Två vanliga konflikter i samband med en skilsmässa

Att skiljas är i sak ingenting ovanligt; man träffas, men blir kära och man tror sig kunna leva resten av sina liv tillsammans – något som dock av någon anledning visar sig omöjligt varpå man belutar sig för att gå skilda vägar. Kort sagt, en skilsmässa är ingenting som man behöver känna någon större skam och skuld kring. Det är naturligtvis tråkigt att den person som man trott sig leva sitt liv med inte visat sig vara den rätta och en skilsmässa är därigenom alltid väldigt känslosam – men någon skuld behöver man inte känna.

Det är relativt vanligt med skilsmässor i Sverige och tyvärr så är det inte ovanligt att det uppstår infekterade konflikter i samband med dessa. Främst så rör dessa konflikter två områden och om vi nedan radar upp dessa så kan vi ge en liten förklaring till varför samt hur man på bästa sätt kan undvika- eller lösa dessa. Enligt följande:

  • Bodelning. I samband med en skilsmässa så ska makarna genomföra en bodelning och det innebär att man samlar alla tillgångar och skulder i en pott. En bodelning är av den anledningen lätt att förstå varför konflikt kan uppstå. Det är svårt att veta vem som ska ha rätt till vad, någon kan försöka undanhålla tillgångar och ett privat sparande från den andre och rent känslomässigt så kan en bodelning vara ytterst svår. Kort sagt; vem ska bo kvar i huset, vem ska ha bilen, vilket värde har dessa, vem ska ha alla tavlor, vad gör vi av båten, sommarstugan och möblerna? En bodelning kan dessutom vara svår att begripa rent juridisk och det kan vara svårt att veta vad man som ska ingå. Lösningen? Vi rekommenderar att man tar juridisk hjälp vid en bodelning och detta egentligen oavsett om man skiljs åt som vänner eller som ovänner.
  • Vårdnadstvist. Denna konflikt är än värre än en konflikt vid en bodelning då denna handlar om vårdnaden om barnen. Lösningen här är ofta samtalet i kombination med tiden. Kort sagt; ligger det inga uppenbara skäl – missbruk, kriminalitet, pedofili, incest, grav psykisk sjukdom – bakom en ansökan om ensam vårdnad så brukar ett så kallat samarbetssamtal sanktionerat av familjerätten hjälpa. Varje kommun i Sverige är enligt lag tvingade att erbjuda samarbetssamtal i samband med en vårdnadstvist och där man sitter ned – tillsammans med sitt juridiska ombud; ett sådant behövs även vid en vårdnadstvist – och hittar en lösning gällande vårdnaden. En bra väg som ofta faller synnerligen väl ut och förhindrar många vårdnadstvister att nå Tingsrätten.
6 Aug 2017