Så är det att jobba med vårdnadstvister

Om man utbildar sig till jurist, kan man arbeta med vitt skilda områden inom juridiken. Juridiken är så pass omfattande att jurister ofta specialiserar sig inom olika områden, då ingen kan allt, men alla kan en hel del, men som sagt, inte allt. När man väl är färdig jurist, kan man alltså arbeta med allt från affärsjuridik, brottsrätt, migrationsrätt, miljörätt, arbetsrätt och avtalsrätt. Ett område som har med vårdnadstvister att göra är den delen av juridiken som handlar om barn och deras vårdnad, boende och umgänge är den del som kallas humanjuridiken. Den delen av juridiken som handlar om människor. Dit hör alla sorts tvister om barn till exempel.

Ett barn borde alltid få komma till tals

Är man jurist och jobbar med detta kan man hamna att arbeta med allt som har med tvistande föräldrar. Som jurist gäller det att läsa in sig på barns rättigheter. Som jurist är det viktigt att först och främst ta tillvara barns rättigheter. Det är svårt om inte omöjligt för barn att se till att deras rättigheter tillvaratas. Därför är det alltid viktigt att tänka på vad som är bäst för barnet och det som är bäst för barnet är att alltid låta barnet självt komma till tals. Det är också vad lagen säger; att ett barn som är föremål för en tvist, ska kunna komma till tals, med hänsyn till dess mognad och förmåga att förstå sin egen omgivning och vad som händer runt barnet. Då spelar ålder ingen egentlig roll, trots att de flesta domstolar brukar låta enbart barn som är över 11 år, få komma till tals när det handlar om barnets vårdnad, boende och umgänge.

Gäller att ha bra kontakter med andra myndigheter

För att kunna jobba på det sättet, gäller det att som jurist, upparbeta ett bra samarbete och bra kontakter med andra myndigheter. Ibland kan det komma sig att en del barn, helt enkelt är utsatta för brott från till exmpel den ena föräldern. Då måste man som jurist se till att barnet skyddas så mycket det bara går. Därför gäller det att ha ett nära och bra samarbete med polisen, socialtjänsten och barnpsykologer. För att komma dit, att man har bra samarbete med nödvändiga myndigheter, gäller att man har arbetat ett tag. Det tar tid att upparbeta ett förtroende bland myndigheter och klienter. 

Oftast handlar det om att företräda en förälder i tvister

För det mesta handlar det om att företräda någon i domstolen. Då för man sin klients talan, yrkar på det som den föräldern önskar. Man ger sin klient råd och stöd, och informerar om allt det som den föräldern behöver veta. Man förbereder sin klient på rättegången och allt som rör den. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta med ensam eller gemensma vårdnad på: gemensamvårdnad.com.

18 Sep 2018