Två lagar som reglerar omhändertagande och kritiken mot dem

Sverige är ett förhållandevis rättssäkert land. I internationella undersökningar och listor hamnar Sverige allt som oftast i botten när det handlar om förekomst av korruption. Någon i Sverige som blir anklagad för ett brott har rätt till ett offentligt biträdande, men det går också att välja advokat själv.

Till exempel kan man leta upp en LVU advokat om det är ett mål om just vård av unga som det är frågan om. Precis som man kan välja en LVU advokat, kan man även hitta skilsmässojurister och bolagsjurister, allt beroende på vad det är man behöver hjälp med.

Lagar om omhändertagande blir ofta omtvistade. Många anser att de är öppna för tolkning i hög grad jämfört med andra lagar. Det här kan bädda för att omhändertagna känner sig orättvist behandlade, eller att de som tillämpar lagen i praktiken gör vad andra skulle säga är en felbedömning.

LOB

LOB, lagen om omhändertagande av berusade personer, innebär att polis och ordningsvakter ges rätten att omhänderta berusade personer. Lagen gäller ifall personen är så pass berusad att den inte kan ta hand om sig själv, eller om han eller hon utgör en fara för sig själv eller för andra runt omkring. I de fall en ordningsvakt står för omhändertagandet, ska personen snarast möjligt överlämnas till polis.

Den här lagen har fått en del kritik. Till exempel är det många som menar att lagen inte är rättssäker då poliser och ordningsvakter kan tolka, och därmed även tillämpa, lagen på ett sätt som inte var intentionen när den stiftades. Kort sagt menar kritiker att den som omhändertas enligt lagen riskerar att bli orättvist behandlad.

LVU

LVU, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, är en annan lag som reglerar omhändertagande av människor. Lagen tillämpas främst när det handlar om personer under 18 år. I vissa fall, om det är fråga om ett så kallat beteendefall, kan lagen även tillämpas om den unge fyllt 18, men inte 20. Detta ifall det anses vara ett bättre alternativ än annan vård.

LVU är en lag som berör många. I Sverige, och i andra länder med liknande lag, finns det jurister och advokater som specialiserar sig på just LVU. En advokat med fokus på LVU får ofta bistå klienter i rättsliga processer där LVU har tillämpats.

Även LVU har, precis som LOB, fått en del kritik. Till exempel menar många att ett omhändertagande enligt LVU görs alltför lättvindigt. Annan kritik som har först fram antyder att det finns en övertro på en fosterfamiljs förmåga att ersätta den ursprungliga familjen.

Samtidigt finns kritik som menar att LVU inte tillämpas tillräckligt. I praktiken blir det ofta en svår lag att tillämpa. Medan vissa anser att ett omhändertagande enligt LVU är berättigat, kanske andra inte gör det. I tvister händer det ofta att en advokat inom LVU, eller annan jurist på området, får hjälpa till.

Här kan du läsa mer om LVU.

 

30 Apr 2017