vara jobbigt att bli bortvald som förälder, men barnet är ändå så pass stor att dess talan inte kan blundas för. Barnet vet mycket väl vad som händer och har ett jobbigt beslut framför sig. Ofta kan barn känna skuldkänslor för att välja en förälder framför den andra, men barnet måste få stöd i sitt beslut. Det viktigaste när det kommer till juridiska frågor om barn är att barnet får känna att någon lyssnar.

20 Jun 2017