Pappor i vårdnadstvister

Statistiken visar att mammor tilldelas vårdnaden i 8 av 10 fall, så det kan för många pappor kännas hopplöst i vårdnadstvister, med dessa siffror i åtanke. Samtidigt är kriterierna för att bli av med vårdnaden (som dessutom är grundade i lag) att barnets hälsa, såväl fysisk som psykiskt, riskeras i din vård. Den pappa som har skött sig har därför alla möjligheter och anledningar att ta striden för vårdnaden. Det bästa är naturligtvis om gemensam vårdnad kan lösas, men om inte detta är möjligt är ensam vårdnad en utväg.

Barnens bästa är alltid i fokus

Det är alltid barnets bästa som står i fokus, vilket är viktigt att komma ihåg i en vårdnadstvist. En del känner agg mot sin tidigare partner och det är bra att påminna sig själv om att vårdnaden ska fördelas för barnets skull. I föräldrabalken kan man läsa att gemensam vårdnad är det allra bästa för barnet, men i praktiken blir givetvis inte alltid så fallet.

En hel del tonvikt läggs nämligen på möjligheterna till samarbete. Om rätten bedömer att föräldrarna inte kan samarbete, är det inte ovanligt att den ena föräldern tilldelas ensam vårdnad. Det är alltså vanligare att mammor får ensam vårdnad, snarare än pappor, enligt statistik. Statistiken berättar dock inte exakt vad skillnaderna beror på.

Visa att du är ansvarstagande

Det gäller att på sakligt vis kunna argumentera för sin sak och ge intrycket av att man är en ansvarstagande och god förälder. Var alltid tydlig med att vårdnadstvisten är för att barnets bästa ska kunna främjas, inte ditt eget. Om du anser att modern inte kan ta hand om barnet, är det viktigt att ta striden för vårdnaden, för barnets skull. Hur det sedan faller ut i praktiken är upp till rätten att avgöra, men det kan finnas goda möjligheter att överklaga med ett förändrat beslut i en högre instans, om du är missnöjd med tingsrättens dom.

Ha god juridisk hjälp

Om anklagelser böjar slängas mellan dig och din före-detta är det viktigt att ha juridisk hjälp. På så vis ökar chanserna markant att konversationen faktiskt blir konstruktiv, och att rätten följaktligen får bättre underlag till sin dom.

Som pappa kan det vara lätt att känna att man måste bevisa sin oskuld, när det i själva verket är den som anklagar som också bör komma med bevis. I sådana lägen kan juridisk hjälp vara mycket viktigt att ha till hands. Om man har en uppfattning om att man är utdömd på förhand, bara för att man är man, är det en särskild stor trygghet i att ha ett duktigt ombud. Det kan öka chanserna till att du får ensam vårdnad om det är det du önskar.

7 Mar 2018