Taksäkerhet och takarbeten – ditt juridiska ansvar

Äger du en villa är det du som är ansvarig juridiskt för taksäkerheten och att ditt tak är i gott skick. Ett tak som inte är i bra skick för många risker med sig, och om du till exempel anlitar en takläggare här i Stockholm för takarbete är det ditt ansvar att se till att arbetsmiljön är säker. Ett annat exempel på när du är ansvarig för andras säkerhet i förhållande till ditt tak är när du anlitar snöskottare för att skotta taket, eller att se till att förbipasserande inte riskerar att skadas av fallande snö och is, eller i värsta fall fallande takdelar.

Anlita takläggare för takarbeten

Det finns många bra takläggare i Stockholm, och de flesta har ett bra säkerhetstänk. Dock är det viktigt att veta att den som är ytterst ansvarig för takläggarens säkerhet är takägaren, det vill säga du. Enligt arbetsmiljölagen är det din skyldighet som husägare att förhindra olyckor när någon ska utföra arbete på ditt tak, oavsett om det är takläggare, sotare eller någon annan tp av hantverkare.

Till att börja med måste du därför ta reda på om ditt tak är säkert att vistas på. Det gör du genom att först och främst kontrollera takets bärförmåga, vilken bör vara god om inga kända skador finns. Finn synliga skador bör du omedelbart anlita en takläggare som kan åtgärda felen.

Vad som krävs för att ett tak ska kallas säkert

Om takets bärförmåga är god är det ändå vissa saker du måste åtgärda för att ditt tak ska befinnas vara en säker arbetsplats. Några exempel på säkerhetsprodukter som behöver finnas på ett tak är fast monterade tak- och fasadstegar för säker åtkomst till taket. Det måste finnas fallskydd i form av räcken och en gångbrygga för att ta sig mellan takets olika delar. Om ditt hus vetter mot en gata måste du ha ett snörasskydd på taket för att förhindra att snö rasar ner på dig eller förbipasserande,. Även fästöglor och förankringspunkter för säkerhetslinor måste finnas, och mycket mer. En bra takläggare kan såklart tipsa dig om hur du ska göra ditt tak säkert innan arbetet påbörjas, men det är ditt ansvar att se till att taket blir säkert.

Ordentliga påföljder

Om en takläggare skadas på grund av att ditt tak inte är säkert kan det bli dryga skadeståndsavgifter att vänta. Som arbetsgivare kan du enligt arbetsmiljöverket få betala upp till en miljon kronor i sanktionsavgifter om du bryter mot arbetsmiljöregler. Ovanpå detta blir du antagligen också polisanmäld, och ditt ärende kan då tas upp i domstol där du kan drabbas av böter och dessutom bli skyldig att betala skadestånd till takläggaren.

Ta hjälp med säkerheten

När du anlitar en professionell takläggare i Stockholm har de så klart koll på allt detta, och kan hjälpa dig att göra ditt tak säkert, både för dig själv och andra. Finns ingen takstege eller säkerhetsräcke måste dock en sådan installeras med byggställning först. Har du fler frågor kring taksäkerhet och ditt ansvar som takägare, kontakta en takläggare i Stockholm eller en erfaren jurist med kunskaper inom byggsäkerhetsfrågor.

9 Mar 2018