Notarius Publicus hjälper dig med intygen

Om du funderar på att studera eller arbeta utomlands kan det hända att du behöver hjälp med att översätta dina betyg, arbetsintyg och andra dokument som krävs för att du ska kunna söka till ett universitet eller ansöka om tjänster med specifika krav.

Vilka intyg och dokument som krävs är olika från land till land. I vissa fall går det att få dokumenten översatta direkt av myndigheter eller skolor, men det är långt ifrån alla gånger det är möjligt. Då är det viktigt att du ser till att beställa professionella översättningar av de dokument som behövs. Att själv översätta blir sällan bra nog och du kommer att behöva intyg på att översättningarna stämmer. Här visar vi hur det går till att ta fram dokument som godkänns av din blivande skola eller potentiella arbetsgivare.

Ta hjälp av en professionell översättningsbyrå

Steg ett är att ta hjälp av en professionell översättningsbyrå i Stockholm. De ser till att dina betyg och intyg översätts enligt gällande standard och att de innehåller all den information som krävs i landet dit du planerar att börja studera eller arbeta.

Det är viktigt att du frågar efter en översättare som översätter just betyg och intyg. Att anlita någon som främst gör litterära översättningar blir inte bra. Det är viktigt att personen har kunskap om de formalia som krävs för denna typ av översättningar.

Notarius Publicus hjälper med intygen

När översättningarna är klara är det viktigt att du får intyg på att de stämmer överens med originalen. Detta görs av en så kallad Notarius Publicus. Detta är en advokat som har befogenhet att intyga att ett dokument är äkta samt att en översättning överensstämmer med originaldokumentet. Din Notarius Publicus måste givetvis ha kunskaper i det språk som talas i landet dit du ska, så fråga om detta i förväg innan du anlitar någon.

I somliga fall räcker det med ett intyg skrivet av Notarius Publicus, utan att en översättning görs. Detta kan du få information om från den skola du söker till eller fråga arbetsgivaren om det räcker med ett intygande att ditt dokument är det som du har uppgivit att det är.

När du har de dokument du behöver kan du skicka vidimerade kopior till skola respektive företaget du söker till. Sedan är det bara att vänta och hoppas på att du blir antagen som du önskat. Lycka till!

29 Sep 2017