Så kan du få hjälp vid en fastighetstvist

Befinner du dig i tvist med någon? Gäller det en fastighetstvist? Tvister när det kommer till fastigheter kan vara av väldigt olika slag. Det kan vara allt från att någon bedragare har utgett sig för att vara bostadsägare och har velat antingen hyra ut eller sälja "sin" bostad, till att man helt enkelt inte kommer överens när det gäller vad som ska ingå i ett husköp, till exempel.

Finns många bedragare som lurar andra på pengar

Har man råkat ut för en bedragare som inte alls äger bostaden och har betalat pengar i "förskott" och bedragaren bara har försvunnit, är det alltid mycket viktigt att polisanmäla en sådan person. Anlita också en fastighetsjurist som kan ta på sig ditt fall och hjälpa dig gneom hela rättsprocessen så att just ditt fall tas till vara och att du kommer att få rättvisa.

Man kan känna sig lurad om man inte kommer överens

Har man till exempel nyss sålt, eller köpt en bostad, vill man inte bli lurad. Har man kommit överens om en sak med den som man har köpt eller sålt till, och man inte kommer överens, kan det kännas som att man har blivit lurad om man inte kommer överens. Därför är det mcyekt viktigt att skriva avtal, där allt praktiskt ska skrivas ner. Om den andra inte har uppfyllt kraven som står i avtalet kan man hävda att köpet ska gå tillbaka, eller att den andra betalar för den del i avtalet som inte är uppfyllt.

Så är det att anlita en fastighetsjurist

En fastighetsjurist kan hjälpa en med allt som man känner sig lurad på, eller om man har råkat ut för en bedragare. Det är annars svårt att få rätt hos polis och i domstol om något orättvist har hänt. En fastighetsjurist är utbildad för att hjälpa dig med allt som har med tvister att göra kring olika fastigheter. Om du anlitar en duktig fastighetsjurist, anlitar du någon som har rik erfarenhet av tvister och hur man ska komma till rätta med en sådan sak.

Men hur betalar man för en fastighetsjurist?

De allra flesta får ekonomisk hjälp via sin hemförsäkring. Den betalar då för alla utlägg som du har i samband med tvisten. De kan ha en självrisk på några tusen kronor, men det kan ändå vara värt att betala för självrisken om advokaten kan hjälpa dig få tillbaka tusentals kronor eller som ger dig rätt i en domstola och du kan få skadestånd av den person som har lurat dig. Läs mer om hur det går till på: http://www.fastighetsjuriststockholm.se.

17 Dec 2018