Vad ska man göra om tandimplantaten ramlar ut?

Tandimplantat har använts i Sverige sedan 60-talet. Det är en beprövad, permanent och säker lösning som, om den utförs korrekt, inte har några biverkningar. Ett tandimplantat både känns och fungerar som en vanlig tand.

Att sätta ett tandimplantat är dock inte något som vem som helst kan göra, utan det behövs en specialtandläkare med goda kunskaper om munnens anatomi käkarnas vävnader och så vidare. För det första handlar det om att göra en korrekt bedömning av patientens möjligheter att över huvud taget få ett implantat. Vissa medicinska faktorer kan göra att en person är mindre lämpad att få ett implantat inopererat. Det gäller att käkbenet är friskt och starkt så att det klarar av att bli borrat i och  att få implantatet att växa fast.

Noggrannhet och renlighet av yttersta vikt när man sätter tandimplantat

Det är också mycket viktigt att ingreppet sker i en helt steril miljö med hundra procent rena instrument. I Stockholm finns många tandläkare som är experter på tandimplantat och som vet precis hur man sätter ett tandimplantat på bästa sätt, men det finns också mottagningar där kompetensen brister.

Om bakterier tar sig ner i käkbenet när du får ett implantat insatt, kommer implantatet inte att kunna växa fast ordentligt utan du kommer att problem med infektioner och bli tvungen att ta ur implantatet och börja om från början med hela processen. En tandläkare med självinsikt tar naturligtvis ansvar för det här och lägger inte på några extra kostnader. Det kan till och med hända att du kan få ekonomisk ersättning för sveda och värk utan att behöva gå vidare med ärendet.

Mycket av ansvaret ligger på dig

Låt oss här bara inflika att även du själv har en stor del i hur lyckat ett tandimplantat blir. Ett tandimplantat är alltid, och framför allt medan det växer fast, ytterst känsligt för bakterieangrepp och om du inte sköter din tandhygien mycket noga och gör särskilt rent runt implantatet kommer det att löpa en hög risk att utsättas för bakterieangrepp, något som i längden leder till att käkbenet luckras upp och implantatet lossnar.

Även rökning är mycket dåligt för tandimplantatet, så är du rökare måste du sluta om du får ett implantat, om du vill att det ska hålla hela livet.

Prata med tandläkaren

Om du anser eller misstänker att du blivit felbehandlad med ditt tandimplantat i Stockholm ska du första hand vända dig till tandläkaren som utförde ingreppet. Om han erkänner att någonting har gått på tok och att han kan lastas för detta, går det vanligtvis att komma överens direkt med kliniken om kompletterande behandling och i vissa fall även ekonomisk ersättning.

Vart du kan vända dig för att gå vidare med ärendet

Om tandläkarmottagningen inte går med på att de gjort något fel ska du vända dig till Patientnämnden om du gått till Folktandvården, eller till Privattandläkarnas förtroendenämnd om du gått till en privat tandläkare. Här tar man emot dina klagomål och begär en förklaring från tandläkaren. Man gör även en utredning om man finner det befogat.

Du kan om du vill också vända dig till ett juridiskt ombud, helst en advokat med erfarenhet av patientskador. Om du inte får gehör vare sig hos tandläkaren eller förtroendenämnden kan du som en sista åtgärd kräva skadestånd i rätten. Detta bör dock inte göras utan att först konsulterat en advokat.

25 Oct 2018