Svårt att bena ut vem som bär ansvaret för el-olyckor

Man ska som privatperson alltid anlita en behörig elektriker då det handlar om olika installationer och dragning av elektricitet. Det är också väldigt lätt att förklara varför: el är livsfarligt och vid felhantering så riskerar man - både direkt och indirekt - sitt liv. Det direkta i form av en kraftig stöt; det indirekta mer av en konsekvenserna om en brand skulle inträffa som en följd av en undermålig installation.

Därför alltså - en behörig elektriker sköter allt som har med el att göra och vid minsta osäkerhet så gäller det alltid att ta det säkra före det osäkra. Då är du alltid säker. Eller? Nej, tyvärr finns det brister även i el-lagen och vi tänkte se dessa ur ett juridisk perspektiv där vi sätter upp ett exempel (som tyvärr är vanligare än vad man kan tro).

Så; du ska renovera ditt badrum i Stockholm och du har därför anlitat ett företag som sköter allt: man har en behörig elektriker för alla installationer, man har snickare, rörmokare och plattsättare i sitt stall. Du betalar för totalentreprenad och du vill därigenom dels få ett säkrare jobb, men även ett effektivare sådant.

Jobbet slutförs och du är nöjd: ditt nya badrum ser helt fantastiskt ut och helt enligt den plan du - tillsammans med företaget i Stockholm - tagit fram. En besiktning sker och godkänns. Du betalar och är mer än nöjd: allt har skett enligt konstens alla regler. Tror du, men då du ska torka håret efter en dusch så får du en fruktansvärd stöt av hårtorken - en hårtork som sitter väggfast och som alltså kopplats in av företaget i fråga.

Lyckligtvis så klarar du dig utan större skador - här finns exempel på dödsfall, tyvärr - och du drar saken vidare rent juridiskt. Du vill ha ersättning, du vill att alla installationer görs om och du vill - framförallt - se en fällande dom som kan förhindra att misstaget upprepas.

Det är väl i sak enkelt - den elektriker som jobbat har också gjort felet: en så kallad slam dunk i rättssalen? Ja, fast kanske inte som du tänkt dig.

Yrkesmannen begick felet - ansvaret vilar hos elinstallatören

Det som den efterföljande utredningen visar är nämligen att A) hårtorken är felaktigt kopplad och rent livsfarlig B) den är inkopplad av en vanlig snickare och C) snickaren kommer att stå utom straffansvar - det är nämligen han som är behörig elektriker som får bära ansvaret.

Enligt Ellagen så tillåts nämligen en vanlig yrkesman att sköta inkopplingar och installationer förutsatt att dessa övervakas och besiktigas av en behörig elinstallatör. Här finns brister då det i praktiken kan ske installationer som liknar vårt exempel. Många företag kan förvisso ha en behörig elektriker och installatör anställd - men som sällan hinner med att kontrollera och godkänna alla installationer. Bristande rutiner som kan drabba kunder och som kan drabba den installatör som alltså, i laglig mening, bär ansvaret för ett jobb som - i det här fallet - är utfört av en snickare.

Installatören kan åtalas för oaktsamhet om man kan säkerställa ett orsakssamband mellan olyckan/installationen/bristande kontroll. Man ska dock även tillägga att snickaren även han kan komma att straffas - men betydligt lindrigare.

Bättre rutiner ger större säkerhet

Granskar man fall som påminner om vårt exempel så ställer nämligen rätten ofta krav även på en yrkesman som saknar behörighet. I och med att elektricitet är livsfarligt så finns det en outtalad syn på att en yrkesman har högre krav på aktsamhet och inte ska hänge sig åt otillåtet risktagande.

I det här specifika fallet har det brustit i alla led. Yrkesmannen skulle ha säkerställt närvaron från en behörig elektriker innan han gjorde jobbet, den behöriga elektrikern skulle ha instruerat och därefter kontrollerat och godkänt installationen samt säkerställt kompetensen hos snickaren i fråga.

Besiktningen då? Ja, den skedde okulärt av en oberoende besiktningsman. Installationer som inte syns kan heller inte falla under besiktningsmannens ansvar. I laglig mening så är det den behöriga installatören som får ställa sig på schavotten. Vi skulle dock säga att ansvaret även ligger hos företaget som erbjuder totalentreprenad. De måste se till att skapa bättre rutiner som leder till säkrare jobb.

Mer info om elarbetenhttp://www.elektrikerstockholm.nu.

20 Sep 2018