Vad är ett företrädaransvar?

När man driver ett företag är det många juridiska frågor som man bör sätta sig in i. Att det finns sätt att driva företag som är gemensamma med alla andra, oberoende vad det är som företaget gör och erbjuder eller producerar, är klart för de flesta. Men vilka skyldigheter som man har när man ingår i ett företag, förutom att vara anställd och inte är VD för företaget, är det många som inte känner till. Här tar vi upp en baksida som man kan råka ut för som aktiv i ett företag.

VD, ägare och styrelsemedlemmar skyldiga betala skatt

Som VD, ägare eller, och styrelsemedlem gör man sig ansvarig för att företaget betalar in sina skatter till Skatteverket. Om företaget kommer på obestånd, som det heter om man inte kan betala för sig, då är det av VD, ägare och styrelsemedlem som Skatteverket kan kräva betalning. Det innebär att man kan bli tvungen att gå från hus och hem; sälja fastigheter, värdepapper, bilar, allt som har värde för att täcka företagets skatteskulder till Skatteverket.

Räddningen då är en jurist som tar företrädaransvar

Då kan en jurist i stället ta ett företrädaransvar. Det innebär att VD, ägare och styrelsemedlemmar inte längre är betalningsskyldiga till Skatteverket för de skulder som inte är betalda. Det räddar människorna från att behöva gå från hus och hem för att betala skulderna till Skatteverket. För att en jurist ska vilja ta på sig ett företrädaransvar innebär det att den juristen får befogenheter att vidta åtgärder som räddar företagets ekonomi. Om ett företag inte har pengar att betala sina skatter, visar på att något verkligen inte står rätt till med det företaget. Förändringar behövs för att få företaget på fötter och sådant som gör företaget olönsamt måste man komma till rätta med.

Så kan ett företag komma på fötter igen

Det finns några saker som kan rädda nästan vilket företag som helst. Här är det ju viktigt att på något sätt öka intäkterna och strypa utgifterna. Man kan be om att få en företagsrekonstruktion som innebär att företaget kan skjuta upp sina skulder under tiden som företagsrekonstruktionen pågår, men sedan betalar man dem, om man inte går i konkurs. Man kan be om att att få nya finansiärer – men detta innebär att man måste ha en så pass intressant affärsidé att finansiärerna tror på företaget. Man kan även be en jurist gå in och ta ett företrädaransvar som räddar VD, ägare och styrelsemedlem att slippa gå i personlig konkurs.

8 Apr 2019